Beleggingsavonturen in opkomende markten

vooruitzichten

Samenvatting Emerging Markets derde kwartaal 2017: Een uitstekende rally

Templeton Emerging Markets Group volgt een ruim beleggingsuniversum van tienduizenden bedrijven in markten op bijna elk continent. We zijn weliswaar bottom-upbeleggers, maar het helpt om ook naar het totaalplaatje te kijken. In deze bijdrage geef ik het overzicht van het team over wat er in het derde kwartaal van 2017 zoal gebeurd is in het universum van opkomende markten, inclusief enkele mijlpalen, gebeurtenissen en datapunten die wat perspectief bieden.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans

Drie dingen waar we vandaag bij stilstaan

  1. De bedrijfswinsten van bedrijven uit opkomende markten vertonen een gelijklopende solide groei die de basis vormt voor overtuigende fundamentals voor aandelen uit opkomende markten. Zo hebben verschillende Chinese internetbedrijven winsten gerapporteerd die de marktprognoses de afgelopen kwartalen consequent hebben overtroffen. In Europa worden de winsten van Russische metaal- en energiebedrijven opwaarts herzien door de hogere grondstoffenprijzen.
  2. We zijn gunstig gestemd over de Chinese automobielmarkt. Door de groei van de Chinese hogere middenklasse neemt ook de vraag naar luxewagens in het land steeds meer toe, aangezien kopers de prestaties en de productkwaliteit van voertuigen steeds belangrijker vinden. Hoewel China wereldwijd de grootste markt voor wagens is, hebben slechts relatief weinig mensen er een eigen auto in vergelijking met de ontwikkelde markten, wat betekent dat dat aantal nog verder kan stijgen.
  3. In een wereldwijde context blijft de Indiase economische groei solide, ondanks een lichte vertraging in het tweede kwartaal van 2017. De consumentenvraag is de laatste kwartalen een bepalende factor geweest voor de groei en de vraag die in oktober ontstaat door het festivalseizoen zou de groei ook in het laatste deel van 2017 verder kunnen ondersteunen.

Winstgroei Emerging Markets

We blijven in het huidige klimaat optimistisch over de kansen in het segment van de aandelen uit opkomende markten. Wel blijven we ons bewust van potentiële risico’s. Door de spanningen op het Koreaanse schiereiland zijn er beleggers die zich zorgen maken. Een gewelduitbarsting zou wereldwijde gevolgen kunnen hebben, met een bijzondere impact op het noorden van Azië. Anderzijds is dit een bedreiging die al geruime tijd bestaat en de meeste beleggers die vertrouwd zijn met de regio zijn er inmiddels aan gewend.

Wij blijven doorgaan met ons op waarde gerichte beleggingsproces en nemen daarbij het marktsentiment in aanmerking. We zijn van oordeel dat het voor beleggers belangrijk is om wereldwijd te diversifiëren met portefeuilles die niet alleen een blootstelling bieden aan Zuid-Korea of Azië, maar ook aan andere delen van de wereld.

In het algemeen zijn de belangrijkste argumenten om in opkomende markten te beleggen volgens ons nog steeds demografie, een opkomende middenklasse en binnenlandse consumptie. De opvallendste recente ontwikkeling is echter de drastische transformatie van veel bedrijven uit opkomende markten die vroeger afhankelijk waren van modellen uit de ‘oude economie’ (zoals grondstoffen of infrastructuur) en die nu overschakelen naar innovatievere producten en diensten met toegevoegde waarde.

In dit opzicht vinden wij vooral de technologiesector interessant. Veel bedrijven uit opkomende markten worden er toonaangevende spelers in de ontwikkeling van technologie van wereldklasse.

Belangrijkste trends en ontwikkelingen in opkomende markten

Aandelen uit opkomende markten deden het in het derde kwartaal van 2017 aanzienlijk beter dan hun evenknieën uit ontwikkelde markten. Uitgedrukt in dollar sloot de MSCI Emerging Markets Index wel 8,0% hoger af in vergelijking met een winst van 5,0% voor de MSCI World Index.[1] Deze outperformance werd bereikt ondanks een lichte daling in september, de eerste maand waarin aandelen uit opkomende markten in 2017 lagen eindigden.

Voor het hele kwartaal hadden de opkomende markten hun resultaten vooral te danken aan onder meer de algemeen bemoedigende economische gegevens uit China, tekenen van een economisch herstel en de hoop op hervormingen in Brazilië, een flinke stijging van de wereldwijde grondstoffenprijzen dankzij de sterkere vraag en de sterke valuta’s van opkomende markten ten opzichte van de zwakkere Amerikaanse dollar.

De belangrijkste veranderingen in opkomende markten van het kwartaal

In de context van een algemene rally van wereldwijde aandelen en een herstel van het beleggersvertrouwen leverden de grootste opkomende markten – Brazilië, Rusland en China – in het derde kwartaal de beste prestaties.

Brazilië liet een aanzienlijke tweecijferige winst optekenen, die te danken was aan de versoepeling van het monetaire beleid, de waardestijging van de real ten opzichte van de Amerikaanse dollar, de hoop op voortgezette hervormingen en hogere grondstoffenprijzen. In Latijns-Amerika leverden ook Chili en Peru een opmerkelijke prestatie, dankzij bemoedigende politieke ontwikkelingen, de geboekte vooruitgang in de economische groei van het tweede kwartaal, en voor Chili hogere koperprijzen.

Rusland profiteerde van een solide winstseizoen, de hogere olieprijzen en de waardestijging van de roebel. In Europa wonnen Hongarije en Polen eveneens terrein. Griekenland was echter een uitschieter. Het land liet een tweecijferig verlies optekenen, voornamelijk tegen het einde van het kwartaal door de bezorgdheid over de kwaliteit van de activa in de banksector.

Ook de Chinese markt profiteerde van een robuust winstseizoen. Andere factoren waren de kapitaalinstromen van buitenlandse beleggers en de solide economische groei in het tweede kwartaal die te danken was aan de sterke industriële productie, de winkelverkopen en de investeringen in vaste activa.

In Azië boekte de Thaise markt een tweecijferige winst. Dankzij de export en het toerisme was de economische groei er sterker dan verwacht. Pakistan behoorde daarentegen tot de opkomende markten die het slechtst presteerden nadat politieke onrust in het midden van het kwartaal tot een forse daling had geleid.

In Afrika boekten de markten in het derde kwartaal een bescheiden winst. Hoewel Zuid-Afrika het kwartaal hoger afsloot, deed het land het minder goed dan zijn wereldwijde evenknieën, aangezien het nog steeds te lijden had van de zwakke rand, de politieke onzekerheid en de kapitaaluitstromen van beleggers.

Aandelen uit frontiermarkten noteerden tijdens het kwartaal eveneens hoger, een prestatie die grotendeels overeenstemt met hun tegenhangers uit opkomende markten.[2] De prestaties van afzonderlijke markten vertoonden echter onderling grotere verschillen. Markten zoals Koeweit, Kenia en Argentinië boekten aanzienlijke winsten. Nigeria verloor daarentegen terrein, door de scherpe devaluatie van de naira in augustus. Ook Sri Lanka en Oekraïne behoorden tot de dalende markten.

De verklaringen, meningen en analyses van Mark Mobius zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Aangezien de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden verklaringen, meningen en analyses op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

 Belangrijke juridische informatie

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een onderdeel van zijn, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.

_____________________________________

[1] Gebaseerd op de MSCI Emerging Markets Index t.o.v. MSCI World Index, uitgedrukt in USD. De MSCI Emerging Markets Index is samengesteld uit largecaps en midcaps uit 24 opkomende landen. De MSCI World Index is samengesteld uit largecaps en midcaps uit 23 ontwikkelde markten. Indexen worden niet beheerd en er kan niet rechtstreeks in worden belegd. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie of indicatie voor toekomstige prestaties.

[2] Op basis van de MSCI Frontier Markets Index, die is samengesteld uit largecaps en midcaps uit 30 frontiermarkten. Indexen worden niet beheerd en er kan niet rechtstreeks in worden belegd. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie of indicatie voor toekomstige prestaties.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *