Beleggingsavonturen in opkomende markten

Opkomende markten en president Trump: geen reden tot paniek

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

De Amerikaanse presidentsverkiezingen en de overwinning van Donald Trump hebben tal van potentiële gevolgen voor de markten over de hele wereld, ook de opkomende markten. Tal van Amerikaanse kiezers waren aangedaan toen duidelijk werd dat Trump zou winnen, en die stemming was ook merkbaar op de aandelenmarkten. Vooral de opkomende markten waren volatiel. De relaties tussen de Verenigde Staten en Mexico — de op een na grootste economie van Latijns-Amerika – waren een speerpunt in Trumps campagne. Hij beloofde om aan de grens een grote muur te bouwen om immigratie terug te dringen en het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord (NAFTA), waartoe ook Canada behoort, nietig te verklaren. Door de overwinning van Trump bereikte de Mexicaanse peso de dag na de verkiezingen een historisch dieptepunt ten opzichte van de US-dollar, en ook de Mexicaanse aandelenmarkt daalde, net als de meeste andere Latijns-Amerikaanse markten.

Gezien de onzekerheid over het mogelijke Amerikaanse beleid onder Trump zullen de wereldwijde markten wellicht nog enige tijd volatiel blijven. Toch ben ik van mening dat we even moeten bezinnen en beseffen dat veel van de campagneretoriek wellicht niet wordt omgezet in concrete initiatieven. Veel mensen nemen zijn uitspraken tijdens de campagne letterlijk en verwachten op bepaalde vlakken extreme beleidslijnen. Volgens mij is het pessimisme en de vrees van bepaalde mensen echter buitensporig, en mogelijk niet gerechtvaardigd gezien de aard van de Amerikaanse economie en het politieke systeem van checks and balances dat nog steeds geldt. Als Trump erin zou slagen om de voor zijn land beloofde robuuste economische groei te bewerkstelligen, dan is dat volgens ons wellicht ook gunstig voor andere landen – zoals Mexico een andere opkomende markten.

Zelf was ik niet helemaal ondersteboven van Trumps overwinning. Ook in Europa en elders ter wereld konden we vaststellen dat tal van kiezers zich niet met de gevestigde orde vereenzelvigen, en hetzelfde fenomeen blijkt nu in de Verenigde Staten. Vooral de ontevredenheid van Amerikanen in economisch achtergestelde landelijke gebieden werd in de peilingen voor de verkiezingen niet helemaal duidelijk. Ik verwacht dat Trump als zakenman en zelfverklaarde deal-maker positieve oplossingen kan bereiken, ook handelsakkoorden die mogelijk niet multilateraal maar bilateraal kunnen zijn (bijv. NAFTA). Voor Trump als zakenman is onderhandelingen voeren met andere landen waarschijnlijk een tweede natuur, en volgens mij zou hij in staat moeten zijn om enkele handels- en investeringsakkoorden te sluiten die voor beide partijen bevredigend zijn. Zo bestaat de mogelijkheid van een nieuwe relatie en een nieuw handelsakkoord met Rusland, voor de verkiezingen eveneens een speerpunt voor Trump. Er zouden positieve gevolgen kunnen zijn voor een aantal andere opkomende markten die niet tevreden waren over de rigide standaardregels van multilaterale akkoorden. Bovendien zou de mogelijkheid van lagere belastingen en een ondernemingsvriendelijker klimaat in de Verenigde Staten ertoe kunnen leiden dat Amerikaanse bedrijven actievere inspanningen leveren om hun activiteiten niet alleen in het binnenland uit te breiden, maar ook internationaal, vooral in opkomende markten die gekenmerkt worden door een hoge groei.  Mijn boodschap aan de nieuwe Amerikaanse president zou zijn om sneller vrijhandels- en investeringsakkoorden te sluiten met landen over de hele wereld.

Bij elke verkiezing zijn er winnaars en verliezers. Als beleggingsbeheerders is het onze taak om deze onrustige periodes te analyseren en vast te stellen welke landen en bedrijven sterker uit de strijd zouden kunnen komen. Wel moeten we natuurlijk selectief zijn. In het algemeen zijn er volgens ons nog tal van overtuigende redenen om te beleggen in opkomende markten in het algemeen, waaronder een hoge groei, een solide begrotingsbeleid en positieve demografische trends. Zoals wel uit de Amerikaanse verkiezingen is gebleken, zijn verrassingen overal mogelijk. In deze periode van uiterst volatiele markten zijn wij van Templeton Emerging Markets Group van oordeel dat het voor beleggers belangrijk is om een langetermijnstandpunt in te nemen en zich niet te laten beïnvloeden door de volatiliteit op korte termijn die wellicht kenmerkend blijft voor de opkomende markten.

De verklaringen, meningen en analyses van Mark Mobius zijn alleen bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden verklaringen, meningen en analyses op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Belangrijke juridische informatie

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een onderdeel van zijn, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *