Inwestowanie na rynkach wschodzących

Małe gwiazdy błyszczą pięknym światłem

Małe gwiazdy błyszczą pięknym światłem

Według naszych obserwacji, akcje spółek o małej kapitalizacji z rynków wschodzących to jedna z najsłabiej zrozumianych i najmniej wykorzystanych klas aktywów. Pokutuje przekonanie, że w niepewnych czasach tych instrumentów należy unikać, ale my mamy odmienny punkt widzenia na ten temat.

Indie: stopy procentowe, inflacja i ambicje produkcyjne

Indie: stopy procentowe, inflacja i ambicje produkcyjne

Wiążemy z Indiami duże nadzieje, dlatego interesujemy się tym krajem i wciąż szukamy tam okazji inwestycyjnych. Staramy się dywersyfikować naszą ekspozycję na akcje indyjskie, inwestując w różne spółki powiązane z surowcami, zajmujące się eksportem i skoncentrowane na rynku krajowym.

Sportowe dziedzictwo i wyniki ekonomiczne Republiki Południowej Afryki

Sportowe dziedzictwo i wyniki ekonomiczne Republiki Południowej Afryki

W mojej ocenie, absolutnie kluczowe znaczenie ma współpraca pomiędzy rządem, związkami zawodowymi oraz pracownikami na rzecz stworzenia bardziej elastycznych warunków na rynku pracy, kładąc największy nacisk nie na wysokich płacach, ale na poprawie ogólnego poziomu zatrudnienia.

Ameryka Łacińska pod lupą

Ameryka Łacińska pod lupą

Uważamy, że sposób, w jaki brazylijski rząd będzie wdrażał reformy, by możliwie najefektywniej wykorzystać te zasoby, będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszej transformacji tej gospodarki. O ile nie zabraknie woli, w ciągu najbliższych 3-5 lat możemy być świadkami ogromnych zmian.