Beleggingsavonturen in opkomende markten

Antwoord op vragen van lezers

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

QuestionMarkHoewel er aan het begin van 2014 wat problemen waren op de wereldwijde aandelenmarkten, blijf ik overtuigd van het potentieel van de opkomende markten en ik blijf de wereld rondreizen op zoek naar mogelijke beleggingskansen. Weliswaar kan ik al uw vragen niet altijd rechtstreeks beantwoorden, maar ik vind het leuk om contact te hebben met mijn lezers en volgers en ik waardeer uw feedback. Hieronder leest u mijn antwoorden op enkele van uw recente vragen.

V: Wat zijn volgens u de vooruitzichten voor Latijns-Amerika? John, Zwitserland (via LinkedIn)

A: De Braziliaanse regering heeft enkele maatregelen genomen die ons enigszins verontrusten, in het bijzonder de poging om vorderingen van achterstallige belastingen die verschillende jaren teruggaan te openen. Gelet op de onrust op de markt omtrent overheidsfinanciën en het streven van de overheid om de uitgaven onder controle te houden, dreigt deze aanval van de fiscus het positieve beleggerssentiment dat er is door de wereldbeker voetbal, die later dit jaar in Brazilië wordt gehouden, en de Olympische Zomerspelen van 2016, te verstoren. Wij verwachten dat Brazilië zal profiteren van de komst van circa 600.000 toeristen voor de wereldbeker, zowel onmiddellijk door de boost voor de plaatselijke bedrijven (zoals brouwers en hotels), als door voordelen op langere termijn in de vorm van de aanzienlijke investeringen in de infrastructuur.

Het recente hervormingsprogramma van Mexico kan volgens ons zeer positieve gevolgen op lange termijn hebben. De hervorming van het Mexicaanse energiebeleid, bijvoorbeeld, zal wellicht verregaand zijn zodra de nieuwe, meer marktvriendelijke regels duidelijker worden. Beleggers zullen waarschijnlijk wachten tot de details definitief bekend zijn voordat ze actie zullen ondernemen. Intussen zijn de markten van Peru en Chili blootgesteld aan de volatiliteit van de grondstoffenprijzen, maar wij geloven dat dit kan worden gecompenseerd door de productie met een relatief lage kostprijs in de mijnen van Peru en Chili en doordat in deze regio vooral koper wordt gewonnen, een belangrijk industriemetaal met relatief stabiele vraagkenmerken. Daarnaast zet de ontwikkeling van een belangrijke consumentenmarkt zich in beide landen door, wat een interessante alternatieve invalshoek zou kunnen bieden voor beleggingskansen buiten de grondstoffensector.

V: Hoe beoordeelt u het beleggingsrisico in Georgië, dat de Russische geopolitieke belangen weerspiegelt? Alexander, Canada (via LinkedIn)

A. Wij vinden dat de nieuwe leiders in Georgië vrij realistisch zijn met betrekking tot de noodzaak om goede relaties met Rusland te onderhouden en tegelijk deel uit te maken van Europa en tot de Europese invloedssfeer te behoren. Sinds de onafhankelijkheid hebben de Georgische leiders de corruptie aanzienlijk teruggedrongen en de openbare diensten een sterkere basis gegeven. Het land is nu een van de meest betrouwbare plaatsen in de wereld om zaken te doen. Volgens het “Ease of Doing Business”-onderzoek van de Wereldbank, bekleedt Georgië in 2013 de 8e plaats van 189 landen, een gigantische stap voorwaarts ten opzichte van zijn 133e plaats in 2005.[1] 

V: Hoe beperkt u drastische valutaschommelingen in uw portefeuilles? Gebruikt u daarvoor harde activa? Robert (via LinkedIn)

A: Wij trachten valutaschommelingen in ons voordeel om te buigen. Bijvoorbeeld, als een bedrijf goederen in het buitenland verkoopt en de kosten in plaatselijke valuta boekt terwijl de inkomsten uit export in Amerikaanse dollar of een andere vreemde valuta worden betaald, kunnen wij trachten voordeel te halen uit een waardevermindering van de plaatselijke valuta door meer aandelen van dit bedrijf te kopen.

