Beleggingsavonturen in opkomende markten

Vooruitzichten voor 2014 voor de opkomende markten: het nieuwe decennium krijgt vorm

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Nu we het nieuwe jaar zijn ingegaan, denkt de Templeton Emerging Markets Group dat 2014 een belangrijk jaar kan worden voor veel opkomende markten, waarbij zelfs trends kunnen worden uitgezet die een groot deel van de rest van het decennium zullen aanhouden. In dat kader kunnen vooral de eind 2013 aangekondigde hervormingsinitiatieven van de Chinese overheid verreikende gevolgen hebben. Ook de belangrijke verkiezingen in diverse landen in 2014 kunnen ingrijpende veranderingen (of een bestendiging) met zich meebrengen. We stippen hier enkele thema’s en landen aan waar we in het nieuwe jaar bijzondere aandacht aan besteden.

Blauwdruk voor China

In november kondigde China een nieuwe blauwdruk voor de toekomst aan, die nu bekend staat als “het Besluit”. Er waren zo’n 60 voorstellen voor uiteenlopende problemen, die ingrijpende gevolgen kunnen hebben op gebieden zoals gezondheidszorg en sociale zekerheid, het rechtssysteem en de rechtszekerheid, intellectuele- en materiële-eigendomsrechten, bankbeleid en monetair beleid, en milieubescherming. De voorgestelde veranderingen, die China aan een duurzame economische groei moeten helpen, kunnen ook aanzienlijke kansen scheppen voor beleggers. De hervormingen bij de staatsbedrijven, om hun professionalisme en efficiënt middelengebruik op te krikken, zouden gunstig kunnen uitdraaien voor hun genoteerde dochterondernemingen. De maatregelen om ondernemerschap en innovatie te stimuleren en oneerlijke concurrentie tegen te gaan, kunnen leiden tot een versnelling van het proces van verschuiving van de economie van een door investeringen aangevoerde groei naar een model dat meer op ondernemers, consumenten en diensten is gericht. Het project zal een tiental jaren lopen, maar de eerste gevolgen zouden al in 2014 merkbaar moeten worden, bijvoorbeeld via de initiatieven voor vrijhandelszones, waarvan de eerste eind 2013 werd aangekondigd (Shanghai), en er zouden er nog meer volgen. Er zullen natuurlijk ook marktverliezers zijn door de hervormingen. Bedrijven die worden geconfronteerd met een toenemende concurrentie en het met minder overheidssteun moeten doen, kunnen het moeilijk krijgen. Wij denken dat een actief beheer in deze omgeving van doorslaggevend belang is om de valkuilen voor sommige bedrijven te helpen op te sporen.

 

Het potentieel van Zuidoost-Azië

Wij denken dat er nog heel wat andere opkomende landen zijn naast China die kunnen bogen op een aanzienlijk economisch groeipotentieel. Zo vertoont Zuidoost-Azië een opmerkelijke uitbreiding van de groei en het vermogen, weg van de traditionele economische hubs, met tot hiertoe onderontwikkelde regio’s die een sterke inhaalbeweging inzetten. Thailand past zeker in dat plaatje. De door ex-premier Thaksin Shinawatra ingevoerde hervormingen hebben ertoe geleid dat er meer geld naar het platteland en de gebieden buiten Bangkok vloeit. Hoewel in het land dezer dagen politieke onrust heerst, die een kortetermijnrisico inhoudt voor de Thaise markt, blijft onze positieve langetermijnkijk op het land overeind. Thailand kan bogen op een lange geschiedenis van sterke veerkracht. Het land heeft het afgelopen decennium een aantal politieke incidenten te incasseren gekregen, maar iedere keer slaagde het er weer in om overeind te krabbelen en vooruitgang te boeken. Ditmaal wordt het waarschijnlijk niet anders. Alle politieke partijen moeten de massa tevreden zien te houden, en dat geldt net zo goed voor de leiders van Thailand. Wij zullen de situatie nauwgezet in het oog houden, maar we denken dat Thailand vroeg of laat een uitweg uit de huidige onrust zal vinden. De fundamentals, de basisstructuur van de maatschappij en de beleggingsargumenten voor Thailand blijven volgens ons solide.

 

Rest van de wereld

Op het Afrikaanse continent (dat doorgaans wordt beschouwd als een frontiermarkt) blijven sommige bedrijven het goed doen in Egypte, ondanks de politieke onrust, en wij hebben onze belangen dan ook behouden, al zijn de nieuwsberichten soms bijzonder onrustwekkend. Egypte is een groot land met een grote bevolking, en door zijn strategische en geopolitieke gewicht is het een leider in het Midden-Oosten. Als de Egyptenaren opnieuw kiezen voor eerlijke en vrije verkiezingen in correcte omstandigheden – en met een aanpassing in de grondwet om te voorkomen dat één partij het hele parlement overheerst – kan het land een mooie toekomst tegemoet gaan. Elders beginnen sommige Zuid-Afrikaanse consumptiebedrijven een solide groei te boeken, zowel in eigen land als via activiteiten in de rest van het continent.

 

Kenia is de thuisbasis van een baanbrekend systeem voor mobiele betalingen dat nu ook in andere landen wordt ingevoerd en waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor opkomende markten over de hele wereld. Er zijn heel wat interessante landen en bedrijven in Afrika, en het wordt ongetwijfeld een boeiend jaar voor het continent. We denken dat alles mogelijk is.

 

De initiatieven voor microfinanciering in Bangladesh, een frontiermarkt in Azië, zijn, volgens ons terecht, beroemd en zij worden overgenomen in andere delen van het opkomende universum. Er is het afgelopen jaar heel wat geld gevloeid naar de frontiermarkten, en op sommige van die markten zijn de waarderingen dan ook gestegen. We moeten dus uitkijken voor situaties waar er een correctie zou kunnen komen.

 

Rusland voert geleidelijke hervormingen in om buitenlandse investeringen aan te trekken. Toch blijven de beleggers voorzichtig, en de Russische aandelenwaarderingen lagen eind 2013 dan ook uitzonderlijk laag volgens ons. Wij denken dat ook Centraal- en Zuid-Amerika beleggers aantrekkelijke langetermijnkansen blijven bieden in uiteenlopende sectoren en landen.

In Brazilië blijven de consumptiepatronen evolueren in parallel met de stijgende inkomsten per capita, en we verwachten dan ook dat het land een leider wordt in de consumptie van producten (zowel basis als duurzaam), die niet alleen in Brazilië zelf worden geproduceerd, maar ook worden ingevoerd uit andere regionale en wereldwijde markten. Bovendien vinden in Brazilië in 2014 de Wereldbeker en in 2016 de Olympische Spelen plaats. Het land trekt dan ook aanzienlijke bedragen uit voor infrastructuurinvesteringen. Dat zou de economische groei de komende jaren moeten aandrijven en zorgen voor een betere basis voor een sterkere en duurzamere groei op langere termijn.

 

De Mexicaanse markt profiteerde van de recente sterke belangstelling bij de beleggers, zeker nu de vooruitzichten voor de VS, Mexico’s grootste handelspartner, aan de beterende hand zijn. De concurrentiepositie van Mexico voor leveringen aan de VS is de laatste jaren ook aanzienlijk verbeterd. Veel bedrijven blijven hun activiteiten in Mexico uitbreiden om producten met hoge toegevoegde waarde te produceren, zoals auto’s, vliegtuigen en medische apparatuur. Wij verwachten dat deze trend zich verder zal ontwikkelen op de middellange en lange termijn. Door de lange periode van hogere economische en politieke stabiliteit kreeg de regering de ruimte om zich te concentreren op een aantal lang verwachte hervormingen. Voor de nabije toekomst verwachten wij verdere belangrijke hervormingen, die een directe impact kunnen hebben op de overheidsfinanciën en het bbp op langere termijn kunnen helpen groeien.

 

Verkiezingen en het potentieel voor verandering

In 2014 vinden in een aantal grote opkomende markten belangrijke verkiezingen plaats, zoals in Indonesië, Zuid-Afrika, Thailand en India in de eerste helft van het jaar, en in Turkije, Brazilië en Nigeria later in het jaar. Na het wegebben van de verkiezingskoorts zouden de overheden meer mogelijkheden moeten krijgen om de barrières voor langetermijngroei te slechten en populistische maatregelen terug te schroeven. In die omstandigheden zouden de sterke punten van veel opkomende markten, zoals een solide economisch groeipotentieel, gezonde overheids- en consumentenfinanciën, uitgebreide natuurlijke rijkdommen en gunstige demografische trends, die hen de afgelopen jaren reeds hebben geholpen, de komende tijd nog belangrijker worden.

 

India is een van de landen die in 2014 een positieve verrassing zou kunnen bieden. De Bharatiya Janata Party (BJP) behaalde een aantal belangrijke overwinningen in verkiezingen van Indiase deelstaten begin december, en als de BJP ook op nationaal niveau de overhand haalt in de verkiezingen deze lente, zal zij waarschijnlijk ingrijpende hervormingen invoeren die volgens velen (waaronder wij) broodnodig zijn. Afgezien van de politieke standpunten zijn wij echter bottom-up beleggers: wij zoeken naar bedrijven die volgens ons wisselvallige politieke resultaten en economische omstandigheden kunnen doorstaan. Als belegger denk ik dat het belangrijk is om India te beschouwen als een verzameling van staten, en te focussen op bedrijven die gevestigd zijn in staten met een bedrijfsvriendelijk kader, waar ondernemen wordt aangemoedigd.

 

Als fundamentele langetermijnbeleggers doen wij geen kortlopende voorspellingen inzake de aandelenkoersen, maar wij denken dat de langer lopende ontwikkelingen die waarschijnlijk vaart zullen winnen in 2014 een solide groeipotentieel kunnen aandrijven in veel opkomende economieën.

Twitter

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *