Beleggingsavonturen in opkomende markten

vooruitzichten

Een beschouwing vanuit de opkomende markten van de spanningen tussen de VS en Iran

Manraj Sekhon, Bassel Khatoun en Salah Shamma van Franklin Templeton Emerging Markets Equity geven hun visie op mogelijke gevolgen van de aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran voor de markt.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Frans, Duits, Pools

De Amerikaanse moord op Qassem Suleimani, generaal van de Al-Quds-brigade van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC), was de meeste gedurfde Amerikaanse actie tegen een hooggeplaatste politieke leider in Iran sinds de oprichting van de Islamitische Staat. Generaal Suleimani was een hooggeplaatste ambtenaar binnen de Islamitische Republiek Iran, en de openlijke aanval op hem betekent een serieuze en geloofwaardige verschuiving van de afgesproken omgangsvormen in deze regio. De moord op Suleimani roept een paar serieuze kwesties op, aangezien hij vertegenwoordiger was van het leger en Iran deze actie ziet als een aanleiding tot vergelding.

Wat hierbij nog relevant is, is dat de regering van de Amerikaanse president Donald Trump het ongebruikelijke besluit heeft genomen om de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) als een terroristische groepering aan te merken. Dit is ongebruikelijk, aangezien de IRGC onderdeel is van de Iraanse staat (en dus geen private aangelegenheid betreft), daar waar de meeste organisaties op de Amerikaanse lijst van terroristische organisaties dat niet zijn. Suleimani was de architect van veel controversiële onderdelen van het Iraanse buitenlandse politieke beleid. De Al-Quds-brigade levert training, wapens, organisatorische begeleiding en andere ondersteuning aan diverse pro-Iraanse groeperingen.

De Amerikaanse aanval volgt op een recente periode van andere militaire en terroristische gebeurtenissen in de regio. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen sinds de recente aanvallen op olietankers en de droneaanvallen op olieplatforms van Aramco, en de toegenomen gewelddadigheden tegen Amerikaanse aangelegenheden in Irak. De Amerikaanse regering heeft duidelijk te kennen gegeven dat het doel van de aanval op Suleimani is om verdere aanvallen te voorkomen en om grenzen te stellen richting Iran wat betreft de regionale druk die het land het laatste jaar uitoefent in Irak, Syrië en de Golfregio. Wij zijn van mening dat deze recente acties van de VS een verandering inhouden van het Amerikaanse beleid, met als doel om een geloofwaardig militair ontmoedigingsbeleid te voeren in de regio.

Iran heeft ter vergelding twee rakketten afgevuurd op Irakese militaire bases waar zich Amerikaanse strijdkrachten bevonden. Volgens Amerikaanse en Irakese bronnen zijn als gevolg van deze aanvallen geen gewonden gevallen, hoewel er wel een onderzoek gestart is naar een commercieel vliegtuig dat mogelijk naar beneden is gehaald in het vuurgevecht. De Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif liet weten dat zijn land ‘passende maatregelen heeft getroffen uit naam van zelfbescherming’.

Wij zijn van mening dat de kans op verdere escalatie van de spanningen, die zelfs zou kunnen leiden tot een directe confrontatie tussen de twee landen, klein is. Het is waarschijnlijk dat Iran zijn gematigde oorlogsvoering zal handhaven, zeker gezien de verstikkende economische sancties waar de Iraanse economie nu al onder te lijden heeft. Het land zal waarschijnlijk gebruik maken van indirecte mogelijkheden die het heeft om de Verenigde Staten of zijn belangen in Irak, Libanon of de Straat van Hormuz te raken.

Belangrijk is dat andere wereldmachten – met name Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland, allen belangrijke ondertekenaars van het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA) omtrent nucleaire sancties uit 2015 – standpunten hebben ingenomen die oproepen tot spoedige de-escalatie van de huidige spanningen. Dit opent de deur naar een mogelijke diplomatieke oplossing om de huidige impasse te doorbreken.

Ook China en Rusland lijken zich sterk te maken om Iran te ontmoedigen om verdere significante acties te ondernemen. Gezien de toenemende invloed van beide landen in de regio, en de toenemende politieke en economische afhankelijkheid van Iran van deze twee landen, zou dit wel eens een belangrijk afschrikmiddel kunnen zijn voor Iran.

Wat betreft positionering blijven we van mening dat het risico verhoogd blijft, net als de afgelopen jaren – met misschien wel meer risico aan de uiteinden van de risicocurve. We verwachten echter niet dat er dusdanige escalatie zal plaatsvinden dat dit de wereldwijde groeiverwachtingen zal beïnvloeden. Naar onze mening zal de markt de recente ontwikkelingen verwerken en de komende maanden terugkeren naar een genormaliseerd risicoprofiel.

Tenzij er een gebeurtenis plaatsvindt die impact heeft op de doorgang van de Straat van Hormuz, verwachten we niet dat er buitengewone dynamiek zal ontstaan op de oliemarkt. Extra aanbod in 2020 wordt nog steeds in evenwicht gehouden door de leden van de OPEC+. We verwachten dat de olieprijs in 2020 binnen een bepaald bereik zal blijven, tussen de USD 60 – 70 (€ 54 – 63).1 

Hoewel de Verenigde Staten en Iran signalen afgeven dat zij militaire maatregelen willen voorkomen, verwachten we toch dat deze kwestie de regio nog enige tijd zal achtervolgen.

Belangrijke juridische informatie

Dit materiaal weerspiegelt de analyse en meningen van de auteur(s) op de datum van publicatie, en kan afwijken van de meningen van andere portefeuillebeheerders, beleggingsteams of platforms bij Franklin Templeton Investments. Het is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Het is geen juridisch of fiscaal advies.

De visies die aanbod komen, zijn die van de beleggingsbeheerders en de commentaren, meningen en analyses kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De informatie die dit document bevat, is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, effect of strategie. Feitelijke verklaringen zijn verkregen van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, maar er wordt geen verklaring of waarborg verstrekt over de volledigheid of de juistheid van deze informatie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton I (‘FT’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de koers van het aandeel dalen. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende landen gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. De prijzen van dergelijke beleggingen kunnen in elk jaar aanzienlijk volatiel zijn. Een hoge rente weerspiegelt het hogere kredietrisico dat gepaard gaat met deze effecten met een lagere rating, en, in bepaalde gevallen de lagere marktprijzen voor deze instrumenten. Renteschommelingen kunnen een invloed hebben op de aandelenkoers en het rendement. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Als staatsobligaties tot hun eindvervaldatum worden gehouden, bieden ze een vast rendement en een vaste hoofdsom. Betalingen van rente en hoofdsom zijn gewaarborgd.

 

1. Er kan niet worden gegarandeerd dat schattingen, verwachtingen of prognoses werkelijkheid zullen worden.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *