Beleggingsavonturen in opkomende markten

China en India, de turbo’s van de opkomende markten

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Als de zwaargewichten van de opkomende wereld spreken China en India het meest tot de beleggingsverbeelding, en ik krijg er dan ook heel wat vragen over wanneer hun markten noodsignalen uitzenden, zoals een economische vertraging. Afgelopen week waren het Templeton-team voor de opkomende markten en ik in China in het kader van een uitgebreide onderzoeksreis, waarbij we de markt en de belangrijkste bedrijfsindicatoren diepgaand analyseerden. Dat leek me een prima gelegenheid om een aantal van mijn antwoorden op recente vragen over China en India te delen.

 

CHINA
Verwacht u dat de Chinese economie nog verder zal vertragen?
De Chinese economie groeide in het tweede kwartaal van 2013 met 7,5% ten opzichte van een jaar eerder, in lijn met de officiële groeidoelstelling voor het jaar. Hoewel de Chinese economie iets trager groeit dan in het eerste kwartaal, toen de bbp-groei 7,7% bedroeg ten opzichte van het jaar ervoor, kan China nog steeds prat gaan op een bbp-groei die hoger ligt dan in veel andere grote markten, en volgens ons zal dat nog wel even zo blijven. Een positieve factor is bovendien dat China geleidelijk aan minder afhankelijk wordt van de export en zijn structuur aanpast voor een duurzamere groei.

Er zijn diverse redenen waarom mijn team en ik geloven dat China voldoende potentieel in huis heeft om een sterke economische groei op lange termijn neer te zetten. Zo neemt het beschikbare inkomen van de Chinese middenklasse toe: veel consumenten in China hebben de afgelopen jaren een salarisgroei van 20% of meer genoteerd, zodat privévermogen in toenemende mate naar spaarregelingen en beleggingen kan gaan.

Daarnaast gaat de verstedelijking onverminderd voort, waarbij de overheid meer middelen investeert in infrastructuur en gesubsidieerde woningen, en de verstrekking van sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg uitbreidt naar de migranten die naar de steden zijn verhuisd.

Ook verwachten we dat de autoriteiten hun bijsturing van de Chinese economie naar minder export- en investeringsafhankelijkheid en naar een grotere rol voor de binnenlandse vraag zullen voortzetten. De inspanningen om de activiteit te verschuiven van arbeidsintensieve industrietakken met lage toegevoegde waarde naar activiteiten met hogere technologie-inbreng zullen waarschijnlijk worden doorgetrokken, nu de loonniveaus omhoog gaan en de arbeidskrachten in China beter geschoold worden.

Wat is uw kijk op de zwakte van de markt van A-aandelen (binnenlands) in juni?
De A-aandelen zijn die van plaatselijke Chinese bedrijven. Zij luiden in renminbi en worden voornamelijk tussen plaatselijke beleggers verhandeld op de aandelenbeurzen van Shanghai en Shenzhen. We vermoeden dat de recente zwakte van de Chinese A-aandelenkoersen een overdreven reactie is op een aantal recente gebeurtenissen. Tekenen dat de Amerikaanse kwantitatieve versoepeling zou kunnen worden teruggeschroefd kunnen wijzen op een toenemend vertrouwen in de duurzaamheid van het economisch herstel in de VS, wat goed nieuws zou zijn voor de Chinese exporteurs. Bovendien zouden de Japanse stimuleringsmaatregelen op monetair en begrotingsgebied, die de komende kwartalen nog moeten worden versterkt, een mogelijk afbouwen van de Amerikaanse liquiditeit moeten helpen compenseren. Ook de maatregelen van de People’s Bank of China om de interbancaire rentevoeten te beïnvloeden door de activiteiten van de ‘schaduwbanken’ in te perken, zouden kunnen uitmonden in gezondere en duurzamere financiële markten. We hebben overigens al een opleving vastgesteld, van eind juni tot midden september is de trend opwaarts gebleven.[1]

In een markt zo groot als die van China is het verhaal nooit alleen maar positief of negatief, en het zou dan ook verkeerd zijn om deze markt te generaliseren. Wij gaan uit van een stijgende langetermijn trend  voor de A-aandelenmarkt, omdat China’s economische groei nog steeds op een hoog peil ligt en de markthervormingen op koers lijken. Volgens onze analyse liggen de aandelenwaarderingen doorgaans niet veel hoger dan hun dieptepunten van 2008, en wij denken dan ook dat veel van de Chinese A-aandelen op dit moment aantrekkelijk geprijsd zijn.

 

INDIA 
De roepie bereikte een dieptepunt in augustus, en het werd dan ook een van ’s werelds slechtst presterende valuta’s tot nu toe dit jaar. Wat is uw kijk op die zwakte?
Het is waar dat de roepie de laatste tijd flink verzwakt is. Een deel van die daling is symptomatisch voor het zwakke beleids- en investeringskader in het land. Als dat wordt rechtgetrokken, denken wij dat de roepie weer stabieler zal worden. De zwakte van de valuta kan gunstig zijn voor bepaalde beleggingen. De zwakke roepie is bijvoorbeeld uitstekend nieuws voor de uitbestedingssector in India, waarvan de kosten in roepie worden uitgedrukt, terwijl de inkomsten in US dollar worden berekend. Wij hebben onze participaties in dergelijke bedrijven dan ook opgevoerd.

Er wordt gevreesd voor een ratingverlaging van het Indiase krediet. Hoe schat u de kansen hiervan in? 
De ratingbureaus kijken doorgaans naar de huidige context van een land, en kunnen ingrijpen op basis van de lopende vooruitzichten van dat land. Het is aan de overheid om duidelijk te maken dat de economische basis op de lange termijn intact is. 

Verwacht u dat de inflatiedruk in India zal toenemen tegen de huidige achtergrond van vertragende economische groei, een dalende valuta, stijgende rentevoeten en hogere grondstoffenprijzen?
Mijn team en ik gaan ervan uit dat de overheid de inflatie moet bestrijden door de productiviteit op te voeren. Dat is een voortdurende opdracht. Er is geen reden waarom een land dat een aantal van de goedkoopste en beste geneesmiddelen produceert en dat de software- en dienstverleningsfabriek van de wereld is niet ook in staat zou zijn om goederen te produceren tegen een concurrerende prijs.

Wat kan de Indiase overheid doen om de daling van de roepie, de hoge tekorten van de begroting en de handelsbalans, en de vertragende economische groei aan te pakken?
Wij denken dat het belangrijkste is dat de Indiase overheid alles doet wat zij kan om het aanzienlijke potentieel van het land te benutten. Het blijft een feit dat India een netto-exporteur is, energievereisten buiten beschouwing gelaten. We moeten ons niet te veel zorgen maken over het tekort op de handelsbalans en mogen zeker niet blindelings reageren. Wat er volgens ons moet gebeuren, is dat de vele Indiase en multinationale bedrijven die echt willen investeren en die een verschil willen maken voor India, de mogelijkheid moeten krijgen het juiste investeringsniveau te kiezen. Wij denken dat de overheid het aandeel van de overheidssector in de economie geleidelijk moet terugschroeven en privébedrijven de kans moet geven om te investeren. Dat kan leiden tot een stijging van de productiviteit, wat dan weer de groei zou moeten verbeteren en de valuta versterken. Het is een positieve zaak dat de overheid eindelijk maatregelen neemt om de investeringen te liberaliseren, maar dat mag niet enkel gebeuren om de kapitaalinstroom te stimuleren, het moet ook de efficiency en de productiviteit opvoeren.[1] Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten.

Twitter

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *