Inwestowanie na rynkach wschodzących

Podsumowanie pierwszego kwartału 2016 r. na rynkach wschodzących: Zwrot wydarzeń

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski

Spektrum inwestycyjne zespołu Templeton Emerging Markets Group jest bardzo rozległe i obejmuje dziesiątki tysięcy spółek na rynkach na niemal każdym kontynencie! Choć jesteśmy inwestorami skupiającymi się na analizach indywidualnych, dobrze jest mieć także szerszy obraz sytuacji. Oto przegląd wydarzeń na rynkach wschodzących w okresie pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku, włącznie z kilkoma nieco wcześniejszymi ważnymi wydarzeniami, przełomowymi momentami i danymi pozwalającymi spojrzeć na sytuację z odpowiedniej perspektywy. Pierwszy kwartał przyniósł zwrot sytuacji na rynkach wschodzących w ujęciu ogólnym, a wielu inwestorów zaczęło powracać do tej klasy aktywów po pełnym wyzwań 2015 r.

Uważamy, że długofalowe perspektywy inwestycyjne w przypadku rynków wschodzących wyglądają korzystnie z kilku powodów. Stopy wzrostu gospodarczego rynków wschodzących są niezmiennie wyższe niż te notowane w krajach rozwiniętych, kraje rozwijające się mają znacznie większe rezerwy walutowe niż rynki rozwinięte, a wskaźniki zadłużenia do produktu krajowego brutto (PKB) krajów zaliczanych do rynków wschodzących są niższe niż te same wskaźniki w krajach rozwiniętych. Pomimo recesji w tak dużych gospodarkach, jak Rosja i Brazylia, wzrost wszystkich rynków wschodzących w ujęciu ogólnym w 2016 r. ma sięgnąć 4,3%, czyli ponad dwukrotnie więcej w porównaniu z wzrostem rzędu 2,1% prognozowanym dla rynków rozwiniętych.[1] Choć inwestorów martwi spadek tempa wzrostu chińskiego PKB, Chiny wciąż są jednym z najszybciej rozwijających się krajów na świecie.

Kraje zaliczane do rynków wschodzących pokrywają prawie 3/4 powierzchni lądowej Ziemi, są zamieszkiwane przez 4/5 światowej populacji,[2] oferują znaczący potencjał związany z zasobami i demografią i najwyraźniej mają dobrą pozycję, by wykorzystać rozwój technologii. Należy także pamiętać, że kraje zaliczane do rynków wschodzących mają dziś duży udział w globalnej aktywności gospodarczej i kapitalizacji rynków akcji. Rynki wschodzące są niedoważone w portfelach wielu inwestorów, a to niedoważenie może wiązać się z pewnym potencjalnym ryzykiem, szczególnie, że rynki te wydają się być niedoszacowane w stosunku do rynków rozwiniętych z punktu widzenia wskaźników cen do zysków i cen do wartości księgowej.[3]

Ogólna analiza pierwszego kwartału

Pomimo słabego początku 2016 r. akcje spółek z rynków wschodzących zakończyły pierwszy kwartał ze znaczącym zyskiem dzięki odbiciu w drugiej połowie kwartału. Uczestników rynku uspokoiła „gołębia retoryka” przedstawicieli kilku dużych banków centralnych z całego świata, a w szczególności Rezerwy Federalnej USA, co przełożyło się na osłabienie dolara amerykańskiego i związaną z nim aprecjację większości walut krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Jednocześnie Europejski Bank Centralny ogłosił luzowanie polityki pieniężnej na skalę większą niż oczekiwano, tnąc stopy procentowe i rozszerzając swój program comiesięcznego skupu aktywów z 60 mld euro do 80 mld euro miesięcznie. Obawy związane z wzrostem PKB i dewaluacją renminbi w Chinach także nieco osłabły, natomiast wydarzenia polityczne w Brazylii zwiastujące potencjalne zmiany prowadzonej polityki dodatkowo poprawiły nastroje inwestorów. Druga połowa omawianego okresu przyniosła odbicie cen surowców stymulowane nadzieją, że działania związane z ograniczaniem produkcji przez największych dostawców energii i metali choć częściowo rozwiążą problem nadpodaży.

Akcje spółek z rynków wschodzących radziły sobie w pierwszym kwartale znacznie lepiej niż ich odpowiedniki z rynków rozwiniętych, a indeks MSCI Emerging Markets Index poszedł w górę o 5,8%, w porównaniu ze spadkiem indeksu MSCI World Index o 0,2% (w obydwu przypadkach w USD).[4] Jeżeli chodzi o poszczególne regiony rynków wschodzących, indeksy mierzące wyniki rynków w Ameryce Łacińskiej, w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce wypracowały dwucyfrowe zyski, natomiast wschodzące rynki azjatyckie pozostały nieco w tyle i zanotowały minimalny wzrost.[5]

Jednym z najprężniejszych rynków na świecie pod względem indywidualnych wyników i siłą napędową wzrostów w regionie Ameryki Łacińskiej była Brazylia. Prawdopodobieństwo odsunięcia od władzy prezydent Dilmy Rousseff dało inwestorom nadzieję na polityczne zmiany na długo przed wyborami powszechnymi w Brazylii zaplanowanymi na 2018 r. Wśród rynków osiągających jedne z najlepszych wyników na świecie znalazło się także Peru, gdzie korzystny wpływ na rynek miały oczekiwania przed zaplanowanymi na kwiecień wyborami prezydenckimi oraz mocny kurs waluty, a także Kolumbia, gdzie niektóre wskaźniki ekonomiczne sygnalizowały korzystną dynamikę.

Większość rynków w Europie wypracowała dwucyfrowe zwroty, na czele z Turcją, gdzie dane ekonomiczne za czwarty kwartał, włącznie z wzrostem gospodarczym, okazały się lepsze od rynkowych oczekiwań. Dobrze radziły sobie także akcje spółek rosyjskich; rubel zanotował najlepszy kwartał od czterech lat, a kilka wskaźników ekonomicznych sygnalizowało poprawę warunków.

Motorem wzrostów w Afryce była RPA, dzięki rosnącym cenom metali i rekordowej aprecjacji randa. Z drugiej strony, niektóre rynki afrykańskie, takie jak Nigeria i Egipt, poszły w dół w omawianym kwartale.

Rynki z Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Tajlandia, Malezja czy Indonezja, zaliczyły dobry kwartał w warunkach ciągłego napływu kapitału zagranicznego. Ponadto, korzystny wpływ na rynek w Tajlandii miały takie czynniki, jak aprecjacja waluty, dobre wieści dotyczące poszczególnych spółek, sygnały poprawy nastrojów wśród inwestorów oraz wzrost dynamiki krajowej, będący w dużej mierze wynikiem wydatków rządowych i ulg podatkowych, natomiast Malezja i Indonezja odczuwały korzystne skutki rozluźnienia polityki pieniężnej i działań stymulacyjnych. Najsłabszymi rynkami regionu były natomiast Chiny i Indie. Choć akcje chińskich spółek poszły w marcu mocno w górę dzięki słabnącym obawom związanym z wzrostem, przepływami kapitałowymi i dewaluacją waluty, cały kwartał zakończyły na minusie w konsekwencji znaczącego osłabienia w poprzednich dwóch miesiącach. W przypadku rynku indyjskiego mocne marcowe wzrosty także nie wystarczyły, by zniwelować spadki ze stycznia i lutego.

Aktualne dane krajowe

Dla czytelników zainteresowanych szczegółowymi danymi liczbowymi przedstawiam aktualne informacje dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach, z uwzględnieniem ostatnich i nieco wcześniejszych zmian najważniejszych danych i wskaźników ekonomicznych.

Chiny

W ostatnim kwartale 2015 r., gospodarka Chin wzrosła o 6,8% rok do roku, co oznacza minimalnie wolniejszy wzrost w porównaniu z 6,9% rok do roku w kwartale trzecim. Stopa wzrostu PKB za cały 2015 r. sięgnęła 6,9% rok do roku, zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami. Dla porównania, w 2014 r. wzrost gospodarczy sięgnął 7,3%. Rząd ustalił docelowy przedział rocznej stopy wzrostu PKB na lata 2016–2020 na 6,5%–7,0%. Wartość indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych poszła w górę z 1,8% rok do roku w styczniu do najwyższego od niemal dwóch lat poziomu 2,3% rok do roku w lutym, przede wszystkim w wyniku wyższych cen żywności w okresie chińskiego Nowego Roku. Eksport spadł w lutym o 25,4% rok do roku, co oznacza większy spadek w porównaniu z 11,2% w styczniu, natomiast import poszedł w lutym w dół o 13,8% rok do roku, co oznacza poprawę w porównaniu ze styczniowym spadkiem o 18,8% rok do roku. W rezultacie nadwyżka handlowa prawie się podwoiła z 63,3 mld USD w styczniu do 32,6 mld USD w lutym. W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2016 r. sprzedaż detaliczna rosła w tempie 10,2% rok do roku, w porównaniu z grudniowym wzrostem o 11,1% rok do roku. Dla porównania, w całym 2015 r. sprzedaż detaliczna poszła w górę o 10,7%. Po wzroście o 5,9% rok do roku w grudniu, produkcja przemysłowa rosła w styczniu i lutym w tempie 5,4% rok do roku, natomiast wzrost inwestycji w środki trwałe ustabilizował się w tym samym okresie na poziomie 10,2% rok do roku, utrzymując tempo wzrostu notowane w 2015 r., dzięki ożywieniu inwestycji w sektorze nieruchomości. Rezerwy walutowe zmniejszyły się w lutym o nieco mniejszą kwotę 28,6 mld USD do 3,2 bln USD w porównaniu ze spadkiem o 99,5 mld USD w styczniu, co może sygnalizować skuteczność działań zorientowanych na ograniczenie odpływu kapitału i stabilizację renminbi. Międzynarodowa agencja ratingowa Moody’s skorygowała swą perspektywę dla ratingu chińskiego zadłużenia rządowego z negatywnej na stabilną, podtrzymując jednocześnie rating Aa3.[6]

Korea Południowa

W czwartym kwartale 2015 r. tempo wzrostu PKB Korei Południowej przyspieszyło do 3,0% rok do roku, w porównaniu z poziomem 2,7% rok do roku w kwartale trzecim, wraz z przyspieszeniem wzrostu konsumpcji prywatnej i wydatków rządowych. Stopa wzrostu PKB za cały rok sięgnęła 2,6%, w porównaniu z 3,3% w 2014 r. Bank centralny Korei Południowej utrzymał na przestrzeni kwartału referencyjną stopę procentową na rekordowo niskim poziomie 1,5%. Wartość indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrosła z poziomu 0,8% rok do roku w styczniu do 1,3% rok do roku w lutym, przede wszystkim w rezultacie silniejszego wzrostu cen żywności i benzyny. Eksport spadł w lutym o 12,2% rok do roku do 36,4 mld USD pod wpływem słabnącego popytu zewnętrznego, w szczególności ze strony Chin — największego partnera handlowego Korei Południowej. Słaby popyt krajowy przełożył się na spadek importu o 14,2% rok do roku do 29,0 mld USD, a w rezultacie nadwyżka handlowa wyniosła w lutym 7,4 mld USD. Minister finansów Yoo Il-ho ogłosił pakiet ekonomiczny o wartości przewyższającej 20 mld USD, którego wdrożenie ma na celu zapewnienie wsparcia dla krajowej gospodarki. Po 15 latach od sporządzenia pierwszego projektu, parlament wreszcie przyjął pierwszą w historii Korei Południowej ustawę o zwalczaniu terroryzmu. W ramach działań mających na celu wzmocnienie dwustronnych stosunków gospodarczych, Korea Południowa ujawniła plan zainwestowania 50 mln USD w budowę parku informatycznego w Islamabadzie, stolicy Pakistanu. Mając na celu rozszerzenie relacji handlowych i inwestycyjnych, Korea Południowa i Egipt podpisały w lutym szereg porozumień.

Indie

W ostatnim kwartale 2015 r., tempo wzrostu PKB Indii spadło do 7,3% rok do roku, w porównaniu ze skorygowanym wzrostem rzędu 7,7% rok do roku w kwartale poprzednim. Obszary, które w największym stopniu zawyżyły wzrost gospodarczy to produkcja i usługi. Z kolei rolnictwo radziło sobie wyjątkowo słabo, a spadek produkcji rolnej w czwartym kwartale sięgnął 1,0% rok do roku. W pierwszym kwartale 2016 r. Bank Rezerw Indii utrzymał swą referencyjną stopę procentową na dotychczasowym poziomie 6,75%. Po sześciomiesięcznych wzrostach, wartość indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych spadła z poziomu 5,7% rok do roku w styczniu do 5,2% rok do roku w lutym, przede wszystkim w rezultacie słabszego wzrostu cen żywności. Ceny hurtowe spadły w lutym (podobnie jak w styczniu) o 0,9% rok do roku, przede wszystkim w wyniku niższych cen paliw i energii. Eksport poszedł w lutym w dół o 5,7% rok do roku do 20,7 mld USD, natomiast import spadł o 5,0% rok do roku do 27,3 mld USD, co przełożyło się na zawężenie deficytu handlowego z 7,6 mld USD w styczniu do 6,5 mld USD w lutym. W styczniu Indie odwiedził prezydent Francji François Hollande, by spotkać się z indyjskim premierem Narendrą Modim. Obaj przywódcy zobowiązali się do rozszerzenia dwustronnych relacji biznesowych i inwestycyjnych oraz podpisali 16 umów dotyczących takich obszarów, jak rozwój urbanistyczny, alternatywne źródła energii oraz inicjatywa pod hasłem „Make in India”. Indyjski budżet na rok budżetowy 2016/2017 przewiduje deficyt rzędu 3,5% (w porównaniu z deficytem za rok budżetowy 2015/2016 szacowanym na 3,9%), a także koncentrację na stymulowaniu inwestycji w rolnictwo, infrastrukturę i sektory społeczne oraz we wzrost zatrudnienia.

Brazylia

W ostatnim kwartale 2015 r. gospodarka Brazylii skurczyła się o 5,9% rok do roku, przede wszystkim w wyniku spadków konsumpcji i inwestycji. Był to siódmy kwartał spadku PKB z rzędu, a tempo tego spadku dodatkowo przyspieszyło w porównaniu z 4,5% rok do roku w kwartale trzecim. Na przestrzeni całego 2015 roku PKB skurczył się o 3,8%. W obliczu obaw związanych z rosnącą inflacją oraz krajowym i globalnym ryzykiem ekonomicznym, bank centralny Brazylii utrzymał na przestrzeni kwartału swą bazową stopę procentową na najwyższym od dziewięciu lat poziomie 14,25%. Wartość indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych spadła z poziomu 10,7% rok do roku w styczniu do 10,4% rok do roku w lutym, przede wszystkim w rezultacie słabszego wzrostu cen żywności. Wskaźnik ten wciąż utrzymywał się jednak powyżej górnego limitu docelowego przedziału banku centralnego (2,5–6,5%). Brazylia i Etiopia podpisały porozumienie dotyczące handlu i inwestycji. Międzynarodowa agencja ratingowa Standard & Poor’s obniżyła rating obligacji skarbowych Brazylii o jeden poziom z BB+ do BB i utrzymała negatywną perspektywę dla tego ratingu, w obliczu znaczących wyzwań politycznych i ekonomicznych.[7] Agencja Moody’s obniżyła rating brazylijskich obligacji skarbowych do poziomu Ba2 równoznacznego ze statusem „śmieciowym” i zmieniła perspektywę dla tego ratingu na negatywną, w związku z narastającymi obawami związanymi z sytuacją polityczną i zadłużeniem.[8] Minister finansów Nelson Barbosa ogłosił plany udostępnienia środków o łącznej wartości 20,4 mld USD w postaci kredytów udzielanych przez banki państwowe, by pomóc przedsiębiorcom przetrwać recesję gospodarczą. Największa brazylijska partia polityczna, czyli Partia Brazylijskiego Ruchu Demokratycznego wycofała swoje poparcie dla koalicji rządzącej, co zwiększyło prawdopodobieństwo odsunięcia od władzy prezydent Dilmy Rousseff. Były prezydent Luiz Inácio Lula da Silva został powołany w marcu na stanowisko szefa kancelarii prezydent Rousseff.

