Inwestowanie na rynkach wschodzących

Rumunia świętuje

Rumunia świętuje

Uważamy, że reformy strukturalne, włącznie z dążeniem do większej przewidywalności polityki budżetowej, połączone z nową umową kredytową z MFW, powinny zwiększyć zaufanie inwestorów do Rumunii. Ponadto, kroki w kierunku zwiększenia dostępu inwestorów do lokalnego rynku kapitałowego, który w przeszłości był dość ograniczony, także mogą przyciągnąć do Rumunii zagraniczny kapitał.

Znaczący spadek czy lekka korekta rezerw walutowych rynków wschodzących?

Znaczący spadek czy lekka korekta rezerw walutowych rynków wschodzących?

Stosunkowo niewielki spadek rezerw walutowych rynków wschodzących uważamy za mało znaczący w szerszym kontekście makroekonomicznym.

Poznaj mój zespół: Allan Lam

Poznaj mój zespół: Allan Lam

W przeszłości byliśmy świadkami kryzysów na całym świecie, ale kryzysy często są źródłem możliwości; właśnie w takich momentach, nasze zdolności analityczne i cierpliwe podejście są najbardziej potrzebne i potencjalnie wartościowe dla inwestorów.

Nowy kierunek dla Nigerii?

Nowy kierunek dla Nigerii?