Beleggingsavonturen in opkomende markten

Thema wereldmarkten: ’Het draait allemaal om die (centrale) banken’

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Deze lente heb ik een reis gemaakt door Europa, waar ik het genoegen had te spreken met collega’s, klanten en diverse bedrijven in de regio die op onze teamradar waren verschenen. Ik zal op tijd terug zijn in Londen voor Franklin Templetons 2015 London Investment Conference, met het thema: ‘Investing for What’s Next™: A Roadmap for Active Investors.” De toegevoegde waarde van actief beleggingsbeheer is een belangrijke troef die we bij Franklin Templeton graag extra in de verf zetten. Daarom zijn wij bij Templeton Emerging Markets Group dan ook erg actief in het reizen over de hele wereld voor onze zoektocht naar potentiële beleggingskansen. Op de conferentie zal ik het hebben over een aantal kernthema’s die volgens mij tegenwoordig vorm geven aan de opkomende markten, maar hier vindt u alvast een voorproefje.

Vooruitzichten voor de opkomende markten

Dit jaar zou de titel voor het thema van de wereldmarkten kunnen luiden: ‘Het draait allemaal om die centrale banken’, nu de verschillen in monetair beleid de beleggers op hun hoede houden en de marktvolatiliteit hebben aangewakkerd. Het subthema zou dan ‘Het draait allemaal om die aardolie’ kunnen zijn; de marktwaarnemers gaan na wat de impact van een langdurig lage aardolieprijs – of een opleving van die prijs – op diverse economieën kan zijn.

Hoewel het rendement van de verschillende markten uiteenloopt, hebben de opkomende markten het in de eerste vier maanden van dit jaar beter gedaan dan hun ontwikkelde tegenhangers[1]. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft geen haast gemaakt met het verhogen van de rente en de impact van de lagere aardolieprijs is doorgaans positief uitgevallen voor de grootste opkomende economieën, China en India. De lagere aardolieprijs hielp ook bij de hervormingsinspanningen van een aantal opkomende markten, denk maar aan het wegwerken van subsidies. De markten verwachten dat de Fed later dit jaar een begin zal maken met het verhogen van de rente, maar de meeste andere wereldwijde centrale banken, zoals de People’s Bank of China, de Bank of Japan en de Europese Centrale Bank, zitten nog in versoepelingsmodus en werken met massale programma’s voor kwantitatieve versoepeling.

Het aanwakkeren van de inflatie en de economische groei in Europa via kwantitatieve versoepeling is dan ook hét thema van de dag bij de Europese beleggers. Het probleem is volgens mij echter dat de banken gewoon te weinig uitlenen (zoals blijkt uit het onderstaande diagram van de verhouding leningen/deposito’s) en dat de mensen te weinig uitgeven. Ik denk dat er over de hele wereld nog altijd geld ligt te wachten om te worden geïnvesteerd, geld dat de wereldwijde aandelenmarkten zou kunnen blijven aandrijven. Zelfs als de Fed, zoals verwacht, de rente in de Verenigde Staten begint  te verhogen.

Slide1

Het verhogen van de rente heeft geen haast

Volgens ons hebben de moderne technologische middelen die we tegenwoordig zo graag gebruiken (apps op mobiele telefoons, websites voor e-commerce enz.) de concurrentie en de prijzendruk versterkt, wat de inflatie in veel gebieden van de economie in bedwang houdt. Het is niet gemakkelijk voor de centrale banken (zoals de Amerikaanse Fed) om duidelijk te maken dat de rente omhoog moet wanneer de economische groei geen tekenen van oververhitting of inflatie vertoont. Ik kan niet voorspellen wanneer de Fed zal beginnen met het verhogen van de rente, maar het ziet ernaar uit dat de Amerikaanse centrale bank niet overhaast te werk wil gaan. Als en wanneer het zover komt, zullen de renteverhogingen dan ook vermoedelijk geleidelijk en afgemeten plaatsvinden. Zonder noemenswaardige inflatiedreiging denk ik niet dat de Fed de Amerikaanse dollar te sterk zal willen maken, omdat dat een negatieve impact kan hebben op exportgerichte bedrijven. Dit blijkt al uit de recentste winstcijfers van de Amerikaanse bedrijven. De markten zullen echter waarschijnlijk een reactie vertonen wanneer de Fed in actie schiet, en wij blijven dan ook voorzichtig en wapenen ons voor een zekere volatiliteit.

Wat het tweede kwartaal van 2015 en later betreft, denken wij dat de complexe wereldwijde context grosso modo gunstig oogt voor de opkomende markten. Op de ontwikkelde markten is er een duidelijk contrast tussen de solide groeitrend in de Verenigde Staten en de aanhoudende inspanningen in Europa en Japan om hun sluimerende economieën aan te wakkeren via agressieve kwantitatieve versoepeling en waardeverlaging van hun munt.

De opkomende markten hebben de wind in de rug

Bij de opkomende markten bieden de nog steeds solide economische groei, de ruime hervormingsmaatregelen en het voordeel van de lagere aardolieprijs rugwind voor hun aandelenmarkten. Naast de aanhoudende troeven van hun demografie, de technologieoverdracht en de doorgaans lagere schuldniveaus. Volgens ons zou het beleid in de meeste Aziatische landen een gunstige invloed moeten hebben op de economische groei.

De Chinese autoriteiten gaan door met het eind 2013 ingezette grootschalige hervormingsprogramma. In India is premier Narendra Modi begonnen met de invoering van ambitieuze hervormingsmaatregelen, in lijn met zijn verkiezingsbeloften. Er zijn positieve structurele veranderingen ingezet in veel andere markten in de regio, terwijl de initiatieven voor vrije handel, in de eerste plaats de geplande ASEAN Economic Community en het Trans-Pacific Partnership, de groei verder kunnen stimuleren.

In Latijns-Amerika zou de huidige problematische situatie in Brazilië de aanzet kunnen zijn om een herstel op gang te krijgen via een valutaverlaging die de concurrentiepositie van het land verbetert, terwijl de ingrepen om de corruptie te bestrijden na verloop van tijd kunnen leiden tot een betere economische en corporate governance. Ook de hervormingsmaatregelen in Mexico en elders kunnen het marktrendement ondersteunen. De opkomende markten van Centraal-Europa en Turkije kunnen profiteren van het economische herstel in de eurozone, dat ook de druk op Griekenland kan verlagen. Een afname van de spanningen rond en in Oekraïne zou de beleggers intussen de kans bieden om meer aandacht te schenken aan de aantrekkelijke aandelen en lage waarderingen op de Russische markt.

Bepaalde opkomende en frontiermarkten kunnen bogen op enkele van ’s werelds meest dynamische en snelst groeiende economieën. Hoewel er wat bezorgdheid is over hun slinkende valutareserves denk ik dat zij nog steeds gezond zijn. De schuldratings vertonen ook een verbetering, er zijn meer ratingverhogingen in de economieën met een opkomende markt dan bij hun ontwikkelde tegenhangers.[2]

Bovendien komt het renteklimaat op de opkomende markten aantrekkelijk over bij de beleggers. Veel van deze markten profiteren ook van de lagere energieprijzen om hun economie te hervormen, bijvoorbeeld via het reeds aangehaalde wegwerken van de subsidies. De aardolieprijsdaling zal natuurlijk druk uitoefenen op sommige economieën, de netto-exporteurs, terwijl andere, de netto-importeurs, ervan zullen profiteren. Als we kijken naar de wereldwijde vraag naar aardolie, denk ik niet dat de prijs al te lang op een laag pitje zal blijven.

 Waarde opsporen op de opkomende markten

 Hoewel de volatiliteit sommige beleggers slapeloze nachten kan bezorgen, beschouwen wij die meer als een kans om op koopjesjacht te gaan door kwaliteitsbedrijven te kopen tegen aantrekkelijke aandelenkoersen. Volgens ons zijn de aandelen van veel opkomende markten tegenwoordig ondergewaardeerd (gelet op hun koers/winst en koers/boekwaarde[3]) en wij denken dat er nog geld beschikbaar is, nu centrale banken over de hele wereld hun balans uitbreiden.

Bovendien blaken de markten van de beursintroducties en de secundaire uitgiften van de opkomende markten van gezondheid en nemen hun potentiële kansen toe. Meer dan 30% van alle beursintroducties ter wereld vond de afgelopen 10 jaar plaats in de opkomende markten.[4]

Wij denken ook dat de groei van de technologie in opkomende landen nieuwe beleggingskansen zal scheppen. Steeds meer mensen, ook in economieën van opkomende landen, stappen over van laptops naar smartphones, en de opkomende markten kunnen dan ook bogen op indrukwekkende verkoopcijfers voor deze producten, vooral in China en India.

Slide0

Het zal echter niet allemaal rozengeur en maneschijn zijn. Er zullen ongetwijfeld momenten komen waarop het niet gemakkelijk is om vlagen van onzekerheid te weerstaan. Maar zoals Sir John Templeton ooit zei: “Met succes beleggen is geen sinecure. Het vereist een open geest, voortdurend onderzoek en een kritisch oordeel.”

De verklaringen, meningen en analyses van dr. Mobius weerspiegelen zijn persoonlijke opvattingen en zijn louter bestemd voor informatieve doeleinden en voor het brede publiek, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling of verzoek om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd door Franklin Templeton Investments (‘FTI’). FTI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig geleden verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie, en de gebruiker die zich verlaat op deze verklaringen, meningen en analyses doet dat louter op eigen risico. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen aangeboden door FTI-partners en/of hun distributeurs voor zover dat door de lokale wetten en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.

[1] Bron: MSCI Emerging Markets Index, MSCI World Index, YTD tot en met april 2015. Indexen worden niet beheerd, en er kan niet direct in een index worden belegd. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten.

[2] Bronnen: S&P, Moody’s, Bloomberg. Recentste beschikbare gegevens, per 31/10/13. Opkomende markten worden vertegenwoordigd door de MSCI Emerging Markets Index; ontwikkelde markten worden vertegenwoordigd door de MSCI World Index. Indexen worden niet beheerd en er kan niet direct in een index worden belegd. Zie franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker.

[3] Bronnen: MSCI World vs. MSCI Emerging Markets Index per eind april 2015. Zie www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker.

[4] Bron: Dealogic.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *