Beleggingsavonturen in opkomende markten

Beleggingsvooruitzichten voor 2015: Opkomende markten drijven nog steeds wereldwijde groei aan

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Bij Templeton Emerging Markets Group zijn wij van mening dat de hoge economische groeipercentages een belangrijk aantrekkingspunt voor veel opkomende markten in 2015 zullen blijven. Hoewel zelfs grote economieën zoals Brazilië en Rusland vertragen, zal de algemene economische groei in de opkomende markten in 2015 gemakkelijk hoger liggen dan die van ontwikkelde markten, waarbij China en India de Aziatische regio waarschijnlijk naar een zeer sterke groei zullen stuwen.

2105Outlookblog_dut

Bovendien hebben veel opkomende markten, zoals China, India, Indonesië, Mexico en Zuid-Korea, aanzienlijke hervormingsmaatregelen aangekondigd of zijn ze daar al mee begonnen. Hoewel deze verschillen van land tot land, streven ze er doorgaans naar de bureaucratische barrières voor economische groei te slopen, ondernemerschap aan te moedigen en marktdiscipline te introduceren in inefficiënte sectoren. De meeste van deze maatregelen streven er ook naar de economische activiteiten te herschikken en van op export en investering gerichte modellen over te stappen naar een op de vraag van de consumenten gerichte economie.

De economische gemeenschap van de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) zal in 2015 tien economisch diverse Zuidoost-Aziatische landen samenbrengen in één economische organisatie. De ASEAN vertegenwoordigt nog een tak van de hervormingen, waarin meer technologisch geavanceerde opkomende economieën steeds meer verbonden raken met minder ontwikkelde buurlanden die lage-kostenarbeid en grondstoffen bieden, waar beide groepen mogelijk van zullen profiteren. De hervormingsmaatregelen brachten enkele kortetermijnkosten met zich mee, maar wij geloven dat, als de overheden erin slagen om deze hervormingen door te zetten, de langetermijnvoordelen zich binnenkort zouden kunnen vertalen in economische groei. De nadruk op marktdiscipline zou ook een nauwere correlatie kunnen creëren tussen groei in de opkomende markten enerzijds en bedrijfswinsten anderzijds.

Wij zijn enthousiast over het potentieel dat nieuwe technologie biedt om groeitrends te versnellen, waarbij met name enkele op internet en op mobiele communicatie gebaseerde technologieën minder ontwikkelde landen de kans bieden om over generaties van economische verandering in meer mature markten te springen en direct naar efficiënte moderne systemen over te schakelen. (Zie onderstaande tabel over de wereldwijde verkoop van smartphones.) Deze factor zou een bijzonder dynamische stimulans kunnen zijn voor de ontwikkeling in frontiermarkten, waartoe een groot deel van Afrika behoort, en een extra impuls geven aan markten die al profiteren van een zeer gunstige bevolkingssamenstelling, overvloedige natuurlijke rijkdommen en lage beginpunten wat betreft het bestaande bbp per inwoner.

2105Outlookblog_dut2

Potentiële uitdagingen in zicht

Het is niet zo dat wij blind zijn voor problemen zoals de recente economische zwakte in Brazilië en Rusland, alsook de marktonvriendelijke beleidsmaatregelen in die landen, noch sluiten wij de ogen voor het feit dat de Chinese militaire assertiviteit in de Zuid-Chinese Zee mogelijk spanningen zou kunnen creëren of de grote nervositeit van de beleggers bij elk teken dat het monetaire beleid van de VS zou kunnen worden verstrengd. Wij geloven echter wel dat Rusland en Brazilië over de middelen beschikken om sterk op te veren mochten er geschiktere beleidsmaatregelen worden ingevoerd. Vooral in Rusland is het risico al grotendeels verrekend in de uitzonderlijk lage aandelenwaarderingen per eind december, hoewel de onwil van de Russische overheid om minder hard op te treden tegen Oekraïne zou kunnen leiden tot meer sancties, die op hun beurt zouden leiden tot een negatieve omgeving voor beleggers, naast andere potentiële risico’s. De Chinese assertiviteit op zee moet worden geplaatst in de context van andere maatregelen van het buitenlandse beleid zoals de “Zijderoute”-initiatieven, die erop gericht zijn de relaties met buurlanden te verbeteren en handelsrelaties op te zetten.

Wat betreft de monetaire maatregelen van ontwikkelde markten, dient te worden opgemerkt dat veel grote ontwikkelde landen hun beleid nog steeds versoepelen, waarbij de Japanse kwantitatieve versoepeling waarschijnlijk van zeer groot belang zal zijn voor Zuidoost-Azië. Tot nu toe bleven uitzonderlijke niveaus van geldschepping grotendeels buiten de reële economie doordat de omloopsnelheid van geld scherp is vertraagd, zoals blijkt uit de dalende ltd-ratio’s van banken in de Verenigde Staten, Europa, Japan en China. Naarmate de banken meer vertrouwen krijgen en hun leenactiviteiten weer oppikken, zouden voorraden van het nieuw gecreëerde geld de echte wereldwijde economie kunnen beginnen te beïnvloeden.

Per einde december bleken de gunstige trends in de opkomende markten niet genoeg erkend te zijn in de aandelenwaarderingen, die zich over het algemeen duidelijk onder die van de ontwikkelde markten bevonden.  Zelfs na de recente stijgingen in sommige opkomende markten bleven ze relatief aantrekkelijk voor ons vanuit historisch oogpunt, en dan vooral als de zeer lage obligatieopbrengsten en rentevoeten voor spaarders in acht worden genomen. Onze onderzoeksmaatstaven voor ground-up aandelenbeleggingen blijven identificeren wat volgens ons aantrekkelijke beleggingskansen op lange termijn zijn, dus we blijven optimistisch over het potentieel van de opkomende markten.

2105Outlookblog_dut3

De verklaringen, meningen en analyses van Mark Mobius weerspiegelen zijn persoonlijke opvattingen en zijn louter bestemd voor informatieve doeleinden en voor het brede publiek, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling of verzoek om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *