Beleggingsavonturen in opkomende markten

Drie woorden voor Brazilië

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Aangezien wij al lange tijd in Brazilië beleggen, hebben wij de recente presidentsverkiezingen zeer aandachtig gevolgd. Je kan in ieder geval zeggen dat het een interessante strijd is geweest! De markt was volatiel door de veranderende peilingen in de aanloop naar de verkiezingen; er was hoop dat een nieuwe leider een positieve nieuwe wind zou doen waaien voor de economie van Brazilië, dat nog niet de economische boom heeft meegemaakt waar velen (wij inclusief) op hadden gehoopt — en die volgens velen mogelijk is. Na een bijzonder spannende race kwam huidig president Dilma Rousseff als overwinnaar uit de bus, maar de Braziliaanse aandelenmarkt leek, althans initieel, niet blij met dat resultaat. Dat is niet echt een verrassing, aangezien veel beleggers, gefrustreerd door de richting van de economie en het bedrijfsklimaat in Brazilië, schreeuwden om verandering. Wij hopen dat Rousseff het niet bij loze beloften houdt en voor positieve veranderingen zorgt.

Rousseff zei in haar speech na haar verkiezingsoverwinning, blijkbaar beducht voor de mogelijk negatieve reactie van de aandelenmarkt, dat een van haar eerste taken erin zou bestaan het politieke systeem grondig door te lichten om de corruptie te verminderen. Ook beloofde ze een meer open dialoog te voeren met haar critici. De zware bureaucratie en vermeende gevallen van corruptie (voornamelijk bij staatsbedrijven) zijn belangrijke problemen die volgens ons zeker aandacht verdienen. Uiteindelijk komt het erop neer dat, zoals weerspiegeld in het debat in de aanloop naar de verkiezingen en het bijzonder spannende resultaat — Rousseff haalde net 51% van de stemmen — de mensen verandering willen. Volgens ons houden de inefficiëntie en het gebrek aan vooruitgang op het gebied van hervormingen de investeringen en het land in het algemeen tegen. Hoewel we sommige positieve trends op langere termijn zien, ogen de recente macro-economische indicatoren over het algemeen zwak.

De werkloosheid is laag, maar dat is gedeeltelijk te verklaren door een krimpende beroepsbevolking; er worden minder banen gecreëerd door verliezen in de bouw-, productie- en transportsectoren. De industriële output was de hele zomer laag, deels vertraagd door het WK voetbal, aangezien veel arbeiders en gaststeden vrij namen. Hoewel het toerisme toenam, had het evenement een hoog prijskaartje, en het blijft dan ook de vraag of er op lange termijn structurele of economische voordelen uit zullen voortkomen.

Brazilië flirt momenteel met een recessie, aangezien het bruto binnenlands product (bbp) daalde in de eerste twee kwartalen van het jaar. De reële bbp-groei (aangepast voor inflatie) in Brazilië zal naar verwachting een schamele 0,3% stijgen in 2014, terwijl de consumptieprijzeninflatie naar verwachting een ongemakkelijke 6,3% zal stijgen.[1] Ik denk niet dat de zwakke fundamentals van Brazilië enkel te wijten zijn aan invloeden van buiten de markt. De Braziliaanse economie is enorm en is de op 6 na grootste ter wereld volgens bbp.[2] In onze ogen beschikt Brazilië over de middelen en de mensen om het vanuit binnenlands standpunt beter te doen, ongeacht de kwesties in de wereldwijde economie.

Als beleggers hebben wij vast en zeker aandacht voor de algemene politieke en macro-economische omgeving, maar we baseren uiteraard niet al onze beleggingsbeslissingen op deze gebieden. Wij blijven belegd in Brazilië en zijn van plan daar te blijven zoeken naar potentiële kansen op basis van individuele aandelenvergelijkingen. Wij hebben bijvoorbeeld gezien dat Braziliaanse banken hun veerkracht hebben getoond in zware tijden, dus dat is zeker een gebied waar we naar zullen kijken. De consumentenuitgaven zijn nu een groot vraagstuk, aangezien de koopkracht is gedaald. Als de Braziliaanse markt blijft corrigeren, zullen we daar zoeken naar potentiële koopjes, in bedrijven die volgens ons kunnen overleven en, hopelijk, gedijen ondanks de bredere politieke of macro-economische omgeving. Vaak kunnen de minstbelovende situaties op korte termijn mogelijk de grootste beleggingsuitkomsten op lange termijn bieden, aangezien slecht nieuws soms te zwaar gaat doorwegen in de koersen.

Wij denken ook dat Brazilië’s uitzonderlijke rijkdom aan natuurlijke grondstoffen, zowel op industrieel als op landbouwvlak, een stijgende waarde op lange termijn zou kunnen hebben in een industrialiserende, verstedelijkende en steeds rijkere wereld, terwijl een groeiende groep van middenklasseconsumenten in Latijns-Amerika een aanzienlijke extra bron van hogere vraag zou kunnen zijn op langere termijn.

Volgens ons zou een meer marktgedreven economische benadering in Brazilië, samen met een minder zware bureaucratie, zowel de Brazilianen als de beleggers in het land ten goede komen, maar onze beleggingsmaatstaven suggereren dat een aantal bedrijven met een sterk management en aantrekkelijke posities in hun markten goed geplaatst zijn om te bloeien, zelfs wanneer er niets verandert.

Wij blijven optimistisch dat Brazilië zijn volle potentieel kan bereiken met deze drie woorden: hervormingen, hervormingen, hervormingen!

De verklaringen, meningen en analyses van dr. Mobius weerspiegelen zijn persoonlijke opvattingen en zijn louter bestemd voor informatieve doeleinden en voor het brede publiek, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling of verzoek om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie, en het vertrouwen op de verklaringen, meningen en analyses in dit document valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen aangeboden door FTI-partners en/of hun distributeurs voor zover dat door de lokale wetten en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.


[1] Bron: IMF World Economic Outlook, oktober 2014. © Internationaal Monetair Fonds. Alle rechten voorbehouden.

[2] Bron: World Development Indicators database, Wereldbank, 22 september 2014.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *