Beleggingsavonturen in opkomende markten

Tragedie in de Filipijnen

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Tyfoon Haiyan heeft de Filipijnen een enorme klap toegebracht, wellicht de zwaarste natuurramp in zijn geschiedenis, of zelfs in die van de hele regio. Ons team volgt de situatie in de Filipijnen op de voet, en wij betuigen zijn inwoners ons medeleven en onze beste wensen voor herstel. Wereldwijd hebben sommige beleggers meteen hun Filipijnse aandelen van de hand gedaan, waardoor de markt een scherpe duik nam in de dagen na de ramp. Wij geloven echter nog steeds in het uitstekende potentieel van de Filipijnen, en wij denken dat het land ondanks alle problemen kan herstellen.

Ik wil u graag het verhaal vertellen van een ervaring die ik in dat land opdeed, en die me steeds is bijgebleven. Vele jaren geleden was ik een afgelegen deel in het zuiden van Luzon aan het verkennen, toen ik zwaar ziek werd door een maaginfectie. Ik was in een klein dorp, zonder ziekenhuis in de buurt. De dorpsbewoners zagen hoe ziek ik was en nodigden me uit om in een van hun woningen te rusten. Ze vonden een dokter in een naburig dorp om me te behandelen. Ik kon nauwelijks staan, en ze verzorgden me dag en nacht.  Toen ik herstelde en hen wilde betalen, weigerden ze. Dat is natuurlijk typisch voor Filipino’s. Zij staan alom bekend om hun gulheid en vriendelijkheid, en wij voelen dan ook sterk met hen mee in deze tijden van rampspoed. 

Voorlopig valt moeilijk te berekenen wat de impact van tyfoon Haiyan op de economie van de Filipijnen zal zijn. Er was verwacht dat het bbp van het land dit jaar 6,8% zou groeien, hoger dan de groeivoorspellingen voor Indonesië, Vietnam, Thailand of Maleisië[1] dit jaar.  De eerste ramingen van de economische verliezen door de tyfoon lopen in de tientallen miljarden dollar. In het noordoosten van de VS kostte superstorm Sandy in 2012 het bbp circa 1%; gelet op zijn veel kleinere economie zal de economische impact van Haiyan op de Filipijnen waarschijnlijk veel zwaarder uitvallen. Ik denk echter wel dat de impact op de groei relatief kortstondig zal zijn. We hebben voorbeelden daarvan gezien in andere landen: zo slaagde Thailand erin de verwoestende tsunami in 2004 en de overstromingen in 2011 te boven te komen. De Filipino’s zouden in staat moeten zijn hun land weer op te bouwen, en mede daardoor denken wij dat de groei zich zou moeten herstellen. Het geld dat Filipino’s die in het buitenland werken, vooral in de VS, het Midden-Oosten en Europa, naar huis sturen, is zeer belangrijk voor de economie en zal een cruciale factor zijn voor het herstel.  Gedurende de eerste acht maanden van 2013 bedroeg die instroom meer dan USD 14 miljard.[2]

Vanuit monetair en begrotingsperspectief denk ik dat de Filipijnen flexibel genoeg zouden moeten zijn om de gevolgen van de tyfoon op te vangen. In oktober besloot de centrale bank van het land om zijn basisrente op het historisch lage peil van 3,5% te houden, maar er zou voldoende ruimte zijn om nog lager te gaan als de beleidsmakers dat opportuun achten.

Als leider in de regio waren de Filipijnen een stichtend lid van de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), die werd opgericht om de economische groei, de sociale vooruitgang en de culturele ontwikkeling in de regio te versnellen via gezamenlijke projecten, en  om vrede en stabiliteit te bevorderen. We hebben al een hele tijd vertrouwen in de vooruitzichten voor de Filipijnen, die volgens ons nog steeds kunnen bogen op een aanzienlijk potentieel. Een Engels sprekende werkende bevolking met nauwe banden met de VS bezorgt het land een concurrentievoordeel inzake bedrijfsoutsourcing en verwante diensten. De regering van president Benigno Aquino heeft de afgelopen jaren hervormingen in gang gezet om het land aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders, en zijn wereldwijde kredietrating is opgetrokken tot beleggingskwaliteit. Deze recente ramp, en de mate waarin hij erin slaagt de Filipijnen weer aan het werk te krijgen, zullen een zware test zijn voor Aquino. Zij zouden echter ook kunnen uitmonden in ruimere hervormingen, wat uiteindelijk gunstig zou kunnen uitvallen voor de economie. Ik denk dat hij en zijn medewerkers in staat zullen zijn deze uitdaging het hoofd te bieden. 

Belangrijke wettelijke informatie
De verklaringen, meningen en analyses van dr. Mobius zijn louter bedoeld ter informatie. Zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, en zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. De informatie in dit document is geen volledige analyse van elk wezenlijk feit in verband met een land, regio of markt. Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, bovenop de risico’s die verbonden zijn aan de geringere omvang van deze markten, de meer beperkte liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen.


[1] Bron: “World Economic Outlook”, oktober 2013. © Internationaal Monetair Fonds. Alle rechten voorbehouden.

[2] Bron: Bangko Sentral NG Pilipinas. 

Twitter

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *