Beleggingsavonturen in opkomende markten

Frontiermarkten krijgen houvast

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Spaans, Pools

In 2014 blijft de Templeton Emerging Markets Group aandacht hebben voor de frontiermarkten, en mijn team en ik hebben tijdens de eerste maanden van het jaar potentiële beleggingskansen in een aantal ervan onderzocht. Ik breng doorgaans zowat een derde van mijn tijd door op deze markten, met Dubai, Oost-Europa en Zuid-Afrika als toegangshubs. Hoewel de opkomende markten die we vandaag bezoeken ooit als “exotische” of nichebeleggingen werden bestempeld toen ik er voor het eerst in begon te beleggen, zijn veel beleggers er nu vertrouwd mee. Veel frontiermarkten zijn echter nog illustere onbekenden voor de beleggerswereld, en wij denken dat zij het volgende niveau van beleggingskansen bieden binnen het algemene universum van de opkomende markten. Er zijn overal ter wereld frontiermarkten te vinden, in Azië, het Midden-Oosten, Oost-Europa, Centraal- en Zuid-Amerika, en Afrika. Wij denken dat er een goede kans is dat de frontiereconomieën dit jaar en daarna significant zullen groeien.

Opkomend vs. frontier: het verschil
Er zijn diverse factoren die bepalen of een bepaalde markt “ontwikkeld,” “opkomend” dan wel “frontier” is, en verschillende organisaties en indexproviders hanteren vaak licht verschillende criteria. Opkomende markten omvatten landen die als ontwikkelend of opkomend worden beschouwd door de Wereldbank, de International Finance Corporation, de Verenigde Naties, of door de autoriteiten van de betrokken landen, of die zijn gedefinieerd als landen met een marktkapitalisatie van minder dan 3% van de Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index.[1]

Frontiermarkten kunnen worden beschouwd als een subset van de opkomende markten, en meestal gaat het om economieën aan de onderkant van het ontwikkelingsspectrum. Ze zijn doorgaans kleinere, minder ontwikkelde en liquide opkomende markten, die in de eerste fasen van de ontwikkeling verkeren. In wezen vormen zij wat sommige opkomende landen zoals Brazilië, Rusland, India en China 20 à 25 jaar geleden waren. Door de beleggers de kans te bieden om te beleggen in een “jongere generatie van opkomende markten” kunnen de frontiermarkten volgens ons aantrekkelijke beleggingskansen bieden. De MSCI Frontier Markets Index[2] vormt een handige benchmark voor de beleggers, en de MSCI hanteert eigen criteria om de classificaties te bepalen, maar dat is niet iets waar wij al te strikt aan vasthouden bij het nemen van de beleggingsbeslissingen voor onze portefeuille.

De frontiermarkten zetten een eigen koers uit
Veel beleggers hebben oog gekregen voor de frontiermarkten, omdat zij doorgaans sterker blootgesteld zijn aan hun eigen binnenlandse economie – die vaak in snel tempo groeit – in tegenstelling tot de wereldeconomie, die veel trager groeit. Bovendien hebben veel individuele markten de vruchten geplukt van positieve plaatselijke ontwikkelingen, zoals de invoering van hervormingen.

Door de bank genomen zijn er volgens ons diverse factoren die het langetermijnpotentieel van de frontiermarkten ondersteunen. Dat zijn bijvoorbeeld de hoge economische groei, gunstige plaatselijke ontwikkelingen zoals hervormingen en een relatief lage schuldgraad van zowel de particulieren als de overheid, en waarderingen die ons interessant lijken. Daarnaast denken wij dat onontgonnen natuurlijke rijkdommen, goedkope arbeidskrachten, gunstige demografische trends en het potentieel van de technologische inhaalbewegingen deze markten ook in de toekomst zullen blijven ondersteunen.

Een nadere blik werpend op een aantal individuele frontiermarkten, profiteren de Verenigde Arabische Emiraten van beterende plaatselijke economische indicatoren en van het vooruitzicht van toenemende internationale handelsstromen via de haven van Dubai. De recente toekenning van de Wereldtentoonstelling van 2020 aan Dubai zal waarschijnlijk een extra impuls geven aan een reeds solide vastgoedmarkt. Het opklarende economische nieuws uit de eurozone en een aantal positieve plaatselijke ontwikkelingen hebben steun geboden aan diverse frontiermarkten in Europa, zoals Servië en Bulgarije. In Azië profiteerde Pakistan van de verbetering van de groeivooruitzichten, een nieuw leningprogramma van het Internationaal Monetair Fonds en de hoop dat de geplande economische hervormingen erdoor komen in 2014.

Huidige waarderingen
Eind januari leken de waarderingen in de frontiermarkten ons doorgaans interessant. Zoals blijkt uit onderstaande tabel werd de MSCI Frontier Markets Index verhandeld bij een lopende koers/winst-ratio (P/E) van 13,6 maal, veel lager dan de 17,4 maal van de MSCI World Index.[3] Inzake de verhouding koers/boekwaarde (P/BV) lijken de frontiermarkten ons aantrekkelijk met hun 1,8 maal, tegen 2,1 maal voor de MSCI World Index, en de dividendopbrengst lag met 3,6% veel hoger op de frontiermarkten dan de 2,5% van de MSCI World Index.[4] En sommige individuele markten zijn volgens ons nog aantrekkelijker gewaardeerd. Zo hebben we diverse goedkopere aandelen opgespoord die ons nog beter gewaardeerd lijken. Dat is natuurlijk niet altijd het geval voor ieder individueel bedrijf dat actief is op een frontiermarkt, maar het geldt wel voor vele ervan. Het lijkt ons dan ook belangrijk om een diepgaand onderzoek uit te voeren en ieder betrokken bedrijf te bestuderen, in plaats van te veralgemenen.

MSCI Index

De fundamentals van de frontiermarkten ogen aantrekkelijk
De beleggers staan steeds meer open voor nieuwe beleggingsideeën en manieren om hun portefeuille te diversifiëren.[5] Deze trend is nu volgens ons nog sterker, gelet op het relatief trage tempo van de grote economieën wereldwijd en de lage rente op bankdeposito’s, die veel beleggers ertoe aanzetten om elders op zoek te gaan naar belegginsgmogelijkheden.

De frontiermarkten lijken ons een van de meest interessante beleggingskansen te bieden voor wereldwijde aandelenbeleggers. Hoewel de kenmerken van frontiermarkten verschillen van regio tot regio en van land tot land delen zij als groep wel een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Gelijkenissen omvatten hoge niveaus van economische groei en een relatief lage schuldgraad van zowel de particulieren als de overheid (wat perspectief biedt op een versnelling van de groei) alsook waarderingen die zich volgens ons vaak onder het niveau bevonden van vergelijkbare bedrijven in ontwikkelde en rijpere opkomende markten. Wij denken dat interne bronnen van potentiële groei, inclusief onontgonnen natuurlijke rijkdommen, goedkope arbeidskrachten, gunstige demografische trends en het potentieel van de technologische inhaalbewegingen de ontwikkeling van de frontiermarkten ook in de toekomst zullen blijven ondersteunen.

 Slide1

De verklaringen, meningen en analyses van dr. Mobius zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten. 

 

[1] De MSCI World Index is een free float-gecorrigeerde marktkapitalisatiegewogen index die het rendement van de aandelenmarkten van 23 ontwikkelde markten meet. De indexen worden niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd.

[2] De MSCI Frontier Markets Index is een free float-gecorrigeerde marktkapitalisatiegewogen index die het rendement van de aandelenmarkten van 26 frontiermarkten meet. De indexen worden niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd.

[3] Bron: FactSet, MSCI World Index, MSCI Frontier Markets Index. Gegevens per 31 januari 2014. © 2014 FactSet Research Systems Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van FactSet Research Systems Inc. en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch FactSet Research Systems Inc., noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. MSCI geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties en zal op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige MSCI-gegevens die hierin zijn opgenomen. De MSCI-gegevens mogen niet verder worden verspreid of gebruikt als basis voor andere indexen, effecten of financiële producten. Dit verslag is niet goedgekeurd, gecontroleerd of opgesteld door MSCI. Methodologie: De lopende P/E wordt berekend door de huidige aandelenkoers te delen door de lopende winst per aandeel voor de afgelopen 12 maanden. De indexen zijn niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten.

[4] Bron: Ibid. De hier vermelde dividendopbrengst wordt louter ter illustratie verstrekt en mag niet worden opgevat als de inkomsten die uit een belegging kunnen worden gegenereerd.

[5] Diversificatie vormt geen garantie voor winst of bescherming tegen verlies.

Twitter

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *