Beleggingsavonturen in opkomende markten

Beleggen in Azië

Amerikaans handelsdispuut kan zorgen voor kansen in opkomende markten

Sukumar Rajah, senior managing director en director of portfolio management van Franklin Templeton Emerging Markets Equity, staat stil bij de mogelijke gevolgen van het handelsdispuut tussen de Verenigde Staten en China. Hij legt uit waarom de potentiële gevolgen in feite beleggingskansen kunnen creëren in bepaalde economieën van de opkomende markten.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Spaans, Pools

Er is de jongste tijd al veel inkt gevloeid over het escalerende handelsdispuut tussen de VS en China. Beide landen dreigen immers met importtarieven op allerhande producten, gaande van varkensvlees tot vliegtuigen.

Dit probleem is nog maar eens een voorbeeld van een trend van toenemend protectionisme op wereldschaal, dat een potentieel risico blijft dat boven de markten hangt. Maar ondanks de vergeldingsmaatregelen die we hebben gezien tussen Amerikaans president Donald Trump en de Chinese gezagsdragers, denken we niet dat deze woordenoorlog China op lange termijn pijn zal doen.

Volgens ons zullen beide partijen stabiele relaties onderhouden, omdat de bilaterale handel voor allebei nu eenmaal belangrijk is.

Zonder stabiele relaties zou het voor Chinese of Amerikaanse bedrijven immers moeilijker worden om complexe internationale aanvoerketens te beheren.

Het ruimere plaatje

Ondertussen blijven we positief voor de ruimere regio, met name de ASEAN 5[1]landen en India. In 2018 zal de economische groei in Oost-Azië en het gebied rond de Stille Oceaan naar verwachting 6,2% bedragen. Dat is dubbel zoveel als de verwachte wereldwijde groei.[2]Daarom denken we dat we op de aandelenmarkten van Zuidoost-Azië opportuniteiten kunnen ontdekken die gericht zijn op de binnenlandse markt.

Ons onderzoek vertelt ons dat de binnenlandse drijvende kracht begint met de manier waarop goederen in opkomend Azië worden verhandeld. Die handel is immers sterk afhankelijk van wereldwijde waardeketens rond China, een regionale technologische hub. De indirecte blootstelling van ASEAN aan de Verenigde Staten is heel wat lager dan die van Noord-Azië, wat waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat de regio een beperktere rol speelt in de regionale technologische aanvoerketen. Singapore en Vietnam zijn uitzonderingen op dat vlak, aangezien dat eerste land zorgt voor de aanvoer naar de regionale technologische aanvoerketen en het tweede land een belangrijke rol speelt in de productie van mobiele telefoons. Hierdoor exporteren beide landen meer naar de Verenigde Staten dan andere ASEAN-economieën.

Elders staan we positief tegenover de vooruitzichten voor de Indische aandelenmarkt, en dat omwille van enkele redenen. We denken dat de aandelen in het land nog opwaarts potentieel hebben. Het land laat de negatieve gevolgen van de recente regeringshervormingen immers geleidelijk achter zich. Bovendien zou de groeiende middenklassebevolking in India de consumptie wel eens een flinke boost kunnen geven.

Wat meer is, consumptie is nu al goed voor bijna 60% van het Indische bruto binnenlands product van India[3], zodat een economie die gericht is op het binnenland ervoor kan zorgen dat India minder kwetsbaar wordt voor externe factoren, zeker indien het handelsdispuut blijft aanslepen.

Het economische klimaat van Indonesië lijkt in zekere zin op dat van India. Beide landen hebben immers een groeiende middenklassebevolking die wel eens kan uitgroeien tot een grote binnenlandse investeerdersbasis.

Bovendien, hoewel de buitenlandse directe investeringsstromen naar India de afgelopen 15 jaar zijn toegenomen, vormen ze nog steeds een kleiner aandeel van het bruto binnenlands product van het land in vergelijking met andere landen in de regio.[4] En indien de spanningen tussen de VS en China aanhouden, denken we dat de directe gevolgen op de aandelenmarkt van Indonesië, die veelal gericht is op de binnenlandse markt, voorlopig nog zal meevallen, tenzij de spanningen echt escaleren.

Op dit moment zien we brood in duurzame bedrijven die op de binnenlandse markt gericht zijn die de gevolgen van het handelsconflict kunnen overwinnen. We denken dan met name aan enkele ASEAN-banken in Indonesië en Thailand. Hierdoor spelen we in op kansen die we zien bij kwalitatieve bedrijven die het leeuwendeel van hun omzet in het binnenland of binnen de regio genereren.

Inspelen op de vraag in China

Het is misschien contra-intuïtief, maar we denken dat de economische situatie in China op korte tot middellange termijn kan worden gestabiliseerd dankzij de toenemende autoriteit en machtsconsolidatie van de Chinese president Xi Jinping. We denken dat de evolutie vertrouwen geeft aan de transitie die China doormaakt, namelijk van snelle naar kwalitatieve groei. Dat kan in het voordeel spelen van consumptiegerichte aandelen.

We hopen dat de bijzonder geapprecieerde maatregelen die de Chinese autoriteiten hebben genomen om zijn financiële instellingen te centraliseren en de bureaucratie te stroomlijnen zullen worden voortgezet, en dat de financiële sector verder wordt opengesteld.

Volgens ons zullen deze veranderingen de doelstellingen van het land op korte termijn, namelijk de schuldafbouw, de hervorming van staatsbedrijven en het verstrakken van de milieuregelgeving ten goede komen.

Buitenlandse bedrijven en zakenpartners hebben in het verleden geklaagd dat buitenlandse bedrijven niet genoeg kansen kregen om op gelijke voet te concurreren met de Chinese binnenlandse bedrijven in de financiële sector.

Als antwoord daarop heeft de People’s Bank of China (PBOC) beloofd dat ze vanaf juni dit jaar een aantal hervormingen zal doorvoeren. Deze omvatten onder andere het optrekken van de limieten voor buitenlands eigendom tot 51% voor bedrijven die effecten verhandelen, fondsen beheren, futures verhandelen en levensverzekeringen aanbieden, alsook financiële leasing en auto- en consumentenfinanciering verstrekken.

De PBOC heeft eveneens haar plannen bekendgemaakt om de handel tussen de Chinese aandelenmarkten en de Londense beurs met elkaar te verbinden tegen het einde van dit jaar. We volgen de hoge mate van overheidsinmenging in de markt echter met argusogen op. We willen zien welke invloed dit zal hebben op de efficiëntie van het Chinese financiële systeem op lange termijn.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertonen uitsluitend het standpunt van de auteur(s), zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf u in voor de Investment Adventures in Emerging Markets blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_emergingmarkets.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen.

[1] De ASEAN-5 omvat Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Singapore en Thailand

[2] Bron: Wereldbank, Global Economic Prospects, januari 2018. Er kan niet worden gegarandeerd dat schattingen, voorspellingen of prognoses werkelijkheid zullen worden.

[3] Bron: Wereldbank, 2016.

[4] Bron: Wereldbank, Indonesia Economic Quarterly, juni 2017.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *