Inwestowanie na rynkach wschodzących

Nowe rynki wschodzące na coraz pewniejszym gruncie

Nowe rynki wschodzące na coraz pewniejszym gruncie

Liczne nowe rynki wschodzące nadal nie zostały odkryte przez globalną społeczność inwestorską, a jednocześnie oferują, według nas, duże pokłady możliwości w obrębie całego uniwersum rynków wschodzących.

Ukraina na rozdrożu

Ukraina na rozdrożu

Nie możemy przewidzieć ostatecznego rozwiązania tego kryzysu, ale jako inwestor uważam, że strategiczne znaczenie Ukrainy zarówno dla Rosji, jak i dla UE powinno zapewnić jej przetrwanie, wypłacalność, a w dłuższej perspektywie także dalsze sukcesy.