Beleggingsavonturen in opkomende markten

China’s aartsmoeilijke opgave

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

De eindejaarsfeesten in het westen moesten plaats maken voor bezorgdheid over China, waar de aandelenmarkt 2016 met een verlies inzette, en waardoor de aandelenmarkten wereldwijd omlaag gingen. De val van 7% op de Chinese binnenlandse markt voor A-aandelen op 4 januari volstond om China’s nieuwe noodremsysteem in werking te laten treden. Hierdoor werd de handel op de eerste dag van het nieuwe jaar stilgelegd en kwam de overheid tussenbeide om aandelen te steunen.

Particuliere beleggers waren zeker bij het verkoopproces betrokken, maar ook grote aandeelhouders, vooral topmanagers met aandelen in hun eigen bedrijf. Daarom heeft de Chinese regering beperkingen opgelegd aan de hoeveelheid aandelen die zij kunnen verkopen. Om de paniek op de markt te bedaren, heeft de Chinese effectentoezichthouder (de China Securities Regulatory Commission) net aangekondigd dat grote beleggers slechts maximaal 1% van de aandelen van een bedrijf zouden mogen verkopen. Die beperking zou vanaf 9 januari drie maanden lang gelden. De stemming op de markt is om verschillende redenen somber: door de daling van de Chinese valuta, de renminbi (RMB), doen beleggers hun in RMB uitgedrukte vermogen zoals in China genoteerde aandelen van de hand, en ook wordt gevreesd dat de beslissing van de Federal Reserve om de rente in de Verenigde Staten te verhogen, negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor andere economieën. Er heerst nog enige onzekerheid over de volgende veranderingen in het rentebeleid, maar momenteel wordt verwacht dat de Amerikaanse rente nog verder zou kunnen stijgen.

Veel beleggers maken zich op dit moment duidelijk ongerust. Volgens ons zal China dit jaar met geen mogelijkheid opnieuw sterk groeien, maar het land staat dan ook voor een aartsmoeilijke opgave. Enerzijds wil de regering stabiliteit, maar anderzijds streeft ze ook naar meer openheid. Dat betekent dat de volatiliteit op de Chinese markt dit jaar zou kunnen toenemen terwijl deze tegenstrijdige krachten een uitweg zoeken.

quoteHet is belangrijk om te onthouden dat China een planeconomie heeft, iets wat veel mensen uit het oog verliezen wanneer ze piekeren over bankfaillissementen, buitensporige hefboomwerking en andere economische doemscenario’s. Uiteindelijk is het de Communistische Partij (de staat) die bepaalt in welke richting de economie evolueert, en volgens ons durft die de nodige maatregelen te nemen om haar doelstellingen in de hand te werken. Het zal in de toekomst voor de Chinese regering echter moeilijk zijn om de controle te behouden als zij juist streeft naar een meer open economie. China streeft immers naar een liberalisering van de economie, en in het bijzonder van de RMB. Dit zal waarschijnlijk heel geleidelijk in verschillende fasen gebeuren, om het verlangen naar stabiliteit te helpen bevorderen. Volgens mij is het belangrijk dat iedereen die graag een inzicht wil verwerven in wat China tracht te bereiken, en de potentiële gevolgen daarvan voor de markt, de 10 punten van het plenum leest, die de evolutie van de economie beschrijven. Bepaalde sectoren worden gereorganiseerd, en andere sectoren worden minder belangrijk. Voor ons lijkt het duidelijk in welke richting het land evolueert: naar een meer open economie, een meer marktgerichte economie die zich aanpast aan het internationale kapitaalverkeer, waarbij de RMB niet alleen een reservevaluta is, maar een belangrijke internationale handelsvaluta.

Het soort marktvolatiliteit dat we hebben waargenomen zal dit jaar volgens ons wellicht aanhouden, en niet alleen in China. De volatiliteit neemt op talrijke markten toe, en dat is iets waar beleggers zich wellicht bij moeten neerleggen. Wij beschouwen perioden van hogere volatiliteit als een omgeving van potentiële beleggingskansen, waarbij wij aandelen kunnen kopen die volgens ons onterecht zijn afgestraft. We begrijpen weliswaar dat dit moeilijke omstandigheden zijn voor wie bang is voor volatiliteit. China bevindt zich momenteel midden in een moeilijke evenwichtsoefening: enerzijds levert de overheid inspanningen om de stabiliteit te handhaven, en anderzijds streeft ze naar een vrijere markt.

Toch maken we ons niet al te veel zorgen over de groei in China of de beleggingsvooruitzichten van het land op lange termijn. De huidige prognoses voor 2016, met een bbp-groei van zo’n 6%,[1] zien wij als redelijk sterk, aangezien de omvang van de economie in dollartermen enorm is gegroeid ten opzichte van enkele jaren geleden, toen de groei hoger lag, maar de basis kleiner was. Dit is volgens ons een ander aspect dat veel beleggers uit het oog verliezen wanneer zij vaststellen dat de groei vertraagt. (Zie onderstaande grafiek.) Volgens ons zijn de fundamentals van China nog steeds uitstekend. Ondanks de tragere groei is het nog steeds een van de snelst groeiende economieën ter wereld.

010616_China_GDP_Nominal-dut

Wij blijven in China op zoek gaan naar beleggingskansen, en in de context van de geplande economische overschakeling van een exportgericht model naar een meer op het binnenland gerichte economie, hebben wij vertrouwen in het groeipotentieel van het land op lange termijn. China ondergaat ook een drastische transformatie van een plattelandsgemeenschap naar een stedelijke samenleving.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn alleen bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Omdat de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden verklaringen, meningen en analyses op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

 Belangrijke juridische informatie

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een onderdeel van zijn, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, bovenop de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.

[1] Bron: IMF World Economic Outlook Database, oktober 2015.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *