Beleggingsavonturen in opkomende markten

Visie op de ontwikkeling van Maleisië

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Mijn reizen brachten me onlangs naar Maleisië, een land dat solide groeipercentages heeft gekend, maar ook enkele groeistuipen. Maleisië profiteert van de over het algemeen gunstige fundamentals in Zuidoost-Azië en de 10 landen die samen de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) vormen, waaronder een jonge bevolking en een groeiende middenklasse. Tijdens zijn 22 jaar als premier diversifieerde voormalig premier dr. Mahathir Mohamad de Maleisische economie door minder afhankelijk te worden van de export van grondstoffen, wat hem de bijnaam “Father of Modernization” opleverde. De huidige premier, Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, zette het bedrijfsvriendelijke beleid voort en heeft hervormingen doorgevoerd. Volgens ons zal, naarmate de overheid zich blijft inzetten om hervormingen door te voeren, het investeringspotentieel van Maleisië toenemen. Daarnaast geloven we dat de liquiditeit die door de Bank of Japan en de People’s Bank of China — die zijn basisrente voor de eerste keer in twee jaar tijd heeft verlaagd — wordt verstrekt, Maleisië en andere regionale markten zou moeten ondersteunen, aangezien de US Federal Reserve zijn langlopende programma voor kwantitatieve versoepeling heeft beëindigd en overweegt de rente te verhogen.

Torenhoge ambities

Maleisië heeft zichzelf de ambitieuze doelstelling opgelegd tegen 2020 een status van “hoge-inkomstenland” te bereiken, een rang die de Wereldbank gebruikt om ontwikkelde markten te definiëren.[1]

Sinds we zijn beginnen te beleggen in Maleisië eind jaren 80, zijn we getuige geweest van veel veranderingen. Het land heeft de deuren geopend voor meer buitenlandse beleggingen, en het aantal genoteerde beursbedrijven en de marktliquiditeit zijn aanzienlijk gegroeid, wat beleggers meer mogelijkheden biedt. Maleisië, bekend als een leider in rubberproductie, heeft met succes zijn economie gediversifieerd in gebieden zoals toerisme, elektronica, farmaceutica en productie van medische toestellen, en is zelfs een centrum voor islamitische financiering. De afgelopen tijd hebben we gezien dat Maleisië de hervormingsinspanningen aanneemt die volgens ons nodig zijn om de ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken die het land heeft bepaald, niet alleen wat betreft het bereiken van de status van ontwikkeld land, maar ook wat betreft zijn streven om een regionaal centrum te worden voor handel, onderwijs en productie. Wij denken dat Maleisië een bijzondere symbiotische relatie heeft met buurland Singapore: Maleisië biedt arbeidskrachten aan lagere kosten en Singapore biedt technologische bekwaamheid.

Minder subsidies

Het oude subsidiesysteem van Maleisië, hoewel populair bij de bevolking, heeft de overheidsmiddelen uitgeput. Maleisië kampt met een begrotingstekort, en er is bezorgdheid dat het ook met een tekort op de lopende rekening zit. De overheid heeft al stappen ondernomen om dit “dubbele tekorten-scenario” te vermijden, inclusief het stopzetten van enkele langlopende subsidies. Op 1 december zijn de brandstofsubsidies afgeschaft; de kosten van een populair type benzine en diesel zullen voortaan gebaseerd zijn op een systeem waarbij de prijzen gecontroleerd zullen fluctueren. De Maleisische aandelenmarkt — die dit jaar slechter presteerde dan bepaalde andere aandelenmarkten in de regio — reageerde positief op de aankondiging, aangezien de geleidelijke verdwijning van deze subsidies de overheid jaarlijks een besparing van ongeveer 20 miljard ringgit (US$6 miljard) zou opleveren volgens de verschillende verslagen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft aangekondigd dat het afschaffen van de brandstofsubsidies het voorspelde tekort van Maleisië zou verminderen tot 3% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2015, ten opzichte van 3,9% in 2013.[2]Het IMF prees ook de introductie van een goederen- en dienstenbelasting (gdb) en het versterken van de sociale vangnetten als beslissende stappen die de duurzaamheid van overheidsfinanciën zouden moeten helpen veilig te stellen en meer uitgaven zouden moeten toelaten om een duurzame en rechtvaardige groei op middellange termijn te bevorderen. En daar zijn wij het volledig mee eens! De centrale bank van het land, Bank Negara Malaysia, heeft ook stappen ondernomen om de schuldgraad van de huishoudens te beperken en de inflationaire druk te verminderen.

Maleisië neemt in 2015 het voorzitterschap van de ASEAN over en heeft de opdracht gekregen het ASEAN Economic Cooperation (AEC) initiatief in goede banen te leiden, dat naar verwachting zal worden gelanceerd in 2015. De AEC zal een gemeenschappelijke markt vertegenwoordigen die naar verwachting zo’n 600 miljoen mensen zal omvatten, met een gecombineerd bbp van bijna USD 2 biljoen.[3]Maleisië zal een roadmap op 10 jaar opstellen voor 2016 – 2025 en heeft als thema “Een op mensen gerichte ASEAN” gekozen. Wij vinden dat dit thema goed past in de geest van samenwerking die ASEAN vertegenwoordigt, vooral gezien de focus van Maleisië om een onderwijscentrum te worden voor studenten vanuit de hele regio en daarbuiten. Education Malaysia Global Services, een privé-agentschap, werd opgericht door het Maleisische ministerie van Onderwijs om het land op de kaart te zetten als bestemming voor internationale studenten. Als onderdeel van Maleisiës Wawasan 2020-programma, of Vision 2020, dat in 1991 is opgesteld, is tot doel gesteld dat er zich tegen dan 200.000 internationale studenten zouden moeten inschrijven.[4]Investeren in onderwijs is volgens ons van cruciaal belang opdat Maleisië de status van ontwikkeld land zou kunnen bereiken, en de Maleisische overheid heeft daar nog een ambitieuze doelstelling bovenop gedaan: het land wil tegen 2020 minstens één Maleisische universiteit hebben in de top 50 van beste universiteiten ter wereld, en drie in de top 200.

Beleggen in Maleisië: Het belang van aandelenselectie

Onlangs bezochten we een Maleisische oliemaatschappij die niet enkel in Maleisië actief is, maar ook in Zuidoost-Azië, Australië, Brazilië en Afrika. De lagere olieprijzen zullen waarschijnlijk een aanzienlijke impact hebben op haar activiteiten, en het ziet ernaar uit dat de broekriem zal moeten worden aangehaald. Desondanks produceren sommige olievelden in Maleisië tegen zeer lage kosten, aan minder dan US$50 per vat. Lagere olieprijzen betekenen dus niet per se dat bedrijven in de regio niet winstgevend zullen zijn.

Een ander bedrijf dat we bezochten, een autodistributeur, keek ernaar uit zijn huidige activiteiten uit te breiden en voortaan ook geïmporteerde Japanse auto’s te assembleren. Het management van het bedrijf is optimistisch dat de automarkt in Maleisië uitbreidt en dat er nu meer vraag is naar duurdere merken en modellen.

Wat betreft palmolie, een van de topexportproducten van Maleisië, onthulde ons bezoek aan een palmolieplantage dat de palmolieprijzen onder druk stonden, maar het bedrijf verwacht dat de vraag naar palmolie over de hele wereld zal stijgen op lange termijn. Het bedrijf verving daarom oudere palmbomen met nieuwe palmbomen die meer olie produceren, en het vergrootte ook zijn plantage.

Als beleggers in Maleisië vinden wij dat het belangrijk is om selectief te zijn, voornamelijk gelet op het feit dat de waarderingen de laatste tijd hoger waren dan in sommige andere Aziatische markten, terwijl de resultaten tegelijk over het algemeen licht teleurstellend waren. Een gebied waar we op focussen zijn kleinere bedrijven die volgens ons groeipotentieel hebben, maar meestal over het hoofd zijn gezien door andere beleggers. Nutsbedrijven zijn nog een ander gebied waar we potentieel winst zouden kunnen boeken, aangezien de subsidies zijn opgeheven, wat volgens ons de winstgevendheid zou kunnen verbeteren. Ook houden we van klantgerichte bedrijven die er potentieel baat bij hebben als Maleisië zijn doel op lange termijn verwezenlijkt door een land met hoge inkomsten te worden, en als meer Maleisiërs potentieel aansluiten bij de rangen van de middenklasse. Er zullen natuurlijk een paar obstakels zijn die deze visie kunnen beïnvloeden, en sommige beleidsmaatregelen zullen niet bij iedereen in goede aarde vallen — we denken onder meer aan het afschaffen van de subsidies, maar ook aan de invoering van de gdb, gepland voor april 2015, die de Maleisische verbruiksbelasting van 10% en de dienstenbelasting van 6% vervangt door een vlakke belasting van 6% op bijna alle goederen en diensten in elke fase van de toeleveringsketen.

Als beleggers moeten we aan een langetermijnvisie vasthouden en moeten we focussen op bedrijven die volgens ons kunnen overleven en gedijen in veranderende omstandigheden, en die een interessante niche vullen. Ook zoeken we naar bedrijven die het potentieel hebben om niet enkel klanten in Maleisië te bedienen, maar klanten in de hele regio en zelfs over de hele wereld.

We zien dat Maleisië momenteel een overgangsperiode doorloopt, waarbij oude beleidsmaatregelen moeten evolueren om toekomstige doelstellingen te verwezenlijken. Ik zou onze kijk op Maleisië omschrijven als voorzichtig optimistisch — wij hopen alvast dat Maleisië erin slaagt zijn ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken, en wij zijn van plan de hele rit uit te zitten.

De verklaringen, meningen en analyses van Mark Mobius weerspiegelen zijn persoonlijke opvattingen en zijn louter bestemd voor informatieve doeleinden en voor het brede publiek, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling of verzoek om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten. Daarnaast zijn aandelen van kleinere bedrijven in het verleden vatbaarder geweest voor prijsvolatiliteit dan aandelen van grotere bedrijven, vooral op korte termijn.


[1]Bronnen: Economic Planning Unit, Prime Minister’s Department Malaysia; “The Way Forward – Vision 2020,” gepresenteerd door Zijne Excellentie YAB Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad, Malaysian Business Council.

[2]Bron: Persbericht Internationaal Monetair Fonds, 24 november 2014.

[3]Bron: Wereld Economisch Forum

[4]Bron: ICEF Monitor, juni 2014.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *