Inwestowanie na rynkach wschodzących

Card image cap

Podsumowanie półrocza na rynkach wschodzących: „faza odbicia”

Warto zauważyć, że choć organizacja międzynarodowego wydarzenia sportowego nie musi okazać się katalizatorem wzrostu gospodarczego, na co wiele osób liczy, ale z pewnością daje obywatelom danego kraju możliwość pokazania całemu światu, że są niezadowoleni ze swych władz. Przypadek Brazylii to potwierdza.

Card image cap

Meksyk na drodze do reform

Naszym zdaniem, przeprowadzane obecnie w Meksyku reformy dają możliwość przekierowania gospodarki na nową ścieżkę wzrostu i mogą stanowić dobry przykład dla innych krajów.

Card image cap

Ćwierćwiecze inwestowania na rynkach wschodzących

Myślę, że otwarcie się na kapitał zagraniczny oraz trend prywatyzacyjny stanowiły klucz do wzrostu i rozwoju rynków wschodzących na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci, a jednym ze źródeł moich największych obaw jest możliwość odwrócenia obu tych tendencji w niektórych krajach.

Card image cap

Stowarzyszenie ASEAN: rosnąca światowa potęga