Wij kunnen gebruik maken van wat wij “natuurlijke afdekking” noemen, door valuta’s te evalueren vanuit een langetermijnperspectief op basis van koopkrachtpariteit: de vereiste aanpassing op de wisselkoers tussen landen zodat de wissel gelijkwaardig is aan de koopkracht van beide valuta’s. Daarna stellen wij afzonderlijke bedrijfsevaluaties vast op basis van die analyse. Daarom doen wij doorgaans geen beroep op derivaten als afdekkingsinstrumenten. Een portefeuille bevat gewoonlijk meer dan 20 verschillende valuta’s en voor valuta’s waarvoor er afdekkingen via derivaten beschikbaar zijn, kost de afdekking meestal evenveel als de verwachte devaluatie zelf. Daarnaast zijn voor veel kleine valuta’s van opkomende markten afdekkingen gewoon niet verkrijgbaar. Wij analyseren nauwgezet alle valuta’s van alle landen waarin wij beleggen samen met een econoom die, in nauwe samenwerking met elke landenanalist, valutaontwikkelingen voorspelt. Deze voorspelling wordt direct ingevoerd in de analyses van elk model van elke analist.

Het klopt dat de valutamarkt zeer volatiel is geweest. Sommige valuta’s zijn sterker geworden tegenover de US dollar, terwijl een aantal andere in waarde zijn gedaald. Bij onze beoordeling van de bedrijven waarin wij beleggen evalueren wij de valuta-impact. In veel gevallen zou een valutadevaluatie vrij gunstig kunnen zijn voor afzonderlijke bedrijven. Sommige IT-outsourcingbedrijven in India, bijvoorbeeld, hebben geprofiteerd van de daling van de roepie, aangezien zij meestal in vreemde valuta’s zoals de US dollar of de euro worden betaald terwijl hun kosten in roepie worden geboekt. De aandelenkoersen van deze bedrijven stegen dan ook in US dollar. Onze valutastrategie bestaat er dan ook in eerst te onderzoeken wat de impact kan zijn van valutaschommelingen op de aandelenkoersen van individuele bedrijven en daarna te beslissen op basis van de mogelijke impactdynamiek.

V: Wat denkt u over Polen? Scott, VS (via LinkedIn)

A: Polen ligt in het centrum van Europa, strategisch gepositioneerd tussen Rusland en West-Europa. Het land telt 38 miljoen[2] inwoners en heeft daarmee een grote binnenlandse consumentenmarkt en een grote beroepsbevolking. Wist u trouwens dat Polen het enige land in de Europese Unie is dat geen recessie heeft meegemaakt tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009? Hoewel de economische groei er sindsdien door de eurozonecrisis is vertraagd zijn er volgens ons duidelijke tekenen van herstel.

Duitsland, de grootste handelspartner van Polen, profiteerde het afgelopen jaar van een sterke binnenlandse vraag, een toenemende industriële productie en een verbeterende Europese economie. De groei van de Duitse economie, die goed is voor meer dan 25% van de Poolse export en import, heeft al een positieve impact op de Poolse economie. Om de economie te stimuleren heeft de Nationale Bank van Polen tussen november 2012 en juli 2013 de rente met 2,25% verlaagd. Een herstel van de vraag in belangrijke exportmarkten en de historisch lage rentevoeten lijken er op dit moment op te wijzen dat de bodem van de groei van het bruto binnenlands product (bbp) van Polen in 2013 werd bereikt. Er wordt verwacht dat de groei van het bbp zal stijgen van 1,3% in 2013 tot 2,4% in 2014 en zelfs tot 3,3% tegen 2017.[3]

Bovendien gaat Polen op de markt voor outsourcing van diensten de concurrentiestrijd met landen zoals India succesvol aan, dankzij zijn goed opgeleide beroepsbevolking. Het gaat hierbij onder meer om consumentengerelateerde bedrijven en financiële ondernemingen. Wij verwachten dat Polen op lange termijn ook zou kunnen profiteren van de verhuizing van fabrieken van West- naar Oost-Europa. Deze langetermijntrends zouden kunnen leiden tot extra banenschepping en tot een sterkere binnenlandse vraag, wat op zijn beurt de economische groei bevordert.

V: U hebt gezegd dat de terugschroeving van het kwantitatieve versoepelingsprogramma van de Federal Reserve minder impact zou kunnen hebben op de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), omdat hun valuta vastgekoppeld is aan de dollar. Geldt dat ook voor Hongkong of andere opkomende markten? @micchoo via Twitter

A:  Ja, wij geloven dat dit ook geldt voor Hongkong en andere landen die hun valuta vastkoppelen aan de US dollar. Een belangrijke opmerking is echter dat het algemene sentiment op de wereldwijde markten wordt beïnvloed door verklaringen en acties van de Fed. De “tapering”-plannen hebben beleggers doorgaans ertoe aangezet over te stappen van in plaatselijke valuta genoteerde vastrentende producten naar Amerikaans schatkistpapier, toch minstens op korte termijn.

V: Kunnen de VAE/Dubai in de komende jaren een belangrijke speler worden op het gebied van internationale relaties? Bart, Nederland (via LinkedIn)

A: Ik geloof inderdaad dat de VAE een belangrijke internationale speler kunnen worden. De VAE hebben geprofiteerd van verbeterende plaatselijke economische indicatoren en het vooruitzicht van toenemende internationale handelsstromen door de haven van Dubai. De recente toekenning van de Wereldtentoonstelling van 2020 aan Dubai zal waarschijnlijk een extra impuls geven aan een reeds solide vastgoedmarkt. Belangrijker nog is het feit dat er in Dubai momenteel geen inkomsten- of winstbelasting wordt geheven. Dat trekt heel wat beleggers aan.

V: Wat is op dit moment uw standpunt over de Turkse economie? @nusybaba via Twitter

A: Helaas hebben veel beleggers het vertrouwen in Turkije dit jaar verloren. De terugschroeving van het kwantitatieve versoepelingsprogramma van de Federal Reserve en de mogelijke impact daarvan op het grote tekort op de lopende rekening van Turkije, gecombineerd met een onderzoek naar corruptie in regeringskringen, had een uitverkoop op de Turkse markt tot gevolg. Na een scherpe devaluatie van de Turkse lira verraste de Turkse Centrale Bank de beleggers met een aanzienlijk verhoging van de belangrijkste rentevoeten in januari, om de verzwakte valuta te ondersteunen. De politieke onzekerheid droeg bij tot de devaluatie van de lira. Er is echter niet alleen slecht nieuws uit Turkije en wij denken dat er hoop is voor zijn economie en markten. De begroting toonde een gezonde stijging van de inkomsten in 2013 tegenover een jaar eerder, dankzij de sterke toename van de belastinginkomsten, het economische herstel en de toename van de winst uit privatiseringen en staatsbanken. Premier Recep Tayyip Erdogan bracht onlangs een bezoek aan zijn Japanse collega Shinzo Abe, waar zij plannen bekend maakten om dit jaar nog te beginnen met onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag en manieren bespraken om de bilaterale samenwerking op veiligheidsvlak te bevorderen. Bovendien ondertekenden Turkije en Maleisië een actieplan voor strategische samenwerking tijdens Erdogans bezoek aan Maleisië in januari. Wij geloven dat Turkije waarschijnlijk ook zal profiteren van het algehele herstel in Europa, een belangrijke handelspartner. Het nieuws over de politieke tegenstellingen in het land mag ons niet blind maken voor het belangrijke en aanhoudende proces van investeringen dat de infrastructuur en productiecapaciteit van het land grondig verandert.

De verklaringen, meningen en analyses van dr. Mobius zijn louter bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook, of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar ontluikende markten een subgroep van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, in aanvulling op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor ontluikende markten.  Wisselkoersen kunnen binnen een kort tijdsbestek aanzienlijk fluctueren, hetgeen een impact kan hebben op het rendement.


 

[1] Bron: Wereldbank 2013. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington, DC: World Bank Group. DOI: 10.1596/978-0-8213-9615-5. Licentie: Creative Commons Attribution CC BY 3.0

[2] Bron: CIA The World Factbook, schatting juli 2013.

[3] Bron: IMF World Economic Outlook database, oktober 2013, © Internationaal Monetair Fonds.

Twitter

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *