Beleggingsavonturen in opkomende markten

Gewend raken aan volatiliteit

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

De afgelopen weken was er een aanzienlijke volatiliteit op de markten, wat sommige beleggers behoorlijk nerveus maakt maar ook iets is waar we stilaan gewoon aan zijn geworden. De markten zijn de laatste 20 jaar (en niet alleen in het opkomende universum) heel wat volatieler geworden, als gevolg van de massale geldstromen, niet alleen van institutionele beleggers en long-only beleggingsfondsen, maar ook door de hedgefondsen en hoogfrequente handel. Wij beschouwen dergelijke uitverkoopgolven veeleer als een kans om koopjes op de kop te tikken bij geselecteerde aandelen. In het verleden hebben we immers vaak vastgesteld dat dit soort schommelingen meestal van korte duur is.

Voor kortetermijnbeleggers kan het soort uitverkoop zoals die van de laatste tijd bijzonder verontrustend zijn. Dat is dan ook de reden waarom geld snel wegstroomt uit zogeheten ‘risicoactiva’, zoals aandelen van opkomende markten. Maar ik denk dat de meeste langetermijnbeleggers beseffen dat zij goed moeten nadenken alvorens te verkopen, want het herstel kan zeer snel plaatsvinden, en het kan moeilijk blijken om terug in te stappen wanneer het zover is. Waar het voor de opkomende markten volgens mij op neerkomt, is dat het langetermijnbeleggingsargument niet wezenlijk gewijzigd is. En dat zal waarschijnlijk ook niet gebeuren, zolang deze drie thema’s overeind blijven: de economische groei van de opkomende markten ligt doorgaans nog steeds minstens drie maal hoger dan die van de ontwikkelde markten; de opkomende markten beschikken over aanzienlijk grotere buitenlandse reserves dan de ontwikkelde markten; en de verhouding schuld/bbp van de opkomende markten oogt meestal veel gunstiger dan die van de ontwikkelde markten. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, door het grote aantal en de verscheidenheid van de opkomende markten, maar wij denken dat deze wezenlijke feiten gunstig uitvallen voor de langetermijnvooruitzichten van de opkomende markten.
Bij Templeton hebben we al vaak blijk gegeven van onze waardegedreven filosofie door te kopen op een moment dat de meeste anderen te pessimistisch zijn. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. De afgelopen maanden hebben de opkomende markten immers een heuse stortvloed aan pessimisme over zich heen gekregen. Deze perioden van volatiliteit zijn zeker niet nieuw voor ons, en zij veranderen weinig aan onze langetermijnovertuiging inzake het potentieel van de opkomende markten. Wij denken dat de recente dalingen te ver zijn doorgeslagen en dat zij voornamelijk aan irrationele beleggerspaniek te wijten zijn. Wij hebben de recente dalingen dan ook aangegrepen om te gaan shoppen voor onze portefeuilles. De waarderingen van veel opkomende en frontieraandelen lijken ons tegenwoordig zeer aantrekkelijk.

 

Een woordje over China, en Argentinië

Twee landen die vaak worden aangehaald als triggers voor de huidige paniek op de opkomende markten, zijn China en Argentinië. Ik wil dan ook graag even dieper ingaan op die twee.

 

Er is door een aantal tegenvallende economische indicatoren opnieuw bezorgdheid ontstaan over de groei in China. Zoals ik het zie, zijn de critici van de Chinese overheid wanhopig op zoek naar foute trends in China, en nu hebben zij zich vastgebeten in het idee dat de groei in China vertraagt. In werkelijkheid is China echter nog steeds in snel tempo aan het groeien. Als China erin slaagt dit jaar een groei te boeken van 6% à 8%, is dat een schitterende prestatie voor een economie van die omvang; de VS, Japan en andere grote ontwikkelde landen kunnen alleen maar dromen van een dergelijke groei. Nu de Chinese economie verder groeit en zich omvormt, is het niet langer realistisch om te hopen op een groei van twee cijfers zoals in het verleden. Er komt ongetwijfeld een minder snelle groei – maar dat hoeft niet zo’n slechte zaak te zijn. In termen van dollarwaarde ligt de stijging van China’s bruto binnenlands product zeer hoog. Bovendien heeft China een aantal ingrijpende hervormingen ingezet, in het kader van de overschakeling naar een meer op de binnenlandse consumptie gericht economisch model.

 

Wat Argentinië betreft, heeft de overheid bevestigd dat er een probleem is met het concurrentievermogen van de peso (ARS) tegen de officiële wisselkoers. Na zo’n USD 20 miljard aan reserves te hebben verloren, besloten de autoriteiten de bittere pil te slikken: de munt werd gedevalueerd en de beperkingen op de aankoop van US dollars werden versoepeld, voor het eerst sinds de deviezencontroles in november 2011 werden ingevoerd. De officiële wisselkoers schoot omhoog naar ARS 8 / USD, tegen ARS 6,8 / USD in de week van 20 januari, maar zij ligt nog een heel eind verwijderd van de slechts weinig verhandelde parallelle koers op de zwarte USD-markt – de “blauwe dollar”-koers, die ARS 13 / USD bedraagt. Het probleem is dat er te veel peso’s dollars najagen (willen kopen) bij de huidige Argentijnse rentevoet (20%). Sinds president Cristina Kirchner weer aan het werk ging na haar chirurgische ingreep en de door haar gesteunde veranderingen in het kabinet, heeft de Argentijnse overheid USD 2 miljard aan reserves verloren.

 

Volgens mij zijn er diverse vragen waar nog geen duidelijk antwoord op is. Eén zo’n vraag betreft het implementatierisico van de devaluatie. Wij denken dat de devaluatie van de Argentijnse peso zeker noodzakelijk was, maar de manier waarop de overheid die invoert, roept wel vragen op. Een van de doelstellingen van de beleidsmakers zou moeten zijn om de kapitaalrestricties op te heffen, zodat de Amerikaanse beleggingsdollars zich welkom kunnen voelen in het land. De reserves staan onder aanzienlijke druk, en ik denk dat de overheid dat niet mag laten gebeuren, tenzij zij erin slaagt de beleggers te overtuigen om in ARS te blijven. Gelet op de parallelle koers van circa ARS 13/USD en de rente op 20%, zou de officiële koers volgens ons dichter bij ARS 10 / USD moeten liggen. Als de autoriteiten de rente naar 40% laten opklimmen, zou de officiële koers in de buurt van ARS 9 / USD moeten liggen, niet ver van het huidige peil dus.

 

Als de autoriteiten de rente echter niet laten stijgen, zal de devaluatie de uitstroom van de reserves waarschijnlijk niet kunnen stoppen; hoogstens zal op die manier wat tijd worden gewonnen. De bescheiden versoepeling in de restricties om USD te kopen voor particuliere beleggers lijkt bedoeld om de vraag terug te schroeven op de parallelle markt, die de basis vormt voor de kloof tussen de officiële en de parallelle koers. De overheid lijkt gebiologeerd door deze kloof tussen officiële en parallelle koers, maar lijkt niet in staat iets te doen aan het probleem dat volgens ons aan de basis ligt van de huidige situatie in Argentinië: wanbeheer op begrotingsvlak en de daaruit voortvloeiende inflatie. Dat brengt ons op het tweede punt: de bijsturing van de begroting. De overheid spendeert 35% van de monetaire basis aan overheidsfinanciering. Sommige voorspellers denken dat het begrotingstekort in 2014 5% van het bbp zou kunnen bedragen. Ik denk dat de overheid de openbare uitgaven moet bevriezen en niet mag terugschrikken om de nutstarieven op te trekken. In combinatie met de devaluatie moet de ARS-stroom naar het systeem worden ingesnoerd, anders zullen de beleggers blijven geloven dat de recente devaluatie nog niet de laatste was.

 

De verklaringen, meningen en analyses van dr. Mobius zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Twitter

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *