Inwestowanie na rynkach wschodzących

Reforma rynku kapitałowego w Chinach nabiera tempa

Reforma rynku kapitałowego w Chinach nabiera tempa

Sądzimy, że kompleksowy plan zreformowania chińskiego rynku kapitałowego to właściwy krok rządu, ale rynek nie ma jeszcze pewności, czy władze są gotowe na tymczasowe bolesne skutki faktycznego wdrożenia reform.

Jak duże są rynki wschodzące?

Jak duże są rynki wschodzące?

Dzięki uwzględnieniu wpływu często niższych cen towarów i usług w gospodarkach o niskich dochodach na efektywne dochody konsumentów oraz wyeliminowaniu wpływu krótkoterminowych wahań kursów walut pod wpływem przepływów kapitałowych, parytet siły nabywczej zapewnia bardziej trafny obraz sytuacji niż rynkowe kursy wymiany w poszczególnych gospodarkach.