Beleggingsavonturen in opkomende markten

De weg naar hervorming in Mexico

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Spaans, Pools

drapeau MexicainVeel beleggers koesterden hoge verwachtingen voor de Mexicaanse markt dit jaar, gelet op de verbetering van de wereldwijde economische vooruitzichten en een reeks geplande binnenlandse hervormingen. Dat enthousiasme is echter al voor een deel bekoeld, nu de economische groei in Mexico sinds het begin van het jaar beperkt is gebleven. Ik geloof nog steeds in de toekomst van Mexico, zelfs al zal het parcours op korte termijn wellicht hobbelig zijn naarmate de hervormingsinspanningen worden voortgezet, en sommige op de proef worden gesteld. Een lid van mijn team in Mexico City, Rodolfo Ramos Cevallos, bespreekt onze beleggingsvooruitzichten voor Mexico en de potentiële beleggingskansen die wij er zien.

Rodolfo Ramos
Rodolfo Ramos

Rodolfo Ramos Cevallos, CFA®
Vice President/Investment Analyst
Templeton Emerging Markets Group

Wij denken dat er in de aandelenkoersen in Mexico een zekere hervormingseuforie was verrekend in de afgelopen jaren, in het bijzonder in 2012, toen Enrique Peña Nieto de presidentsverkiezingen won en een ambitieuze agenda van ingrijpende veranderingen voorstelde, waarvan vele gunstig zijn voor de bedrijven.  Met zijn “Pact voor Mexico” slaagde hij erin een aantal structurele hervormingen door te drukken die al decennia aansleepten.De meesten zijn het ermee eens dat, over het algemeen, deze hervormingen op lange termijn waarschijnlijk een positieve impact op de Mexicaanse economie zullen hebben. Op korte termijn echter, zouden sommige hervormingen nadelige gevolgen kunnen hebben, zoals hogere belastingen die, naarmate ze worden verwerkt, waarschijnlijk een rem zullen zetten op de consumptie. Een andere hervorming waarvan verwacht wordt dat ze op korte termijn een negatieve impact zal hebben op bepaalde delen van de economie is de hervorming van de telecomsector, die problemen voor de mobiele operatoren met zich mee kan brengen.

De huidige hervormingen in Mexico beschikken volgens ons over het potentieel om de economie te heroriënteren richting een nieuw groeipad en om een positief voorbeeld voor andere landen te vormen. Dat de gevestigde belangen in Mexico zich verzetten tegen de hervormingen is onvermijdelijk, maar wij denken dat nu volharden tot belangrijke positieve resultaten zal leiden, zowel voor de inwoners van het land als voor de beleggers.

De meest opmerkelijke hervorming in Mexico tot dusver is volgens ons de liberalisering van de energiesector. Het moeilijkste aspect van de goedkeuring hiervoor was een grondwetswijziging, die vorig jaar werd voltooid. Het Mexicaanse parlement behandelt momenteel de secundaire wetgeving. Deze wetteksten zullen, samen met de later te publiceren normen, meer details verstrekken over de uitvoering van de hervorming.

In de afgelopen maanden hebben wij verschillende bedrijven in Mexico en elders op het Amerikaanse continent bezocht die (onder andere) actief zijn in de energiesector, waaronder exploratie- en productiebedrijven, maar ook energietoezichthouders. Al deze spelers wachten vol ongeduld tot het wetgevingsproces klaar is, zodat zij kunnen deelnemen aan wat wel eens een schitterende kans zou kunnen zijn. Het lijkt ons duidelijk dat de hervorming van de energiesector de belangrijkste ontwikkeling in Mexico zou kunnen zijn sinds de invoering van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag (NAFTA) 20 jaar geleden, en wij blijven alle nieuwe ontwikkelingen dan ook op de voet volgen. Als de hervorming een succes wordt, dan zou dit in de komende jaren positieve gevolgen kunnen hebben voor de bredere Mexicaanse economie.

Marktwaarderingen 

Ondanks de zwakke resultaten van de Mexicaanse aandelenmarkt tot dusver in 2014, zijn de meeste beleggers toch nog enigszins positief gebleven. Volgens onze analyse werden Mexicaanse aandelen immers verhandeld met een waarderingspremie tegenover veel andere markten in Latijns-Amerika. Op korte termijn lijken de beleggers voorzichtiger te zijn geworden over de timing van een eventuele economische opleving. Vorig jaar was zeer moeilijk: de economische activiteit bleef ver onder de verwachtingen, wat deels te wijten was aan de weersomstandigheden, minder investeringen door de overheid, financiële moeilijkheden bij drie van de grootste woningbouw bedrijven van Mexico en onzekerheid over de fiscale hervormingen, los van andere factoren. De BBP-groei in 2013 bleef steken op een schamele 1%.[1] Sommige beleggers vrezen ervoor dat een herstel van de economische activiteit nog enige tijd zal uitblijven en dat de groei in 2014 opnieuw zal tegenvallen.  Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat momenteel uit van een BBP-groei van 3% voor dit jaar.[2]

De fiscale hervorming in Mexico had gevolgen voor zowel bedrijven als particulieren. Eind 2013, vóór de invoering van de belastinghervorming, stelden wij vast dat veel bedrijven zeer onzeker waren en daarom niet meer investeerden en geen personeel meer aanwierven. Nu we het eerste kwartaal van 2014 achter de rug hebben en de bedrijven reeds onder de nieuwe belastingregels werken, hebben wij er meer vertrouwen in dat veel bedrijven de hogere belastingen het hoofd zullen kunnen bieden. Voor de consumenten werden er onder meer accijnzen geheven op suikerrijke dranken en voedingsmiddelen met een hoog caloriegehalte, wat een negatieve impact had aangezien Mexico wereldwijd één van de landen is waar het meeste frisdranken worden gedronken. Daarnaast was er een verhoging van het inkomstenbelastingtarief voor grootverdieners. Ondanks deze belastingverhogingen denken wij dat de consumptie-uitgaven tegen de tweede helft van 2014 zouden kunnen herstellen, nu we meer duidelijkheid krijgen over de nieuwe regels en de brede economie opbloeit, zoals wij althans hopen.

Onze beleggingsfocus en het beleggingsproces

Mexico is momenteel een van de Latijns-Amerikaanse landen met de laagste bankpenetratiegraad. Wij zien dan ook aantrekkelijke beleggingskansen in de financiële sector. Deze sector is volgens ons een goede vertegenwoordiger voor de algemene economie en ook een goed vehikel om blootstelling te verwerven aan een potentiële consumptiegroei. Wij verwachten dat de sector zal blijven groeien en aantrekkelijke winstmarges zal blijven boeken.

Een andere sector die we met veel belangstelling volgen is de mijnbouw. Ook al zijn er recent winstbelastingen ingevoerd, toch zijn er volgens ons lagekostenproducenten van basis- en edelmetalen met aantrekkelijke productiegroeiprofielen te vinden.

Ontmoetingen met het management en bezoeken aan de vestigingen van de bedrijven vormen een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. Wij spreken daarnaast ook met toezichthouders, klanten, leveranciers en concurrenten. Dit proces is cruciaal gebleken, vooral bij het beoordelen van de impact van de diverse hervormingen, onder meer op het gebied van de telecommunicatie, financiële instellingen, belastingen en energie. De bedrijven waarmee wij spraken zijn bereid de handschoen op te nemen en de uitdagingen en kansen aan te gaan die deze veranderingen in de regelgeving met zich meebrengen. Ze concentreren zich daarbij op de variabelen die zij kunnen controleren. Wij zoeken ook naar bedrijven die helder en direct met de beleggers communiceren en goede praktijken inzake corporate governance hanteren.

Er zijn nog steeds veiligheidsproblemen in Mexico, die volgens ons bestreden moeten blijven worden. Het is moeilijk om te beoordelen hoe groot het probleem precies is, omdat drugskartels de afgelopen jaren vergeldingsacties tegen de media hebben gevoerd. Deze problemen waren echter geconcentreerd in de grenssteden met de Verenigde Staten en twee staten in Zuidwest-Mexico. Zo ging het leven in Mexico City en andere grote steden grotendeels zijn normale gangetje. De huidige regering heeft nauw samengewerkt met de Verenigde Staten bij de arrestatie van verschillende drugsbaronnen. Hoewel er in sommige delen van Mexico nog steeds uitbarstingen van geweld zijn, verwachten wij dat de bilaterale samenwerking met de Verenigde Staten dit probleem zal blijven aanpakken. [perfect_quotes id=”5146″]

Mexico is een uitdagende markt omdat de verwachtingen onder de beleggers over het algemeen hooggespannen zijn, maar het land anderzijds een periode van zwakke economische groei doormaakt. Historisch gezien is de groei in Mexico niet bepaald opwindend te noemen, met een gemiddelde van minder dan 3% over de laatste 20 jaar.[3] De nieuwe regering van president Peña Nieto tracht hogere, duurzame groeipercentages te bereiken door de politieke en economische instellingen te verbeteren. Er wordt verwacht dat deze veranderingen de innovatie zullen stimuleren, ondernemers krediettoegang zullen verschaffen, de concurrentie in sleutelsectoren zullen verhogen en het politieke systeem pluralistischer zullen maken, naast andere voordelen. Wij zijn optimistisch gestemd dat minstens een deel van de hyperambitieuze doelstellingen en hervormingen verwezenlijkt kunnen worden, en wij denken dat de verbeterende economische trends in de Verenigde Staten, de noorderbuur van Mexico, ook extra steun zouden moeten kunnen bieden. Dit zijn enkele redenen waarom wij enthousiast zijn over de vooruitzichten op lange termijn voor Mexico.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van het CFA Institute.

De verklaringen, meningen en analyses van dr. Mobius en Rodolfo Romos Cevallos zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten. Wisselkoersen kunnen binnen een kort tijdsbestek aanzienlijk fluctueren, wat een impact kan hebben op het rendement.


[1] Bron: IMF World Economic Outlook database, april 2014. © Internationaal Monetair Fonds, alle rechten voorbehouden.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

Twitter

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *