Beleggingsavonturen in opkomende markten

Toenemende kansen in islamitisch bankieren

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Spaans, Pools

Ik ben ervan overtuigd dat er kansen te vinden zijn in islamitische, of sharia-conforme, beleggingsproducten die beantwoorden aan de beleggingsbehoeften van de 1,6 miljard moslims op onze planeet. Onlangs woonde ik een conferentie bij over islamitische beleggingen die Franklin Templeton organiseerde in Dubai, waar Z.K.H. Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Sultan van Perak Darul Ridzuan en Koninklijk Beschermheer voor het Maleisische Islamic Finance Initiative, de keynote speech hield. Hij besprak de vooruitgang die islamitisch financieren de afgelopen jaren heeft geboekt, en de uitdagingen die nog moeten worden aangepakt. Ik denk dat de aanwezigheid op onze conferentie van zo’n vooraanstaand en gerespecteerd lid van de islamitische financiële gemeenschap te danken is aan de inspanningen van ons team in Maleisië (een belangrijk centrum voor islamitische financiën) en die van onze brede organisatie.

De aanwezigheid van de Koninklijk Beschermheer voor het Maleisische Islamic Finance Initiative op onze conferentie in Dubai was geen toeval: Maleisië én Dubai zijn sterke voorstanders van sharia-financiën. Beide landen zijn actief in het ontwikkelen van institutionele structuren die het pad effenen voor de internationale ontwikkeling van sharia-conforme producten, zoals sharia-aandelen en sukuks, ook wel islamitische obligaties genoemd. Vooral de Maleisische autoriteiten hebben proactief meegewerkt aan de ontwikkeling van een breed spectrum van sharia-conforme financiële producten, terwijl Dubai de thuisbasis is van een van de eerste islamitische banken, opgericht in 1975, en ernaar streeft om een wereldwijd knooppunt van islamitisch bankieren te worden.

 

At the Franklin Templeton Islamic Forum,  Dubai: Stephen Grundlingh, Co-CEO & Regional Head of Southeast Asia for Franklin Templeton; Datuk Ahmad Anwar Adnan, Malaysian Ambassador to UAE; YBhg Datuk Ranjit Ajit Singh, Chairman of Securities Commission Malaysia; His Royal Highness Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, Sultan of the State of Perak Darul Ridzuan & Royal Patron for Malaysia’s Islamic Finance Initiative; Tan Sri Dato' Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, Governor of Bank Negara Malaysia; Dr. Mark Mobius, Executive Chairman of Templeton Emerging Markets Group; Dhiraj Rai, Director of Gulf & Eastern Mediterranean for Franklin Templeton; Sandeep Singh, CEO & Country Head of Malaysia for Franklin Templeton; Adam Quaife, Regional Head of Central & Eastern Europe and Middle East for Franklin Templeton.
Franklin Templeton Islamic Forum, Dubai: Stephen Grundlingh, Co-CEO & Regional Head of Southeast Asia for Franklin Templeton; Datuk Ahmad Anwar Adnan, Malaysian Ambassador to UAE; YBhg Datuk Ranjit Ajit Singh, Chairman of Securities Commission Malaysia; His Royal Highness Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, Sultan of the State of Perak Darul Ridzuan & Royal Patron for Malaysia’s Islamic Finance Initiative; Tan Sri Dato’ Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, Governor of Bank Negara Malaysia; Dr. Mark Mobius, Executive Chairman of Templeton Emerging Markets Group; Dhiraj Rai, Director of Gulf & Eastern Mediterranean for Franklin Templeton; Sandeep Singh, CEO & Country Head of Malaysia for Franklin Templeton; Adam Quaife, Regional Head of Central & Eastern Europe and Middle East for Franklin Templeton.

De inspanningen van de voorvechters van sharia-conforme beleggingen in Maleisië, Dubai en elders wierpen in 2014 hun vruchten af. Het aanbod van diverse sukuks door niet-moslimlanden – zoals het Verenigd Koninkrijk, Hongkong, Zuid-Afrika en Luxemburg – vormde een belangrijke doorbraak voor een type product dat tot dan toe voornamelijk plaatselijk van aard was gebleven, met uitgiften in een klein aantal islamitische landen. In de context van de wereldwijde financiële markten zijn sharia-conforme aandelen en sukuk-beleggingen nog steeds relatief kleinschalig.

Islamitisch financieren vormt een jonge sector in vergelijking met hun conventionele tegenhangers, die weliswaar sterk groeit maar nog steeds maar een klein deel van het wereldwijde financiële vermogen voor zijn rekening neemt. Islamitische bankdepositorekeningen zijn goed voor het gros van dit segment. Bepaalde aspecten van de islamitische wet hebben invloed op de beleggingen, zoals het verbod op de betaling van rente, de zogeheten ‘riba’, en een reeks activiteiten en producten die verboden zijn voor moslims, zoals alcohol, wapens en een aantal voedingsmiddelen en voedsel gerelateerde activiteiten. Deze verbodsbepalingen lijken in principe relatief eenvoudig. In de praktijk kan de interpretatie van wat nu al dan niet sharia-conform is vrij complex zijn en de actieve betrokkenheid vereisen van islamitische geleerden. Dat geldt des te meer wanneer er nieuwe beleggingsproducten worden ontwikkeld om het spectrum van de islamitische beleggingssector uit te breiden, die dus heel wat overleg vergen. Bovendien verschilt de interpretatie van de sharia-principes wel eens tussen de islamitische geleerden. Het opstellen van uniforme productnormen kan dan ook problematisch zijn, met verschillen tussen de diverse rechtsgebieden, zodat veel producten niet volledig beantwoorden aan de vastgestelde normen.

Nu er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van complexere sharia-instrumenten, bijvoorbeeld op het gebied van derivaten en valuta-afdekking, kunnen de interpretatieproblemen een hindernis vormen voor de marktacceptatie. Ik denk echter dat veel van de ideeën die impliciet deel uitmaken van islamitische beleggingen alsmaar meer ingang vinden op de conventionele markten via het concept van ethische of maatschappelijk verantwoorde beleggingen, wat een duidelijk raakvlak vormt tussen de sharia-conforme financiële wereld en een groeiend segment van de conventionele financiële wereld. Bovendien leggen sharia-conforme beleggingen vaak de nadruk op een functionele waarde en een sociale impact om de mensheid te helpen. Dit aspect lijkt aan te sluiten bij de behoefte aan grootschalige infrastructuurinvesteringen in een groot aantal opkomende landen, zowel in de islamitische wereld als daarbuiten. Deze investeringen zullen ongetwijfeld soms moeten putten uit middelen waar individuele landen onvoldoende toegang tot hebben.

Nu er hard wordt gewerkt aan het opstellen van infrastructuur-sukuks met internationale aanvaardbaarheid, denk ik dat deze dringende wereldwijde behoefte uitstekende kansen biedt, waar Franklin Templeton ongetwijfeld met belangstelling naar zal kijken. Islamitische landen hebben enkele van de grootste bevolkingen en snelst groeiende economieën ter wereld, en ik ben ervan overtuigd dat sharia-beleggingen aan belang zullen winnen. Ze vormen bovendien een waardig streven, dat de idealen van onze mentor, Sir John Templeton, weerspiegelt.

De verklaringen, meningen en analyses van Mark Mobius in dit document vertegenwoordigen zijn persoonlijke standpunt. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd door Franklin Templeton Investments (‘FTI’). FTI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig geleden verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie, en de gebruiker die zich verlaat op deze verklaringen, meningen en analyses doet dat louter op eigen risico. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar grensmarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.

 

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *