Beleggingsavonturen in opkomende markten

Zal het Chinese Jaar van de Geit de marktstieren van stal halen?

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Volgens de Chinese kalender is 2015 het Jaar van de Geit (of het schaap), dieren die doorgaans vredig van aard zijn, maar ook koppig uit de hoek kunnen komen en kuddegedrag vertonen. Ik heb mijn collega Eddie Chow, Senior Executive Vice President en Managing Director van de Templeton Emerging Markets Group, uitgenodigd om zijn kijk te geven op een aantal kernthema’s die ons team in 2015 in het oog houdt voor China, en op de vraag of de geiten het dit jaar meer met de stieren dan wel met de beren zullen kunnen vinden.

Eddie-ChowEddie Chow
Senior Executive Vice President en Managing Director
Templeton Emerging Markets Group

De Chinese aandelen (zoals vertegenwoordigd door de binnenlandse A-aandelenmarkt) noteerden een opleving in 2014, voornamelijk aangedreven door het beterende binnenlandse sentiment. Sinds midden 2014 neemt de overheid via de People’s Bank of China (PBOC) maatregelen om de kortlopende interbancaire liquiditeit te versterken en de leenkosten te verlagen voor de bedrijven, vooral het klein- en middensegment. De renteverlaging van eind november 2014 bevestigde dat er een nieuwe versoepelingscyclus is ingezet: de PBOC kondigde aan dat zij de 1-jarige basisleenrente met 40 basispunten had verlaagd tot 5,6%, en de 1-jarige basisdepositorente met 25 basispunten tot 2,75%.

Hoewel er redenen zijn om aan te nemen dat de Chinese aandelen het dit jaar goed zullen doen, ziet het er toch naar uit dat een herhaling van het sterke rendement van 2014 niet vanzelfsprekend zal zijn. De aandelenwaarderingen zijn gestegen, terwijl de groeivooruitzichten voor de bedrijfswinsten beperkt zijn. Bovendien is de margefinanciering sterk toegenomen, en door haar hoge peil zag de overheid zich verplicht om onlangs een aantal afremmende maatregelen te nemen. Wij denken dat de overheid nog andere maatregelen zou kunnen invoeren om te voorkomen dat kleine beleggers te veel schulden aangaan en de markt oververhit raakt. Het sterke marktrendement van vorig jaar mag volgens ons dan ook geen onrealistische verwachtingen bij de beleggers creëren voor dit jaar.

Thema’s om in 2015 in het oog te houden

Op het eerste gezicht lijken de lage aardolieprijzen een goede zaak voor China, dat nu eenmaal veel aardolie importeert. Door de lagere prijzen zou China als nettoverbruiker immers minder moeten betalen voor zijn import. De overheid profiteerde dan ook van de gelegenheid om de belasting op het brandstofverbruik eind vorig jaar op te trekken, wat de Chinese overheidsinkomsten aandikt. Zelfs na de belastingverhoging zijn bestuurders en reizigers waarschijnlijk minder kwijt als de lage aardolieprijzen aanhouden. Als we de prijs van de aardolie echter beschouwen als een indicator van de gezondheid van de wereldeconomie, zou de daling erop wijzen dat de wereldvraag – en niet alleen naar aardolie maar ook naar andere grondstoffen en afgewerkte producten – op een laag pitje blijft. Dat zou dan weer minder goed nieuws zijn voor de export- en maaksectoren van China. Door de toenemende verwachting van dalende inflatie kunnen de binnenlandse vraag en de industriële productie onder druk komen te staan. Wij denken dat de PBOC dat waarschijnlijk de situatie nauwkeurig in het oog zal houden en waar nodig versoepelend zal ingrijpen.

Gelet op de onzekerheid in diverse ontwikkelde landen en regio’s loopt het monetaire beleid van de centrale banken soms flink uiteen. Terwijl de Europese Centrale Bank onlangs een nieuw grootschalig programma voor kwantitatieve versoepeling aankondigde en Japan op koers lijkt om zijn ambitieuze stimuleringsprogramma voort te zetten, is de vraag in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk veeleer of de renteverhogingen eraan komen. Hoewel de liquiditeitskraan in Europa en Japan voorlopig openstaat, zou de impact van stijgende rentevoeten in de VS doorgaans negatief uitvallen op de opkomende markten, omdat een hogere Amerikaanse rente waarschijnlijk een terugstroom van kapitaal naar de Verenigde Staten zal veroorzaken. Volgens ons lijken veel opkomende markten echter goed voorbereid op een verhoging van de Amerikaanse rente. India bijvoorbeeld heeft het tekort op zijn lopende rekening grotendeels weggewerkt. Dankzij de lagere aardolieprijs en de maatregelen van de nieuwe regering om de subsidies te elimineren, noteert ook Indonesië een lager tekort op zijn lopende rekening. Zoals gezegd zal ook China waarschijnlijk de vruchten plukken van lagere olieprijzen en zal het land een groot handelsoverschot blijven boeken. Grondstoffenproducerende landen zoals Brazilië en Rusland zijn echter kwetsbaarder. Deze landen zouden in dat geval hun rente moeten optrekken om de uitstroom in te dammen – en wij zullen het verschillende monetaire beleid op wereldvlak dan ook nauwgezet volgen in 2015.

Er is ook een aanhoudende verschuiving aan de gang in de Chinese economie, en samen met de noodzaak om de aandeelhoudersstructuur van de staatsbedrijven te hervormen kan dit in 2015 interessante kansen bieden voor beleggers. Ook bepaalde sectoren zoals papier en cement, waar flink gesnoeid is in de overtollige capaciteit, zijn het overwegen waard. En nu de PBOC de rente nog verder zou kunnen verlagen, zouden ook de banken hiervan kunnen profiteren via lagere leningverliezen, omdat de schuldenlast van de bedrijven verlicht wordt.

De nieuwe beleidsdoelstellingen van China

Een van de onderwerpen die aan bod kwamen op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos in januari is de manier waarop de nieuwe economische, ecologische en beleidsprioriteiten vorm geven aan China’s toekomst. Het is een veelomvattend onderwerp, maar ik denk dat één van de meest relevante en interessante gebieden voor ons als investeerders is China’s erkenning van de belangrijke schakel tussen economische groei en het bestuur. De Chinese economie nadert het middenklasseniveau en om de groei door te trekken, denken wij dat het land voor beter gestructureerde instellingen moet zorgen om privé-investeringen aan te moedigen en intellectuele eigendom te beschermen. Het bestuur van de overheidssector, met inbegrip van de staatsbedrijven, moet ook worden verbeterd. In sommige staatsbedrijven is al een begin gemaakt met een gemengd aandeelhouderschap (privéparticipaties). Dat is waarschijnlijk nog maar een begin. Met de toename van de private participaties komt er een meer gediversifieerde eigendomsstructuur in de sector van de staatsbedrijven, en voor de toekomst verwachten wij dat de staat zich geleidelijk zal terugtrekken uit een aantal commerciële activiteiten.

Een andere belangrijke beleidsprioriteit is de strijd tegen de corruptie. Op korte termijn zijn de inspanningen om de corruptie tegen te gaan doorgaans negatief geweest voor de economische groei. Zo is het verbruik in het luxesegment afgenomen, en veel grote projecten zijn ook uitgesteld of ‘on hold’ gezet vanwege corruptieonderzoeken. De Chinese overheid is natuurlijk niet de enige die problemen heeft op corruptiegebied – zowat alle overheden krijgen ermee te maken – maar het is zeker een domein waar wij opgetogen zijn over de geboekte vooruitgang. Wij denken dat het huidige leiderschap van China duidelijk moet maken dat het niet bij eenmalige acties blijft. Volgens ons moet de huidige aanpak worden gevolgd door diepgaande maatregelen om gezonde instellingen uit te bouwen, met het oog op de langetermijngroei en de sociale stabiliteit.

Een woordje over het Shanghai-HK Connect Programme

Vorig jaar werd op de Chinese markt een mijlpaal bereikt met de langverwachte invoering van het Shanghai-Hong Kong (HK) Connect Programme, dat de aandelenmarkten van Shanghai (A-aandelen) en Hongkong (H-aandelen) verbindt. Het programma stelt beleggers in Hongkong in staat om te handelen in aandelen die worden genoteerd in continentaal China (noordwaarts), en beleggers in continentaal China om te handelen in aandelen op de markt van Hongkong (zuidwaarts) via beurzen en clearinginstellingen op hun thuismarkt. Door diverse hinderpalen, zoals de voorafgaande controles en de aandeelhoudersrechten in het kader van een nomineestructuur, heeft het programma de aanvankelijke verwachtingen nog niet kunnen inlossen. Op dit moment is de noordwaartse transactiestroom het grootst en lijkt vooral Shanghai van het systeem te profiteren. Maar ik denk dat naarmate de Chinese beleggers meer ervaring krijgen, de zuidwaartse stroom zal toenemen en er meer evenwicht zal zijn. Als het zover komt, zullen de China-gerelateerde aandelen in Hongkong nauwer aansluiten bij de A-aandelenmarkt, die meer door sentiment en beleidsnieuws lijkt te worden aangedreven en een grotere volatiliteit vertoont.

Na de geslaagde introductie van de Shanghai-HK Connect zou een Hongkong-Shenzhen beurzenkoppeling niet meer dan logisch zijn. Ook dat zou de beleggers in Hongkong een uitbreiding van hun belegbare universum bieden. Shenzhen biedt de beleggers een wat ander assortiment: zo zijn er meer bedrijven in privéhanden in bepaalde sterk groeiende sectoren, zoals medische, software- en informatietechnologie, en dienstengerelateerd verbruik. Shanghai daarentegen omvat meer staatsbedrijven en traditionele industriële ondernemingen. Wij denken dat de Shenzhen Stock Exchange kan leren uit de ervaringen van de Shanghai-Hong Kong Connect met het oog op een betere noteringsgoedkeuring, beleggersbescherming en rapportage en toezicht van genoteerde bedrijven. Voor China zou dit de internationale opmars van de Chinese renminbi-munt (RMB) kunnen aandrijven, omdat het meer beleggingsalternatieven biedt voor buitenlandse RMB. Als de drie markten (Shanghai-Hongkong-Shenzhen) volledig gekoppeld zijn, wordt dit de op één na grootste markt ter wereld, die ongetwijfeld op belangstelling van de wereldwijde beleggers zou kunnen rekenen.

In China staat het Jaar van de Geit voor vrede, geluk en een voorspoedige oogst – en we hopen dan ook dat dit jaar de verwachtingen inlost. Als we even teruggaan in de tijd, merken we dat er inderdaad positieve marktontwikkelingen waren in andere geit-jaren. Tegenwoordig kunnen we ons daar niet op baseren – zoals het luidt in de financiële sector: “Het rendement in het verleden vormt geen garantie voor toekomstige resultaten.” Maar als beleggers in China zien wij geen reden waarom geiten en stieren niet vreedzaam samen zouden kunnen grazen.

De verklaringen, meningen en analyses van Mark Mobius en Eddie Chow zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Belangrijke wettelijke informatie

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *