Beleggingsavonturen in opkomende markten

Beknopt standpunt over Brexit en de opkomende markten

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Op vrijdag 24 juni zijn de financiële markten over de hele wereld wakker geworden met een brexitkater. Het Verenigd Koninkrijk had gekozen om uit de Europese Unie (EU) te stappen, wat voor tal van beleggers, mezelf incluis, als een verrassing kwam. Ik was van oordeel dat een Brexit meer nadelen dan voordelen inhield, en ik dacht dat het Britse volk dat ook zo zou zien.

De onzekerheid van de situatie en de vooruitzichten na het referendum trof alle markten, en de opkomende markten waren geen uitzondering; de MSCI Emerging Markets-index nam een diepe duik. Toch denk ik dat, zodra de eerste schok is verteerd, de impact op langere termijn beperkter zal blijven, aangezien de handel en investeringen van opkomende markten in ruime mate gediversifieerd zijn, en de meeste opkomende markten relatief weinig handel drijven met het Verenigd Koninkrijk.

Er zijn wel enkele specifieke opkomende markten die sterkere banden hebben met het Verenigd Koninkrijk, en voor die landen heeft de brexitbeslissing wellicht verregaandere gevolgen. Enkele Zuidoost-Aziatische landen met historische banden met het Verenigd Koninkrijk zouden in negatieve zin kunnen worden getroffen. Ook specifieke bedrijven met activiteiten in het Verenigd Koninkrijk zouden de impact kunnen voelen, banken bijvoorbeeld, met vastgoedinvesteringen in het Verenigd Koninkrijk (of vestigingen) om hun projecten te financieren.

Als de handelsrelaties worden verbroken, kunnen fabrikanten in het Verenigd Koninkrijk wel eens besluiten om hun biezen te pakken, omdat er voor hen meer voordelen zijn om in de EU te blijven. Voor bepaalde opkomende markten zou er aan dit hele gebeuren ook een goede kant kunnen zijn. Bepaalde industriële activiteiten en diensten zouden vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Oost-Europese opkomende markten kunnen verhuizen, aangezien die landen deel uitmaken van de EU en hun kosten in Oost-Europa lager liggen.

Wat er gebeurd is, heeft geen invloed op mijn standpunt over de opkomende markten in het algemeen of het beleggingspotentieel dat er volgens mij op lange termijn bestaat. Ik ben van mening dat de uitkomst van het EU-referendum de wereld laat zien dat politieke instabiliteit niet geconcentreerd zit in opkomende markten, maar dat het ook in ontwikkelde markten voorkomt. Hoewel de toestand volgens mij voorlopig nog volatiel blijft, zullen de markten zich wel weer aanpassen. Een deel van de volatiliteit op korte termijn houdt verband met het verrassingselement van de uitslag. De markten hebben in hun prijzen gewoon niet goed rekening gehouden met een vertrekscenario.

De brexitbeslissing zou volgens mij niet veel invloed moeten hebben op het monetaire beleid in opkomende markten of in de Verenigde Staten. Zodra de volatiliteit rond de Brexit is bedaard, zal de Amerikaanse Federal Reserve zijn beleidsanalyses waarschijnlijk voortzetten op basis van de Amerikaanse cijfers over de arbeidsmarkt, de groei en de inflatie. Voor marktwaarnemers blijft de hamvraag natuurlijk wat de weerslag zal zijn in de EU. Als de perceptie ontstaat dat andere lidstaten een vertrek uit de EU zouden kunnen overwegen, dan zal de onzekerheid aanhouden en dat zou voor Europese en Amerikaanse markten een slechte zaak kunnen zijn. Volgens mij zouden opkomende markten echter in staat moeten zijn om zich van de rest te onderscheiden, en afzonderlijke landen zouden op basis van hun unieke fundamentals in staat moeten zijn om te herstellen.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn alleen bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Omdat de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden verklaringen, meningen en analyses op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Belangrijke juridische informatie

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een onderdeel van zijn, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn alleen bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Omdat de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden verklaringen, meningen en analyses op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Belangrijke juridische informatie

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een onderdeel van zijn, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *