Beleggingsavonturen in opkomende markten

vooruitzichten

Vooruitzichten Emerging Markets in 2018

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Ik ben overtuigd in het beleggen in Emerging Markets, ongeacht het op en neer gaan van de markt de voorbije jaren, maar de taak werd wat makkelijker in 2017. Emerging Markets (zoals gemeten door de MSCI Emergin Markets Index) zagen een positieve prestatie in 2017 en deed het beter dan de ontwikkelde markten (gemeten door de MSCI World Index), voor het tweede jaar op rij.1 Dit lijken mij zeer interessante tijden om te beleggen in Emerging Markets. Carlos Hardenberg en Chetal Sehgal delen de vooruitzichten van de Templeton Emerging Markets Group voor 2018 en belichten enkele mogelijkheden die zij zien in deze dynamische en steeds veranderende markten.

Heel wat kansen, met name in Azië

We denken dat Azië op dit moment de meest aantrekkelijke regio is binnen de opkomende markten (OM). Er zijn immers heel wat kansen, van China, Zuid-Korea, India en Taiwan tot landen zoals Indonesië. Als fundamentele stockpickers zijn we ook enthousiast over individuele kansen in andere regio’s van de wereld, denken we maar aan Rusland, dat onlangs uit de gratie is gevallen. In dergelijke situaties vinden we bedrijven waarvan we vinden dat ze erg goed beheerd worden, snel groeien, en blootstelling bieden aan belangrijke thema’s zoals economische groei, demografische evoluties en lokale consumptietrends. Doordat deze markten relatief onpopulair zijn, hebben we de posities in fundamenteel sterke bedrijven kunnen optrekken tegen koersen die we behoorlijk aantrekkelijk vonden.

We vinden tevens kansen in Latijns Amerika. Brazilië is hersteld van een langdurige recessie en heeft te kampen met verschillende uitdagingen, zoals hoge werkloosheid en enorme corruptieschandalen. Toch staan we doorgaans positief tegenover de kansen op deze markt, rekening houdend met de hervormingsmaatregelen die men wil doorvoeren. We vinden ook aantrekkelijke beleggingen in andere Latijns-Amerikaanse landen, vooral dan Argentinië.

Last but not least zijn we erg enthousiast over frontiermarkten over de hele wereld, niet enkel in Afrika, maar ook in Azië en Latijns-Amerika. We denken dat de kansen van morgen in deze markten terug te vinden zijn, ideaal voor langetermijnbeleggers met een beleggingshorizon van meer dan vijf jaar.

Belangrijkste thema’s: Technologie en consumptie

De totale sectorweging van energie en materials in de MSCI Emerging Markets Index is gedaald van zowat 40% tien jaar geleden tot zowat 14% in oktober 2017. De weging van informatietechnologie- (IT) en consumentenbedrijven is gestaag toegenomen. IT is nu goed voor de grootste weging in de index, goed voor zowat 30%. Dat komt zowel door de recente outperformance tegenover de brede index, als door de stijging van een aantal grote IT-spelers, niet enkel in Zuid-Korea of Taiwan, maar ook in China. Bovendien ondersteunen IT-bedrijven in de OM niet langer alleen maar de producten van de ontwikkelde markten door onderdelen of toestellen met een licentie te fabriceren; zij ontwikkelen in feite technologieproducten onder een eigen merknaam die worden geëxporteerd naar de rest van de wereld. Hierdoor neemt het marktaandeel toe.

De technologie zorgt in het algemeen voor meer efficiëntie en innovatie. Hierdoor kan een bedrijf sneller groeien, een competitieve voorsprong opbouwen en een vrij groot markt aandeel inpikken waardoor de activiteiten voor lange tijd verzekerd zijn. Kansen in de IT-sector zijn er in vele vormen, denken we maar aan e-commerce businessmodellen, zoals we zien in Latijns-Amerika; bedrijven die IT-onderdelen ontwikkelen voor de autosector vanuit Taiwan of Zuid-Korea; of digitale banken in Azië en Afrika.

Zo ondergaat de auto-industrie een transformatie naar meer energiezuinige elektrische voertuigen. Veel bedrijven in de OM maken zich op om een dominante rol te spelen in het produceren van oplossingen, niet alleen qua software, maar ook qua onderdelen en kracht. Hierdoor bevinden we ons in een unieke situatie waarin we snelgroeiende en vooraanstaande bedrijven vinden in China, Zuid-Korea en Taiwan die waarschijnlijk zullen kunnen profiteren van de belangrijke overgang van de verbrandingsmotor naar alternatieve motoren, ook die voor elektrische voertuigen.

We zijn ook tuk op consumptiegerelateerde sectoren. We denken immers dat de vraag naar goederen en diensten fors zal toenemen naarmate het gezinsinkomen van de OM blijft toenemen. Vietnam alleen al heeft zijn bruto binnenlands product (bbp) per capita in acht tot negen jaar tijd zien toenemen van 500 tot 3000 USD. Dat zorgt voor een enorme toename van de koopkracht, en deze consumenten zijn op zoek naar goederen en diensten. Vanuit beleggingsoogpunt zijn we vooral geïnteresseerd in bedrijven die inspelen op deze behoefte met lokale merken en lokaal geproduceerde goederen.

Bedrijfswinsten in de OM kunnen verder herstellen

Als we kijken naar de algemene waarderingen, dan zien we dat de winsten van veel bedrijven in de OM gradueel verbeteren qua winstgevendheid, marges en rendement op eigen vermogen, nadat deze parameters onlangs onder druk kwamen te staan. We zien meer visibiliteit van de winstvoorspellingen van de OM en denken dat de winsten nog veel kunnen verbeteren. Als we al deze zaken naast elkaar leggen, dan denken we dat de waarderingen van de bedrijven in de OM eind 2017 nog steeds erg aantrekkelijk zijn.

Het is echter mogelijk dat er volatiliteit komt, zeker omdat de beleggingsstromen vaak constant wijzigende houdingen tegenover vermeend risico kunnen weerspiegelen. Wanneer beleggers ‘risk-on’ zijn dan stijgen de stromen, en wanneer ze negatief worden dan worden ze ‘risk-off’. Minder ontwikkelde markten zijn vaak fors gedreven door sentiment. De aandelenkoersen in deze markten kunnen daardoor snel skepticisme weerspiegelen. Toch hebben belangrijke wereldwijde beleggers minder blootstelling aan de activaklasse, minder dan we zouden denken als we kijken naar het aandeel van het wereldwijde bbp en marktkapitalisatie dat de OM vertegenwoordigen, en die de aanhoudende instromen zouden kunnen ondersteunen.

 

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

MSCI geeft geen garanties en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gegevens van MSCI die in dit document zijn gereproduceerd. Verdere herverdeling of gebruik ervan is niet toegelaten. Dit verslag werd niet voorbereid of ondersteund door MSCI.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten, waarvan frontiermarkten een onderdeel zijn, brengen verhoogde risico’s met zich mee die verband houden met dezelfde factoren, bovenop degene die worden geassocieerd met de kleinere omvang van deze markten, de beperktere liquiditeit en het ontbreken van een gevestigd juridisch, politiek, zakelijk en maatschappelijk kader om de effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.

De verklaringen, meningen en analyses van Carlos Hardenberg en Chetan Sehgal zijn louter bedoeld ter informatie, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in welke effecten dan ook of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Omdat de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden de verklaringen, meningen en analyses enkel op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Belangrijke juridische informatie

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een onderdeel van zijn, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.

__________________________________

1. Bron: De MSCI Emerging Markets Index is samengesteld uit largecaps en midcaps uit 24 opkomende landen. De MSCI World Index is samengesteld uit largecaps en midcaps uit 23 ontwikkelde markten. Indexen worden niet beheerd en er kan niet rechtstreeks in belegd worden. Ze weerspiegelen geen beheerskosten, verkoopskosten of andere uitgaven. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie of indicatie voor toekomstige prestaties.

2. Bron: MSCI. Indexen worden niet beheerd en er kan niet rechtstreeks in belegd worden.Ze weerspiegelen geen beheerskosten, verkoopskosten of andere uitgaven.  Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor bijkomende informatie over de data provider.

 

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *