Inwestowanie na rynkach wschodzących

Card image cap

Mój zespół: Dennis Lim

Card image cap

Reforma rynku kapitałowego w Chinach nabiera tempa

Sądzimy, że kompleksowy plan zreformowania chińskiego rynku kapitałowego to właściwy krok rządu, ale rynek nie ma jeszcze pewności, czy władze są gotowe na tymczasowe bolesne skutki faktycznego wdrożenia reform.

Card image cap

Rumunia: właściwy kurs

Card image cap

Odwilż na chińskim rynku pierwszych ofert publicznych (IPO)

Card image cap

Inwestycje zgodne z prawem szariatu

Card image cap

Susza na rynku ofert IPO w Chinach: co dalej?