Beleggingsavonturen in opkomende markten

Het belang van groei

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Een van de grootste voordelen die de opkomende markten beleggers volgens ons geboden hebben, is hun sterke groeiverhaal: het afgelopen decennium groeide de economie er meer dan twee keer sneller dan in de ontwikkelde markten. Afgaand op ramingen van het Internationaal Monetair Fonds ziet het ernaar uit dat het bruto binnenlands product (bbp) er minstens de komende vijf jaar sneller zal blijven groeien dan in de ontwikkelde markten.[1] Vaak krijgen wij de vraag waarom economische groei en het beursrendement in een bepaald jaar niet perfect gelijk evolueren. En of dat dan wil zeggen dat de bbp-groei van een land weinig belang heeft voor wie in aandelen belegt. Hoewel groei en beursrendement inderdaad af en toe kunnen uiteenlopen, staat buiten kijf dat groei belangrijk is, want bedrijfswinsten zijn afhankelijk van algemene economische groei.

Als je de groeicijfers van opkomende naast die van ontwikkelde markten legt, zie je dat de opkomende markten al veel jaren sneller groeien. Sterke groeicijfers worden in het algemeen als een van de belangrijkste kenmerken van opkomende markten gezien. De afgelopen twintig jaar lag de groei in de opkomende markten alleen in 1998 lager dan in de ontwikkelde markten.[2]

 

20150709_0615_Mobius_GDP_Change_dut

Demografische troeven

De opkomende markten in Azië en de frontiermarkten in Afrika groeiden de afgelopen jaren zelfs nog sneller dan het gemiddelde voor alle opkomende markten, en wij verwachten dat die trend zich dit jaar doorzet. De snelle technologische vooruitgang wakkerde die groeispurt mee aan, aangezien opkomende en frontiermarkten die meteen kunnen benutten en de ontwikkelingsfase kunnen overslaan. Ze kunnen bijvoorbeeld bankkantoren en marktzalen achterwege laten en meteen online gaan. Een andere belangrijke factor in die groei zijn volgens ons de demografische trends. Terwijl grote delen van de ontwikkelde wereld en zelfs iets meer gevestigde opkomende markten als China worstelen met een vergrijzende bevolking, zijn in de meeste opkomende markten in Azië en Afrika jongere generaties in de meerderheid. Zo is de gemiddelde leeftijd 28 jaar in Maleisië en 19 jaar in Kenia, terwijl dat in China 37 jaar is en in Japan en Duitsland 46 jaar.[3] Tot de leeftijd van 40 jaar bevindt de mens zich meestal in zijn meest productieve levensjaren. Hij haalt zijn inkomen uit arbeid en start een gezin. Daarbij koopt hij allerhande producten, van consumptiegoederen en een voertuig tot een woning.

Casestudie: Argentinië

Jaar na jaar economische groei boeken, leidt niet noodzakelijkerwijs tot een hoog beursrendement, maar na verloop van tijd weerspiegelen de bedrijfsresultaten normaliter de aantrekkende groei. Toch blijft er de vraag hoe het komt dat de beurs van een land zich vaak niet synchroon met de groeitrends ontwikkelt. Argentinië is een interessante casestudie. Ondanks de ontegensprekelijke economische malaise zette de Argentijnse beurs in 2014 een van de sterkste prestaties wereldwijd neer. En sinds begin 2015 is de Merval-index al meer dan 30% gestegen.[4]

Wie de verschillende economische indicatoren in Argentinië bekijkt, ziet een mengeling van slecht nieuws. Het bbp is in 2014 amper gegroeid en zal in 2015 waarschijnlijk krimpen, terwijl dit jaar meer dan 18% inflatie wordt verwacht (gemeten op basis van de consumptieprijzen).[5] Het begrotingssaldo van de regering verslechtert, en ze voert een interventionistisch beleid: valutacontroles, kapitaalcontroles en import- en exportbeperkingen. Een buitenlandse belegger vindt in Argentinië zowat alles wat hij niet zoekt! En tegelijk doet de beurs het er erg goed. Volgens ons team in de regio komt dat deels doordat rijke Argentijnen die hun vermogen in het land willen veiligstellen, hun toevlucht nemen tot aandelen, vastgoed en goud, omdat dat de handigste en meest liquide beleggingen zijn.

Daarnaast speelt wellicht ook de hoop op verandering in Argentinië een rol in het positieve beursrendement. Veel beleggers vestigen hun hoop op politieke verandering bij de algemene verkiezingen in oktober dit jaar. Argentijnse aandelen waren enkele jaren geleden goedkoop in vergelijking met andere Latijns-Amerikaanse aandelen, maar door de recente stijgingen is dat meestal niet langer het geval. Vergeet niet dat de markt meestal vooruitkijkt, en die kan daardoor afwijken van de economische cijfers die terugblikken. Wij volgen de verkiezingen op de voet om te bepalen of het interessant is om onze posities in het land te vergroten.

Toen ik in het begin van de jaren 1990 belegde in Argentinië, bedroeg de inflatie er zowat 1.000% en was het zeer moeilijk om winstramingen te maken voor bedrijven. Ik moest beleggingsbelissingen nemen op basis van andere criteria; ik keek naar de koers-boekwaardeverhouding in plaats van de koers-winstverhouding, bijvoorbeeld. Ik werd voor gek verklaard, maar soms moet je je waardestelsel aanpassen aan vertekeningen in een economie. Door te kijken naar de boekwaarde van bedrijven, konden wij aandelen kopen met naar ons gevoel een fikse korting, omdat de aandelenmarkt zo sterk was ingezakt.

Ongeveer op hetzelfde moment ontmoette ik de voorzitter van een groot Latijns-Amerikaans kranten- en mediaconcern. Het was een onafhankelijke groep, die dapper oppositie voerde tegen de Argentijnse regering. De regering trad er hard tegen op en beperkte zelfs de toevoer van papier voor de krant. Nadat ik de situatie had bestudeerd en met het management had gesproken, was ik van mening dat het bedrijf uiteindelijk zou overleven en kon ik er dus met een gerust hart in beleggen. Het was een van die gevallen die je, wanneer je het management hebt onderzocht en er vertrouwen in hebt, moet bekijken met een langetermijnbril om een moeilijke situatie te overkomen.

Beleggingsthema’s

Natuurlijk is het ook al gebeurd dat geopolitieke of andere gebeurtenissen beleggers afschrikken en ervoor zorgen dat de beurzen op korte termijn kelderen, terwijl het bbp gestaag voortgroeit. Aangezien wij nog altijd belang hechten aan groei, is de uitdaging voor ons hoe we bij onze beleggingen gebruik kunnen maken van groeitrends. Vaak kijken we daarbij naar de banksector, want die aandelen weerspiegelen in het algemeen de gezondheid van een economie. We staan ook aandachtig stil bij consumptiegoederen – massaproducten als bier, frisdrank, snacks, diepvriespizza’s enzovoort. Dat is het soort artikelen dat consumenten steeds vaker gaan kopen in opkomende en frontiermarkten wanneer ze wat geld overhouden. Enkele jaren geleden bezochten wij een bottelarij van een frisdrankproducent in Nigeria en vroegen de bedrijfsleider wie zijn grootste concurrent was. Meestal krijg je een voorspelbaar antwoord – een rivaliserende frisdrankproducent. In dit geval waren het echter extra belminuten voor gsm’s. Dat is op het eerste gezicht verrassend, maar eigenlijk heel logisch. In de meeste van die markten hebben consumenten een beperkt budget, dus wedijveren bedrijven in een bepaalde prijscategorie. Een consument moet misschien kiezen tussen frisdrank kopen of langer telefoneren.

We hebben achterhaald dat bedrijven die leveren aan consumenten of de kleinhandel en een groot marktaandeel hebben, kunnen profiteren van een stijging van de consumptie en het bbp per hoofd van de bevolking. Dat zijn bijzonder aantrekkelijke beleggingen als de winstmarges verbeterd kunnen worden. We zien ook delen van de bouwsector, zoals cement, die een evenrediger verhouding met de bbp-groei hebben dan andere soorten bedrijven. Natuurlijk zullen er zelfs in een snelgroeiende economie zowel verliezers als winnaars zijn, en het is dus de zaak bedrijven te identificeren die volgens ons kunnen profiteren van de economische groei.

De verklaringen, meningen en analyses van Mark Mobius zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, betreffen de opmerkingen, opinies en analyses de datum van dit document en kunnen zij zonder voorafgaand bericht veranderen. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van alle wezenlijke feiten betreffende een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Belangrijke wettelijke informatie

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.

[1] Bron: Internationaal Monetair Fonds, Economic Outlook database, april 2015. Er kan geen zekerheid worden geboden dat voorspellingen of schattingen zullen worden verwezenlijkt.

[2] Ibid.

[3] Bron: CIA, The World Factbook, raming 2014.

[4] Bron: Bloomberg, sinds begin dit jaar tot 22 juni 2015. Indexen worden niet beheerd en er kan niet direct in een index worden belegd. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten.

[5] Bron: Internationaal Monetair Fonds World Economic Outlook database, april 2015. Er kan geen zekerheid worden geboden dat ramingen of voorspellingen zullen uitkomen.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *