Beleggingsavonturen in opkomende markten

Vooruitzichten voor opkomende markten voor 2016

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Voor beleggers in opkomende markten was 2015 in vele opzichten een moeilijk jaar. Talrijke oorzaken van de recente volatiliteit zijn volgens ons echter tijdelijk, en op langere termijn zijn we om verschillende redenen optimistisch.

De kracht van opkomende markten

In eerste instantie hebben opkomende economieën in het algemeen sterkere economische groeitendensen gekend dan ontwikkelde markten. Over langere tijd is dit steeds zo geweest, en we verwachten dat dit ook in 2016 en daarna een thema zal blijven. En hoewel belangrijke economieën zoals Brazilië en Rusland met een recessie kampen, zal de groei van opkomende markten in 2016 naar verwachting 4,5% bedragen, ruim tweemaal de groei van 2,2% die het Internationaal Monetair Fonds verwacht voor ontwikkelde markten.[1] Ten tweede zijn de fundamentals van de meeste opkomende economieën de laatste tien jaar aanzienlijk verbeterd. De valutareserves in opkomende markten zijn gestaag toegenomen, waardoor opkomende markten als geheel aan het einde van het derde kwartaal van 2015 zo’n USD 7,4 biljoen aan reserves hielden, aanzienlijk meer dan de USD 4,2 biljoen die in totaal in ontwikkelde markten werd gehouden.[2] Daarnaast hebben opkomende markten over het algemeen een betere verhouding van de overheidsschuld tot het bruto binnenlands product (bbp), namelijk 30% in vergelijking tot ruim 100% in ontwikkelde markten.[3] Dit betekent niet dat sommige regeringen van opkomende geen te hoge schuldenlast hebben, maar als groep ligt de schuld in verhouding tot het bbp bijzonder laag.

Ten derde beschikken opkomende markten over een aanzienlijk onbenut potentieel op het gebied van grondstoffen en demografische ontwikkeling. Deze landen vertegenwoordigen bijna drie vierde van de landmassa van de planeet, en vier vijfde van de wereldbevolking.[4]Veel opkomende markten beschikken over enorme grondstoffenreserves, zoals olie, gas, ijzer en andere metalen, en sommige landen zijn ook vooraanstaande producenten van landbouwgrondstoffen. Opkomende markten hebben een grotendeels jonge bevolking, in de meest productieve fase van hun leven, waardoor productie er voordeliger is dan in andere, grotere economieën. Niet alleen behoren opkomende markten tot enkele van ’s werelds belangrijkste producenten van harde en zachte grondstoffen, ze verschaffen ook een belangrijke bron van arbeidskrachten en worden inmiddels geleidelijk aan belangrijke, autonome consumptiegerichte economieën. Maar opkomende markten vertegenwoordigen slechts 37% van het bbp van de wereld, terwijl de ontwikkelde markten goed zijn voor de resterende 63%.[5] Wij verwachten dat deze kloof smaller zal worden naarmate het onaangeroerde potentieel in opkomende markten geleidelijk aan wordt benut. Hierdoor zal de groei die van de ontwikkelde markten blijven overtreffen.

Verder kijken dan het nu, met aandacht voor interessante bedrijfsfundamentals

 Het grootste risico voor de prestaties van opkomende markten in 2016 is volgens ons het risico dat ontstaat uit onvoorziene gebeurtenissen, zij het op geopolitiek dan wel op financieel vlak. Hoewel de marktwaarderingen over het algemeen al rekening houden met de meeste gekende risicofactoren, hebben beleggers de neiging om buitensporig negatief op verrassingen te reageren. Vaak zijn vooral opkomende markten de dupe van de daarmee gepaard gaande ‘vlucht naar veiligheid’. Hoewel een hogere marktvolatiliteit verontrustend kan zijn, streven wij ernaar iets verder vooruit te kijken om goed bestuurde groeibedrijven te identificeren die een leiderspositie bekleden en die volgens ons aantrekkelijk gewaardeerd zijn.

Als beleggers in opkomende markten richten wij ons in eerste instantie op de onderliggende bedrijfsmodellen en de fundamentals van de afzonderlijke ondernemingen waarin wij beleggen, en pas daarna op bredere macro-economische standpunten. We hebben voorzichtig mogelijkheden overwogen om een uitgebreidere positie te nemen in bedrijven die volgens ons op lange termijn nog steeds over aanzienlijk opwaarts potentieel beschikken, maar die naar onze mening desondanks onterecht zijn verkocht. Het is voor de toekomst belangrijk om te onthouden dat perioden van stress op de financiële markten op middellange termijn het grootste opwaartse potentieel kunnen bieden. Op basis van koers-winstverhouding en koers-boekwaardeverhouding lijken opkomende markten ons eind 2015 ondergewaardeerd ten opzichte van ontwikkelde markten.

 

1215_Mobius_Chart_2016Outlook

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Omdat de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden verklaringen, meningen en analyses op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Belangrijke juridische informatie

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.

[1] Bron: IMF World Economic Outlook, oktober 2015. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker.

[2] Bronnen: FactSet; Economist Intelligence Unit; Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker.

[3] Bronnen: FactSet; Economist Intelligence Unit. Gegevens per 31/12/2014. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker.

[4] Bronnen: Economist Intelligence Unit; Consensus Economics. Gegevens per 30/9/2015.

[5] Ibid.

Twitter

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *