Beleggingsavonturen in opkomende markten

Sociale context – Bedrijven bekijken door een ‘ESG’-bril

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Om het even waar of waarin we beleggen, er is altijd een risico-element. Dat zijn dan niet alleen geopolitieke of macro-economische factoren in een bepaald land, maar ook specifieke problemen in een bepaalde sector of onderneming. Als bottom-up stock pickers moeten mijn team en ik de potentiële risico’s en rendementen evalueren van ieder bedrijf waarin wij een belegging overwegen. Een domein dat zeker een nadere blik waard is, is dat van de risico’s en kansen op het gebied van de ecologische, sociale en governancefactoren (ESG), die een belangrijke rol kunnen spelen bij onze selectie van effecten en het waarderingsproces.

In het kader van ons onderzoeksproces beoordeelt de Templeton Emerging Markets Group de marktkans van een bedrijf, zijn concurrentiepositie, het management, de financiële winstgevendheid en de waardering. Problemen op ESG-gebied kunnen deze factoren beïnvloeden. ESG omvat doorgaans geen strikte filters die een bepaalde belegging automatisch uitsluiten. De betrokken problemen worden in overweging genomen als en wanneer zij een impact hebben op het profiel van een beleggingskans, net zoals andere factoren voor een bedrijf of een sector zoals de winstvooruitzichten of de marktvraag.

Wat kunnen de problemen op ESG-gebied zijn? Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de schaarste van natuurlijke rijkdommen, het afvoeren van gevaarlijk afval, productveiligheid, gezondheid en veiligheid van de werknemers, of de aandeelhoudersrechten.

Table

Een aantal van de algemene aspecten die wij evalueren bij het analyseren van individuele bedrijven zijn de kwaliteit van het bedrijfsmanagement, de corporate governance, de concurrentiepositie, de eigendomsstructuur en het scheppen van aandeelhouderswaarde. Dit zijn aspecten die naadloos aansluiten op de ESG-factoren. Doorgaans leiden onze analisten elk jaar zo’n 2500 à 3000 onderzoeksvergaderingen, waarbij zij gesprekken houden met het management, de vestigingen bezoeken, en ontmoetingen hebben met leveranciers, klanten en concurrenten. Deze ontmoetingen bieden ons de kans om een bedrijf vanuit verschillende oogpunten te bekijken. Zij leveren dan ook een bredere kijk op en meer diepgaande informatie over talrijke factoren op (inclusief ESG), die anders wellicht niet aan bod zouden komen.

Op de opkomende markten zijn de voorschriften voor en de afdwinging van maatregelen met betrekking tot corruptie, corporate governance, het milieu en andere sociale kwesties vaak nog in volle ontwikkeling. Naarmate een land echter evolueert, worden deze voorschriften uitgebreider en worden ze ook beter afgedwongen. Wij denken dan ook dat bedrijven met een sterk trackrecord inzake governance (wat een impact kan hebben op het beheer van sociale en milieuzaken) wellicht beter voorbereid zijn voor de toekomst en dus ook een interessanter beleggingsperspectief bieden. Zo scoort een bedrijf met een ongeschikt milieubeleid niet alleen minder goed inzake zijn huidige corporate governance, maar het voorspelt mogelijk ook weinig goeds voor de toekomstige concurrentiepositie van dat bedrijf.

Gelet op het belang van de corporate governance bij het evalueren van beleggingskansen is een van de sleutelaspecten waar we steeds naar op zoek zijn in het bedrijfsmanagement een gezonde cultuur en geschiedenis van ethisch zakendoen. Wij analyseren de eigendomsstructuur, het trackrecord van het managementteam, de corporate governance-geschiedenis van het bedrijf en zijn verwezenlijkingen inzake aandeelhouderswaarde. Daarnaast hebben wij ook oog voor managers die het bedrijf goed kennen, ervaring hebben op een bepaald gebied, en gemotiveerd zijn via incentives zoals stock options op de bedrijfsaandelen. Wij gaan ook na of het management erin slaagt zich snel aan te passen aan veranderingen in de bedrijfscontext. Zo konden wij in Thailand tijdens de jaren 90, toen de markten implodeerden en het beleggersvertrouwen tot een dieptepunt was gezakt, vaststellen hoe belangrijk een solide management en de maatregelen van deze bedrijven om de crisis te boven te komen, waren.

In het kader van ons selectieproces onderzoeken wij zorgvuldig of er geen potentiële problemen zijn wat de corporate governance betreft, en wij zullen niet aarzelen wanneer nodig om ons tegen het management te verzetten als dat het belang van onze beleggingen dient. Wij hanteren niet alleen een proactieve aanpak inzake het onderzoek van corporate governance-praktijken, maar ook voor de relaties tussen een bedrijf en zijn accountant, en voor de transacties met gelieerde partijen, omdat deze zaken kunnen wijzen op een tekortschietende corporate governance.

De kwaliteit van het management is een belangrijke factor voor ons, omdat onbekwaamheid zeer schadelijk kan zijn. Wanneer wij een bedrijf onderzoeken, proberen wij niet alleen het management te ontmoeten en de vestigingen te bezoeken, wij gaan ook te rade bij de concurrenten, leveranciers, klanten en toezichtautoriteiten. De informatie die op deze vergaderingen wordt ingezameld kan van cruciaal belang zijn om inzicht in een bedrijf en de kwaliteit van zijn management te verwerven. Zo worstelt een bedrijf dat geregeld achter loopt met zijn betalingen aan de leveranciers mogelijk met een zwak cashflowbeheer.

De risico’s zijn alomtegenwoordig en verscheiden van vorm, maar dankzij een uitgebreid onderzoek, onze kennis en de inspanningen van ons researchteam kunnen wij beter bepalen welke risico’s de moeite waard zijn – en welke we links moeten laten liggen.

De verklaringen, meningen en analyses van dr. Mobius zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.

Twitter

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *