Beleggingsavonturen in opkomende markten

Hoe klein groot kan zijn

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Amerikanen hebben een spreekwoord dat luidt: “Goede dingen krijg je in kleine pakjes”, wat vaak verwijst naar een cadeau zoals juwelen. Mijn team en ik vinden dat dit gezegde echter ook op de beleggingswereld kan slaan, en dan denken we meer concreet aan bedrijven met kleine kapitalisatie maar groot potentieel.

De indexen van individuele opkomende landen worden vaak gedomineerd door een handvol grote bedrijven, die meestal actief zijn in sectoren zoals energie, banken, telecommunicatie, zware industrie en mijnbouw. Niet zelden hebben politieke of wereldwijde macro-economische factoren meer invloed op deze bedrijven dan de plaatselijke economie. Ons team baseert zijn selectie niet op benchmarks, wij hanteren een bottom-up benadering. Wij vinden dan ook vaak aantrekkelijke kansen bij kleinere en middelgrote bedrijven, in meer ondernemersgerichte sectoren zoals duurzame consumptiegoederen en lichte industrie. Veel van deze bedrijven zijn sterker op het binnenland gericht dan hun grotere tegenhangers, en kunnen zich dus beter afstemmen op de factoren die de economische groei aandrijven in het land of de markt waar zij actief zijn.

De invloed van de middenklasse
Meestal zijn dergelijke bedrijven ook meer consumentgericht dan hun grote broers, en zijn ze meer blootgesteld aan een volgens ons cruciale katalysator voor de winst van een bedrijf op een opkomende markt: de aanhoudende verschuiving in veel opkomende landen van export- en investeringsgerichte groei naar een groei die wordt aangedreven door de toenemende vraag van de consumenten. Over de hele wereld groeit de middenklasse, en dit heeft een ingrijpende impact op het consumentengedrag op opkomende markten. Nu ze meer geld beschikbaar hebben, krijgen de verbruikers oog voor consumentenartikelen, van bier en kleding tot mobiele telefoons. En naarmate mensen aan status winnen, krijgen ze ook meer greep op de politiek en het beleid – vaak ten goede.

De definitie van “middenklasse” verschilt natuurlijk van land tot land en tussen de opkomende en de ontwikkelde wereld. Zo definieert de Afrikaanse Ontwikkelingsbank de term “middenklasse” grotendeels als een groep met een hoger dan gemiddeld inkomen – waarbij dat inkomen vanzelfsprekend lager ligt in Afrika dan in ontwikkelde landen. De bank raamt dat meer dan 34% van de Afrikaanse bevolking (bijna 350 miljoen mensen) in 2011 beantwoordden aan de definitie van middenklassers, een stijging tegenover 27% in 2000.[1] Het zal dus duidelijk zijn dat de consumptiecultuur er hand over hand toeneemt, in parallel met de toename van het beschikbare inkomen, iets wat we overigens met eigen ogen hebben kunnen vaststellen.

Nichemarkten
Veel kleinere bedrijven bevinden zich vaak nog in een vroeg stadium van hun levenscyclus, wat gepaard gaat met een hoger potentieel om sneller te groeien dan de brede aandelenmarkt. Zo hebben we diverse relatief kleine bedrijven opgespoord op markten zoals Zuid-Korea en Hongkong die zich met hun sterke maakactiviteiten, marketing en managementsystemen hebben opgewerkt tot de dominante spelers in plaatselijke consumentenniches, maar die desondanks klein blijven in een wereldwijde context. Wanneer deze bedrijven dan de expertise die ze op hun plaatselijke markt hebben opgedaan inzetten om uit te breiden naar opkomende buurlanden, noteren zij vaak een bovengemiddelde groei. 

Het doorzoeken van het small-cap segment is een belangrijk onderdeel van onze globale researchinspanningen, omdat sommige van deze kleinere bedrijven vroeg of laat kunnen uitgroeien tot de reuzen van morgen. Zo is een aantal bedrijven dat wij hadden gevonden via ons small-cap onderzoek, onder andere in de sectoren van de farmaceutica en de basisconsumptiegoederen, sindsdien uitgegroeid tot heuse large-caps. Bovendien kan de informatie die opduikt in het kader van de research naar small-caps aanzienlijk bijdragen tot ons inzicht in de onderliggende omstandigheden van de opkomende economieën.

Wij denken dat de potentieel negatieve aspecten van beleggingen in kleinere bedrijven best beheersbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om hogere researchkosten, gebrek aan informatie, een sterkere volatiliteit (vooral op korte termijn) en een beperkte liquiditeit. Beleggen vereist soms geduld, maar wij denken dat onze langetermijnfocus ons helpt om deze risicofactoren binnen de perken te houden.

Bovendien maakt het grote aantal en de verscheidenheid van deze kansen een sterke diversificatie mogelijk[2]; ons researchteam heeft (september 2013) circa 21.500 bedrijven geïdentificeerd in het opkomende small-cap universum. Wij beschouwen het informatiegebrek zelfs meer als een mogelijk voordeel dan als een probleem. Wanneer harde gegevens schaars en moeilijk te vinden zijn, kunnen er waarderingsafwijkingen ontstaan, en wij denken dat onze researchmethodologie ons in staat moet stellen om deze kansen op te sporen. Wij denken dat de nadrukkelijk plaatselijke aanwezigheid van ons team voor opkomende markten ook een sterke troef is: onze teamleden zijn immers gevestigd in 18 steden van Azië, Centraal- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Met deze factoren voor ogen, denken wij dat beleggers die zich beperken tot de grotere marktdeelnemers naast enkele van de meest dynamische gebieden van de opkomende economieën grijpen. Een gedetailleerde, aandeelgerichte research om de katalysatoren van de bedrijfsresultaten en -winsten te identificeren is volgens ons een essentieel beleggingsproces in deze omgeving. Wij denken dan ook dat kleinere bedrijven opmerkelijke beleggingskansen bieden, vooral voor langetermijnbeleggers die inspelen op de dynamische groei van veel opkomende markten.


[1]. Bron: Afrikaanse Ontwikkelingsbank, “The Middle of the Pyramid, Dynamics of the Middle Class in Africa”, april 2011.

[2] Diversificatie vormt geen garantie voor winst of bescherming tegen verlies.

Twitter

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *