Beleggingsavonturen in opkomende markten

De weg naar hervorming in Mexico

De weg naar hervorming in Mexico

De huidige hervormingen in Mexico beschikken volgens ons over het potentieel om de economie te heroriënteren richting een nieuw groeipad en om een positief voorbeeld voor andere landen te vormen.

Een kwarteeuw van beleggingen op de opkomende markten

Een kwarteeuw van beleggingen op de opkomende markten

Ik denk dat de openstelling voor buitenlands kapitaal en de trend naar privatisering sleutelfactoren zijn geweest in de groei en ontwikkeling van de opkomende markten tijdens de afgelopen decennia.

Samenwerking binnen de ASEAN leidt tot de vorming van een wereldmacht

Samenwerking binnen de ASEAN leidt tot de vorming van een wereldmacht

De individuele ASEAN-lidstaten onbeduidend en te weinig liquide, maar samen kunnen zij uitgroeien tot een veel grotere markt en wereldmacht.

Thailand: land van spanningen en veerkracht

Thailand: land van spanningen en veerkracht

Vanuit ons langetermijnperspectief denken wij dat veel bedrijven zullen kunnen overleven en groeien in Thailand. Wij denken dat de verhitte geesten na verloop van tijd zullen afkoelen en dat de positievere economische trends die Thailand voor de coup kenmerkten kunnen terugkeren, zoals de stijgende inkomsten per capita.