Inwestowanie na rynkach wschodzących

Istotne znaczenie polityki pieniężnej

Istotne znaczenie polityki pieniężnej

Uważamy, że ostatnie działania Banku Japonii, EBC, Ludowego Banku Chin, Banku Rezerw Indii i innych banków centralnych w kierunku rozluźniania polityki pieniężnej powinny zniwelować wpływ możliwych podwyżek stóp procentowych w USA i w innych gospodarkach rozwiniętych.

Czy chiński Rok Kozy przyciągnie byka na rynki?

Czy chiński Rok Kozy przyciągnie byka na rynki?

Sądzimy, że kompleksowy plan zreformowania chińskiego rynku kapitałowego to właściwy krok rządu, ale rynek nie ma jeszcze pewności, czy władze są gotowe na tymczasowe bolesne skutki faktycznego wdrożenia reform.

Kilka słów na temat Grecji

Kilka słów na temat Grecji

Wynik greckich wyborów pokazuje, że duży dług tego kraju oraz problemy związane z zadłużeniem całej Europy wymagają radykalnych zmian i odważnych działań.