Beleggingsavonturen in opkomende markten

Vagere grenzen tussen aandelen van opkomende, frontier- en ontwikkelde markten

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Er heeft een zekere convergentie plaatsgevonden in de manier waarop men bedrijven uit opkomende, frontier- en ontwikkelde markten zou kunnen classificeren — en hoe deze in de portefeuilles van beleggers zouden kunnen passen. We zagen de laatste tijd een stijging van de liquiditeit en transparantie van veel aandelen van frontiermarkten (de kleinere en minder ontwikkelde subset van de opkomende markten). Op beurzen van ontwikkelende markten worden er vandaag meer bedrijven genoteerd die het grootste deel van hun activiteiten, verkoop of opbrengst genereren in opkomende of frontiermarkten, en tegelijkertijd zagen we ook meer bedrijven uit opkomende markten activiteiten overnemen in ontwikkelde markten, waardoor zij echte multinationals worden. Volgens ons kunnen geschikte aandelen van frontier- en zelfs ontwikkelde markten worden gebruikt om potentiële waarde toe te voegen aan wat beleggers doorgaans zouden classificeren als portefeuilles van opkomende markten.

Marktconvergentie 

Wij hebben de frontiermarkten de afgelopen jaren met bijzondere belangstelling gevolgd, aangezien we deze markten beschouwen als markten met een goed economisch groeipotentieel. De hervormingsinspanningen van de overheden bieden ook potentieel voor zowel winstgroei als de opwaardering van bedrijven uit frontiermarkten.

Sommigen raden beleggingen in frontiermarkten af vanwege hun beperkte omvang en slechte liquiditeit, maar wij vinden die argumenten niet in alle gevallen gerechtvaardigd. Een algemene marktkapitalisatie voor frontiermarkten rond US$ 1,8 biljard[1] en een dagelijks handelsvolume van US $3,6 miljard[2]vormen volgens ons een zeer geschikte kans. Er is een groot aantal individuele aandelen te vinden op frontiermarkten, maar sommige hebben kapitalisaties en handelsvolumes die hen gemakkelijk op hetzelfde niveau plaatsen als sommige opkomende markten. We denken bijvoorbeeld aan sommige banken in Pakistan en Nigeria, een telecommunicatiebedrijf in Argentinië en een olie- en gasmaatschappij in Centraal Azië. Bovendien dienen we op te merken dat, binnen de opkomende markten zelf, de verbeterende liquiditeit op beurzen in landen zoals India betekent dat aandelen die we vroeger misschien hadden beschouwd als enkel geschikt voor gespecialiseerde portefeuilles van kleinere bedrijven, nu worden verhandeld in volumes die groot genoeg zijn om te worden opgenomen in meer traditionele portefeuilles van wereldwijde opkomende markten.

De recente activiteiten van Morgan Stanley Capital International (MSCI), de indexsamensteller van frontier- en opkomende markten, versterken ons convergentie-argument. In mei 2014 heeft MSCI Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten geüpgraded van frontier- naar opkomende markten, na de verbeteringen op het vlak van de liquiditeit en rechten van buitenlandse aandeelhouders in deze markten.[3] Deze landen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de totale kapitalisatie van de MSCI Frontier Markets Index op het moment van de verandering. Er zijn momenteel nog acht andere frontiermarkten in de running om te worden opgenomen in de bredere indexfamilies van MSCI. De meeste van deze acht landen zijn nu nog vrij klein, maar één land, Saoedi-Arabië, heeft een grote markt met een marktkapitalisatie van ongeveer US$ 600 miljard,[4] waarmee het land even groot is als Mexico en Zuid-Afrika. Wij denken dat de recente aankondiging van Saoedi-Arabië van zijn plannen om buitenlandse beleggers rechtstreekse toegang te verschaffen tot zijn markt, de waarschijnlijkheid dat Saoedi-Arabië in de volgende jaren wordt opgenomen in een bredere MSCI-index enorm heeft vergroot.

De grenzen van het universum van belegbare opkomende markten openstellen

Voor ons reikt het universum van opkomende en frontiermarkten echter veel verder dan de begrenzingen van een traditionele benchmarkindex, en wij zoeken aantrekkelijk gewaardeerde aandelen in haast elk ontwikkelend land waar we potentieel ontwaren. De grenzen zijn niet altijd even duidelijk, afhankelijk van de maatstaven die worden gebruikt voor de classificatie. Zo wordt Zuid-Korea bijvoorbeeld door de ene indexprovider geclassificeerd als opkomend, en door de andere als ontwikkeld. En in 2013 zakte Griekenland in de rangschikking van MSCI van ontwikkeld naar opkomend, hoewel Griekenlands bnp per inwoner nog steeds een stuk boven de categorie van landen met een hoog inkomen volgens de Wereldbank ligt en veel Griekse bedrijven een groot deel van hun activiteiten uitvoeren in ontwikkelde markten. [5]Griekenland bevindt zich op veel niveaus dan misschien niet op dezelfde hoogte als zijn (voormalige) broeders in de ontwikkelde markten, maar je zou ook kunnen zeggen dat het veel eigenschappen die in andere opkomende markten aanwezig zijn niet heeft, inclusief een aantrekkelijk groeipotentieel, een jonge bevolking en een bescheiden overheidsschuld als percentage van het bnp. Hoewel we de mogelijkheid om te beleggen in Griekenland als opkomende markt verwelkomen en er zoeken naar potentiële mogelijkheden, is het land moeilijk te categoriseren en valt het voor ons in een grijze zone.

Het potentieel van opkomende markten aanboren

Soms beschikt een land niet over een effectenbeurs, voldoende liquiditeit of geschikte aandeelhoudersbescherming om directe beleggingen te ondersteunen, maar is er blootstelling aan zijn groeipotentieel en consumentenbasis mogelijk via bedrijven die genoteerd zijn aan beurzen van ontwikkelde markten en actief zijn in deze opkomende en frontiermarkten. Beleggingen van deze aard kunnen toegang bieden tot de groei die beschikbaar is in landen zoals Georgië, Mozambique of Turkmenistan, om er enkele te noemen. Wij kunnen bijvoorbeeld beleggen in een consumptiegoederenbedrijf dat gevestigd en genoteerd is in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, maar waarvan de winst voor een groot deel afkomstig is van klanten buiten zijn grenzen, in landen zoals hierboven vermeld.

Daarnaast hebben sommige bedrijven uit ontwikkelde markten, waaronder bekende namen, een veranderende geografische focus die van hen, in vrijwel alle opzichten, aandelen van opkomende markten maakt. Als beleggers die niet gebonden zijn door indexbeperkingen, geloven wij dat deze aandelen overwogen moeten worden voor opname in portefeuilles van opkomende markten.

Wij blijven ervan overtuigd dat de grenzen van aandelen van opkomende, frontier- en ontwikkelde markten zullen blijven convergeren en beleggers veel potentiële kansen zullen bieden in hun portefeuilles – ongeacht welk etiket ze krijgen opgeplakt – de komende jaren.

De verklaringen, meningen en analyses van dr. Mobius weerspiegelen zijn persoonlijke opvattingen en zijn louter bestemd voor informatieve doeleinden en voor het brede publiek. Zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling of verzoek om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie, en het vertrouwen op de verklaringen, meningen en analyses in dit document valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.  Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen aangeboden door FTI-partners en/of hun distributeurs voor zover dat door de lokale wetten en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Belangrijke wettelijke informatie

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.


[1] Bron: Bloomberg LP. Alle gegevens per 29 augustus 2014.

[2] Ibid.

[3] Bron: ”MSCI Equity Indexes May 2014 Index Review.” MSCI geeft geen garanties en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige MSCI-gegevens die hierin zijn opgenomen. Verdere distributie of hergebruik is niet toegelaten. Dit verslag is niet opgesteld of goedgekeurd door MSCI. In het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor toekomstige resultaten. Indexen worden niet beheerd en er kan niet direct in een index worden belegd.

[4] Bloomberg, LP. Alle gegevens per 29 augustus 2014.

[5] Ontwikkelingsindicatoren van de Wereldbank © 2014 The World Bank Group, alle rechten voorbehouden.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *