Inwestowanie na rynkach wschodzących

Susza na rynku ofert IPO w Chinach: co dalej?

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski, chiński uproszczony, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański

Po potężnej fali pierwszych ofert publicznych (IPO), która zalewała rynki przez kilka lat, od końca ubiegłego roku na rynku chińskich akcji klasy A trwa susza.  Mówi się o tym, że chińska Komisja Regulacyjna ds. Papierów Wartościowych (CSRC) może w tym roku wpuścić na rynek nieco więcej ofert IPO, ale trudno powiedzieć kiedy to nastąpi i jakiej ilości nowych papierów możemy się spodziewać. Poprosiłem mojego kolegę Eddiego Chow, by podzielił się z nami swymi spostrzeżeniami na temat wstrzymania pierwszych ofert publicznych na chińskim rynku oraz potencjalnych możliwości dostępnych w obecnych warunkach.

Eddie Chow
Wiceprezes wykonawczy / dyrektor zarządzający
Templeton Emerging Markets Group

Eddie Chow

W ubiegłym roku, wyniki chińskich akcji A mogły być rozczarowujące dla wielu inwestorów, jednak nadal uważamy ten rynek za atrakcyjny i dostrzegamy powody do optymizmu. Nadmiar pierwszych ofert publicznych na rynkach w Szanghaju i Shenzhen (akcje klasy A) na przestrzeni ostatnich kilku lat przełożył się na słabe wyniki papierów na rynku wtórnym w tym samym okresie. Kapitał, jaki emitenci zebrali z rynku akcji A w ramach ofert IPO sięgnął 103,4 mld RMB w 2012 r., 282,4 mld RMB w 2011 r. i 491,1 mld RMB w 2010 r. Dla porównania, całkowita kapitalizacja rynku akcji A wynosiła 22,877 bln RMB w 2012 r., 21,330 bln RMB w 2011 r. oraz 26,322 bln RMB w 2010 r. 

Niektóre z tych ofert nie zostały poddane odpowiednio szczegółowej kontroli czy analizie, w związku z czym pod koniec ubiegłego roku, chiński organ nadzorczy CSRC zdecydował się na interwencję i wstrzymał kolejne emisje. Na kandydatów na emitentów papierów w ramach ofert IPO oraz podmioty zabezpieczające emisje nałożono obowiązek dokonania samodzielnych audytów i ponownego złożenia sprawozdań finansowych za 2012 r. Mając na celu zapobieganie oszustwom, komisja CSRC zaczęła także przeprowadzać wyrywkowe kontrole spółek. W związku z tymi krokami regulatora, wiele przedsiębiorstw zamierzających przeprowadzić pierwsze oferty publiczne wycofało swe wnioski lub wstrzymało związane z nimi działania. 

Ogólnie rzecz biorąc uważamy, że CRSC zmierza w dobrym kierunku. Ostatnia kampania ma na celu zmuszenie spółek emitujących papiery w ramach ofert IPO do wykazywania bardziej szczegółowych informacji, które zapewnią inwestorom możliwość analizy pełnego obrazu sytuacji przedsiębiorstw. Władze egzekwują indywidualną odpowiedzialność wielu banków inwestycyjnych, a nawet audytorów za precyzję informacji i ocenę jakości fundamentów spółek. Priorytetem takiej polityki jest zagwarantowanie wysokiej jakości i odpowiedniej struktury biznesowej kandydatów. Komisja CSRC wprowadziła także nowe zasady wycofywania papierów z giełdy, które uważamy za właściwe, choć wszystko zależy od konsekwencji, z jaką będą stosowane w praktyce.

W miarę dalszego rozwoju tej kampanii, coraz więcej ofert IPO oczekujących na realizację może „wypadać z kolejki”. 31 marca, komisja CSRC ogłosiła, że złożone zostały sprawozdania z wewnętrznych audytów 610 spółek; 107 przedsiębiorstw złożyło wnioski o zawieszenie procesu wprowadzenia na giełdę w związku z niemożliwością przeprowadzenia pełnego audytu, a 162 spółki anulowały swe wnioski o zezwolenie na emisję. Umieszczając te dane w odpowiednim kontekście, według danych CRSC, na koniec 2012 r. na chińskim rynku papierów wartościowych notowane były łącznie 2492 spółki. Tak duża liczba przedsiębiorstw na liście oczekujących wywiera pewną presję na komisję CSRC, które chce jednak mieć pewność, że kontrola kandydatów przeprowadzana jest dostatecznie szczegółowo. Zadanie to nie należy do łatwych i wymaga sporych zasobów.

Przedsiębiorstwa państwowe mają zwykle solidną dokumentację, zatem audytorom i podmiotom nadzorującym emisję może być łatwiej analizować ich kondycję i wiarygodność niż w przypadku innych spółek. Może zatem okazać się, że proces realizowany przez CSRC będzie korzystniejszy dla spółek skarbu państwa i to bez żadnych preferencji czy też uprzedzeń w stosunku do pozostałych kandydatów. Jeżeli z procesu IPO wykluczone zostaną spółki wysokiej jakości, które po prostu zaliczyły jeden słabszy rok, mogą one znaleźć inne kanały finansowania, takie jak emisja obligacji czy wejście na giełdę zagraniczną, a nawet pozyskanie inwestora private equity. Rynki kapitałowe powinny z założenia wyżej wyceniać spółki cechujące się lepszą dynamiką. Zaufanie opinii publicznej zostało wystawione na próbę, zatem uważamy, że prowadzony obecnie proces powinien ostatecznie wzmocnić rynek i ponownie przyciągnąć inwestorów. 

Zależność pomiędzy IPO a wynikami rynkowymi

Choć nowa fala pierwszych ofert publicznych może ponownie osłabić wyniki rynku wtórnego, przewidzenie dynamiki rynkowej jest niemal niemożliwe, w szczególności, gdy porównujemy chiński rynek akcji A z zagranicznymi rynkami akcji H. Pomimo pewnych tymczasowych rozbieżności, nie sądzimy, by którykolwiek z tych rynków był w stanie osiągać znacznie lepsze wyniki od drugiego przez dłuższy czas, ponieważ obydwa są oparte na tych samych fundamentach gospodarczych. Rynek akcji A radził sobie w tym roku nieco lepiej pod wpływem rozmaitych wiadomości (np. o wstrzymaniu ofert IPO), ale obydwa rynki z pewnością mają przed sobą okresy lepszej i gorszej koniunktury.

W warunkach globalnego „luzowania ilościowego”, rynki akcji od kilku miesięcy radzą sobie lepiej, a inwestorzy wykazują rosnący apetyt na aktywa obarczone większym ryzykiem lub cechujące się podwyższoną zmiennością krótkoterminową. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak długo potrwa ten trend, ale przypuszczamy, że sytuacja na rynku może być zmienna, biorąc pod uwagę jak szybko potrafią zmieniać się nastroje inwestorów, nawet jeżeli długoterminowe prognozy dla światowych i chińskich rynków akcji nadal będą optymistyczne. Katalizatorem wzrostów mogłyby być lepsze prognozy rentowności deklarowane przez zarządy spółek, jednak sądzimy, że kondycja chińskiego rynku akcji może być dość delikatna w okresie najbliższych 3-6 miesięcy, ze względu na duże oczekiwania co do dynamicznego ożywienia chińskiej gospodarki oraz szybkiego wdrożenia rządowych reform po marcowym Kongresie Ludowym.  

Niemniej jednak, według wyników naszych analiz, wyceny wielu papierów na chińskim rynku akcji A są dziś całkiem rozsądne i uwzględniają spory rabat w porównaniu z papierami H, w szczególności wśród akcji z sektora bankowego i przemysłu motoryzacyjnego. Nadal koncentrujemy się na czynnikach fundamentalnych poszczególnych spółek i budujemy nasz portfel na podstawie indywidualnych analiz, ale obecnie najwięcej atrakcyjnych możliwości znajdujemy w takich sektorach, jak bankowość, motoryzacja, ochrona zdrowia i przemysł farmaceutyczny.

Przyszłość Chin

Nasze prognozy dla Chin są niezmiennie optymistyczne i cały czas szukamy na tym rynku długofalowych możliwości inwestycyjnych, z kilku powodów. Przypuszczamy, że wraz ze wzrostem dochodów rozporządzalnych wśród przedstawicieli chińskiej klasy średniej, gospodarstwa domowe będą przeznaczały coraz więcej pieniędzy na oszczędności i inwestycje. Dochody wielu konsumentów w Chinach rosną w tempie 20% i więcej w skali roku. Ponadto, urbanizacja trwa w najlepsze, a rząd przeznacza coraz większe środki na infrastrukturę, budownictwo mieszkaniowe, a także świadczenia społeczne, edukację i ochronę zdrowia obywateli migrujących do miast.

Co więcej, chiński prezydent Xi Jingping prezentuje szczegółowy program reform z dokładnym harmonogramem i ściśle określonymi celami. Kampania antykorupcyjna weszła ostatnio w decydującą fazę i wygląda na to, że w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat, przedstawiciele władz w niektórych regionach będą musieli przedstawiać deklaracje majątkowe. Nowi przywódcy chcą także zwiększyć skuteczność procesów podejmowania decyzji. Wdrożenie w Chinach dwunastego planu pięcioletniego powinno być korzystne dla biznesu, ponieważ ma zrównoważyć chiński wzrost gospodarczy, opierając go w większym stopniu na konsumpcji krajowej, a także przynieść reformy systemu finansowego i świadczeń społecznych. Ogólnie rzecz biorąc, pomimo wyzwań i zmienności, uważamy, że przyszłość chińskiego rynku akcji rysuje się w jasnych barwach.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, które muszą być wypełnione, są oznaczone