Beleggingsavonturen in opkomende markten

Roemenië: Op het juiste spoor

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Soms vinden veranderingen en hervormingen in sommige landen minder snel plaats dan we wel zouden willen, en Roemenië is daar een sprekend voorbeeld van. Tegenwoordig zien we echter tekenen van een verschuiving die ons als beleggers sterk interesseert. De groei neemt al sinds 2009 toe, in parallel met de verbetering van de algemene economie, en de kapitaalmarkten ondergaan een transformatie, met nieuwe beursnoteringen en nieuwe deelnemers. Ik heb mijn collega in Roemenië, Greg Konieczny, uitgenodigd om zijn kijk op het land voor het komende jaar te geven, en een aantal ontwikkelingen in de economie te belichten waarover hij op dit moment enthousiast is. Wij denken dat Roemenië op het juiste spoor zit!

Greg Konieczny

Greg Konieczny, Executive Vice President, Templeton Emerging Markets Group
De Roemeense economie boekte een geslaagd jaar in 2013 en overtrof de verwachtingen. De bbp-groei in Roemenië zal naar verwachting 2,5% of meer hebben bedragen in 2013,[1] wat meer is dan de voorspellingen van 12 maanden geleden, die uitgingen van een groei van 2%. De kapitaalmarkt heeft waarschijnlijk zijn beste jaar gehad van de afgelopen vijf jaar, met een aantal beursintroducties tegen recordwaarden. Wij verwachten dat deze trend zal aanhouden in 2014, en gelet op de hieronder besproken feiten, zijn wij optimistisch over een verdere versnelling van de groei en diverse cruciale marktontwikkelingen dit jaar.

Volgens ons bestaat de mogelijkheid van een positieve ontwikkeling van de plaatselijke Roemeense economie, die zou kunnen profiteren van het herstel van de wereldwijde groei die aan vaart lijkt te winnen, samen met de opleving van de wereldwijde handel. Wij sluiten ons aan bij de verwachtingen van de Wereldbank voor de groei in de eurozone, die zou kunnen stijgen tot een jaarlijks gemiddelde van 1,1% in 2014.[2] Binnen de eurozone lijkt het ons mogelijk dat Duitsland in 2014 de groeimotor zal zijn voor de regio, wat ook positieve effecten zou inhouden voor de periferie en Centraal- en Oost-Europa, dus ook Roemenië.

Wij denken dat de mogelijkheid bestaat dat de Roemeense economie verder versnelt. De Wereldbank voorspelt op dit ogenblik een bbp-groei van 2,5% voor 2014,[3] maar dat zou zelfs nog kunnen worden verhoogd als de oogst van dit jaar in de lijn van die van vorig jaar ligt, toen er een prima oogst was van tarwe, mais en gerst, die de exportgroei stimuleerde.

Een van de factoren achter de potentiële groei van Roemenië in 2014 zal waarschijnlijk verband blijven houden met de export. Wij zien prima kansen voor de sectoren van de diensten, energie en auto’s. Daarnaast heeft Roemenië ook toegang tot de structurele fondsen van de Europese Unie (EU), een van de belangrijkste instrumenten van de EU om de economische groei te ondersteunen en tegelijk de ongelijkheid tussen de regio’s in de EU terug te dringen. De Roemeense economie kan worden gestimuleerd door een hogere instroom van structurele fondsen van de EU en door een opleving van de bouwsector (zowel commercieel als woningen). Daarnaast zou een van de sterkste bijdragen tot de groei ook afkomstig kunnen zijn van de consumptie. De binnenlandse vraag in Roemenië is de afgelopen jaren zeer traag toegenomen, maar gelet op de historisch lage inflatie, de dalende rentevoeten, de lage en stabiele werkloosheidscijfers en de lage baseline van 2007-2008, denken wij dat een verbetering in 2014 zeker mogelijk is.

Wij verwachten niet dat de inflatie de komende 12 maanden sterk zal stijgen. Wij zijn van mening dat de rentevoeten nog verder zouden kunnen dalen, gelet op de renteverlaging door de Roemeense centrale bank in de eerste week van dit jaar tot een historisch lage 3,50%. In 2013 noteerde Roemenië de laagste jaarlijkse inflatie sinds 1990: 1,55%.[4] Voor 2014 schat de Nationale Bank momenteel dat de inflatie waarschijnlijk niet boven 3% zal uitkomen. Een nieuwe verlaging van de basisrente zou een trend doortrekken die de centrale bank vorig jaar uitzette, toen de basisrente geleidelijk werd verlaagd met in totaal 1,25%.

2014 zou opnieuw een jaar van transformatie kunnen worden voor de kapitaalmarkt van het land, die ertoe zou kunnen leiden dat Roemenië, dat momenteel door indexprovider MSCI wordt beschouwd als frontiermarkt, in aanmerking komt voor een indeling als opkomende markt. In 2013 was er een aanzienlijke groei van de Roemeense kapitaalmarkt, met twee beursintroducties van staatsbedrijven. De overheid heeft zich ertoe verbonden het tijdschema van de geplande nieuwe beursintroducties te zullen volgen, en 2014 zou deze positieve trend dan ook kunnen doortrekken. MSCI hanteert diverse criteria in verband met de kapitalisatie, de free float en andere factoren waaraan een markt moet beantwoorden om als opkomend te worden ingedeeld. Dankzij deze komende beursintroducties zou Roemenië deze criteria al dichter benaderen.

De huidige frontierstatus van Roemenië is zeer lonend gebleken, omdat de beleggers vorig jaar veel belangstelling hadden voor deze markten: de frontiermarkten boekten een historisch hoge instroom, ondanks de algemene netto uitstroom bij de opkomende markten. 2014 zou opnieuw een recordpeil kunnen opleveren inzake de uitgifte van nieuwe aandelen en secundaire plaatsingen voor Roemeense aandelen, gelet op de huidige noteringsplannen. Wij denken dat de belangrijkste transacties nog steeds uit de staatssector zullen komen, er zijn dan ook diverse beursintroducties van elektriciteits- en nutsbedrijven aangekondigd. Ook privébedrijven zouden zich opmaken voor een beursintroductie, nu de Roemeense banken zo voorzichtig blijven in hun leningbeleid. De bedrijfsobligatiemarkt zou ook de bemoedigende volumes aan nieuwe transacties van 2013 kunnen voortzetten: de uitgifte van bedrijfsobligaties was vorig jaar de voorkeurmethode voor financiering van een aantal bedrijven, omdat de rentevoeten voor leningen nog steeds op een hoog peil liggen.

De toenemende deelname van de particuliere beleggers zou een ander sleutelelement kunnen zijn voor de ontwikkeling van de Roemeense markt. De particulieren hadden heel wat belangstelling voor het openbare staatsaanbod vorig jaar en wij verwachten dat zij nog actiever zullen worden, niet alleen bij beursintroducties en secundaire openbare aanbiedingen, maar ook wellicht door te beleggen in retailbeleggingsinstrumenten, die op hun beurt beleggen op de aandelenbeurs van Boekarest, de Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Een goede stimulans voor het versnellen van deze trend is het feit dat de rentevoeten voor deposito’s de afgelopen zes maanden gedaald zijn tot een historisch laag niveau. Wij denken ook dat de Roemeense pensioenfondsen hun blootstelling aan aandelen, die nu nog maar een bescheiden percentage van de markt voor hun rekening nemen, zouden kunnen optrekken.

Er zijn natuurlijk altijd risico’s en onverwachte gebeurtenissen die roet in het eten kunnen gooien. Op politiek gebied wordt 2014 gekenmerkt door twee verkiezingscampagnes, die doorgaans gepaard gaan met heel wat kabaal en volatiliteit. Dit kan een invloed hebben op de beleggersbeslissingen op korte termijn. Wij verwachten echter niet dat dit een sterke langetermijnimpact zal hebben op de economie, omdat wat wij beschouwen als de solide fundamentals van Roemenië en zijn afspraken met de internationale instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kunnen helpen om grote uitschuivers te vermijden. Ondanks deze mogelijke kortetermijnvolatiliteit door de verkiezingen zijn wij optimistisch dat de Roemeense economie en kapitaalmarkt rustig in de goede richting zullen blijven evolueren.

De verklaringen, meningen en analyses van dr. Mobius en dhr. Konieczny zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.


[1] Bron: De Wereldbank. 2014. Global Economic Prospects, Volume 8, januari 2014, Wereldbank, Washington, DC. doi:10.1596/978-1-4648-0201-0 Licentie: Creative Commons Attribution CC BY 3.0.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

Twitter

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *