Inwestowanie na rynkach wschodzących

Card image cap

Czy rynki wschodzące dotarły do punktu zwrotnego?

Liczne spośród czynników stymulujących ostatnie wahania na rynkach wschodzących uważamy za tymczasowe i nasilone przez tradycyjnie niską płynność w okresie letnim; dlatego dostrzegamy powody do optymizmu w dłuższej perspektywie.

Card image cap

Małe gwiazdy błyszczą pięknym światłem

Według naszych obserwacji, akcje spółek o małej kapitalizacji z rynków wschodzących to jedna z najsłabiej zrozumianych i najmniej wykorzystanych klas aktywów. Pokutuje przekonanie, że w niepewnych czasach tych instrumentów należy unikać, ale my mamy odmienny punkt widzenia na ten temat.

Card image cap

Indie: stopy procentowe, inflacja i ambicje produkcyjne

Wiążemy z Indiami duże nadzieje, dlatego interesujemy się tym krajem i wciąż szukamy tam okazji inwestycyjnych. Staramy się dywersyfikować naszą ekspozycję na akcje indyjskie, inwestując w różne spółki powiązane z surowcami, zajmujące się eksportem i skoncentrowane na rynku krajowym.

Card image cap

Sportowe dziedzictwo i wyniki ekonomiczne Republiki Południowej Afryki

W mojej ocenie, absolutnie kluczowe znaczenie ma współpraca pomiędzy rządem, związkami zawodowymi oraz pracownikami na rzecz stworzenia bardziej elastycznych warunków na rynku pracy, kładąc największy nacisk nie na wysokich płacach, ale na poprawie ogólnego poziomu zatrudnienia.

Card image cap

Ameryka Łacińska pod lupą

Uważamy, że sposób, w jaki brazylijski rząd będzie wdrażał reformy, by możliwie najefektywniej wykorzystać te zasoby, będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszej transformacji tej gospodarki. O ile nie zabraknie woli, w ciągu najbliższych 3-5 lat możemy być świadkami ogromnych zmian.

Card image cap

Poznaj mój zespół: Carlos Hardenberg

Nowe rynki wschodzące wciąż są najbardziej dynamicznymi gospodarkami, w jakie inwestujemy. Skala przedsiębiorczości jest zadziwiająca, a duże i młode społeczności konsumenckie coraz głośniej domagają się stylu życia porównywalnego z tym, który jest udziałem mieszkańców krajów zachodnich.

Card image cap

Porozumienie pomiędzy Wietnamem a UE: dobry interes dla Azji Południowo-Wschodniej

Jako inwestorzy zainteresowani akcjami wietnamskich spółek, za najpoważniejsze ograniczenia uważamy płynność i ograniczony wybór instrumentów, jednak liczymy, że to się wkrótce zmieni. Wietnam ma szybko rosnącą gospodarkę i rynek, na którym znajdujemy solidne spółki, w tym przedsiębiorstwa państwowe.

Card image cap

O rynkowych korektach i zachowywaniu zimnej krwi

Pomimo ostatnich wahań rynkowych, uważamy, że długofalowe perspektywy rysujące się przed chińskim rynkiem i gospodarką są korzystne. Nie postrzegamy bieżącej korekty jako początku jakiegokolwiek ekonomicznego lub rynkowego załamania i nie zmienia ona naszej oceny warunków inwestycyjnych w Chinach.

Card image cap

Budowa korytarzy do przyszłości Pakistanu

Inwestujemy w Pakistanie od kilku lat i postrzegamy ten kraj jako niezauważany przez ogół rynek inwestycyjny oferujący atrakcyjne wyceny wynikające z niekorzystnych nastrojów makroekonomicznych.

Card image cap

Zmiany kursu chińskiej waluty

Niedawne wydarzenia na chińskich giełdach i rynku walutowym zwiększyły czujność, z jaką obserwowane są decyzje chińskiego rządu dotyczące prowadzonej polityki. Te reperkusje niewątpliwie pokazują jak ważne stały się Chiny dla globalnej gospodarki.

Card image cap

Iran: otwarcie na biznes?

W naszej ocenie, zniesienie sankcji ekonomicznych może przyspieszyć tempo irańskiego wzrostu gospodarczego poprzez zniesienie ograniczeń eksportu ropy, przyciągnięcie większych ilości zagranicznego kapitału oraz zakończenie okresu izolacji krajowych banków od globalnego systemu finansowego.

Card image cap

Wzrost renminbi: czy chiński yuan stanie się globalną walutą rezerw?

Status waluty rezerw oraz internacjonalizacja renminbi mogą przynieść Chinom szereg znaczących korzyści, włącznie z potencjalnym obniżeniem kosztów zaciągania zadłużenia i ułatwieniem zagranicznej ekspansji chińskim spółkom.