RPA

W ostatnim kwartale 2015 r. gospodarka RPA zyskała 0,6% w ujęciu rok do roku, co oznacza nieco wolniejszy wzrost w porównaniu z 1,0% rok do roku w kwartale trzecim. Największy wpływ na ten spadek tempa wzrostu gospodarczego miały spadki dynamiki w sektorach produkcji, górnictwa i rolnictwa, a także spowolnienie wzrostu w branży finansowej i w budownictwie. Rolnictwo zanotowało spadek rzędu 14,1% rok do roku, a sektory górnictwa i produkcji skurczyły się o niecały 1% rok do roku w czwartym kwartale. Wzrost PKB za cały rok wyniósł 1,3% rok do roku, czyli był nieco słabszy niż 1,4% w 2014 r. Bank Rezerw RPA podniósł w omawianym kwartale referencyjną stopę procentową o 75 punktów bazowych (0,75%) do poziomu 7,0% w obliczu deprecjacji randa i silnej presji inflacyjnej, pomimo obaw związanych z wzrostem gospodarczym. Wartość indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych poszła w lutym w górę do najwyższego od niemal siedmiu lat poziomu 7,0% rok do roku (w porównaniu z 6,2% rok do roku w styczniu) i wciąż utrzymywała się powyżej górnego limitu docelowego przedziału banku centralnego (3–6%). Kluczowym czynnikiem stymulującym ten wzrost inflacji były podwyżki cen żywności w następstwie suszy. Deficyt na rachunku obrotów bieżących w 2015 r. zawęził się do 4,4% PKB, w porównaniu z 5,4% PKB w 2014 r., w rezultacie spadku deficytu handlowego o 40,9% rok do roku. Prezydent Jacob Zuma odwiedził w marcu Nigerię i spotkał się ze swym nigeryjskim odpowiednikiem Muhammadu Buharim. Podczas tego spotkania Zuma podkreślił znaczenie rozszerzania relacji biznesowych w takich sektorach, jak rolnictwo, turystyka, górnictwo czy motoryzacja.

Rosja

Według wstępnych danych, w czwartym kwartale 2015 r. tempo wzrostu PKB Rosji spadło o 3,8% rok do roku, w porównaniu ze spadkiem o 4,1% rok do roku w kwartale trzecim. Gospodarka skurczyła się w 2015 r. o 3,7% rok do roku, po ekspansji o 0,7% rok do roku w 2014 r. Był to pierwszy roczny spadek PKB od 2009 r., będący konsekwencją wpływu niskich cen ropy, sankcji ekonomicznych i słabego kursu rubla na gospodarkę krajową. Bank centralny prognozuje spadek PKB o 1,3–1,5% w 2016 r. Minister rozwoju gospodarczego Aleksiej Ulukajew oczekuje jednak, że gospodarka zanotuje wzrost na poziomie 0,7% w 2016 r. oraz 1,5–2,5% w 2017 r. Bank centralny utrzymał na przestrzeni kwartału swą referencyjną stopę procentową na poziomie 11,0%, mając na uwadze wysokie ryzyko związane z inflacją. Inflacja zanotowała w lutym czwarty z rzędu miesiąc spadku, wraz z wolniejszym wzrostem cen żywności, nieruchomości mieszkaniowych i transportu. Wartość indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych spadła z poziomu 9,8% rok do roku w styczniu do 8,1% rok do roku w lutym. Indeks PMI dla sektora produkcji spadł z 49,8 w styczniu do 49,3 w lutym, notując trzeci z rzędu miesiąc poniżej poziomu 50. Notowania indeksu powyżej 50 sygnalizują ekspansję, natomiast poziom poniżej 50 wskazuje na kurczenie się sektora produkcji. Rosja i Maroko podpisały dwustronne umowy o współpracy w takich obszarach, jak inwestycje, ochrona środowiska, energetyka i turystyka.

Turcja

Bank centralny Turcji utrzymał swą referencyjną stopę procentową na poziomie 7,5% na przestrzeni kwartału, w obliczu obaw związanych z inflacją. Wartość indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych spadła z 9,6% rok do roku w styczniu do 8,8% rok do roku w lutym, wraz z wolniejszym wzrostem cen żywności i transportu. Wskaźnik ten wciąż utrzymywał się jednak powyżej średnioterminowego celu inflacyjnego ustalonego przez bank centralny na poziomie 5%. Deficyt na rachunku obrotów bieżących zmniejszył się w styczniu do 2,2 mld USD, w porównaniu z 2,4 mld USD rok wcześniej. Deficyt na rachunku obrotów bieżących za 2015 r. skurczył się do 32,1 mld USD z 43,6 mld USD w 2014 r., głównie w efekcie mniejszego deficytu handlowego. Mając na celu rozwój relacji handlowych i inwestycyjnych, prezydent Recep Tayyip Erdogan odwiedził kilka państw zachodnioafrykańskich: Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghanę, Nigerię i Gwineę. Turcja podpisała szereg umów z Gwineą dotyczących takich obszarów, jak turystyka, energetyka, ochrona zdrowia i ochrona środowiska naturalnego, a także porozumienia z Ghaną dotyczące technologii informatycznych i energetyki. Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch potwierdziła swój rating długoterminowego walutowego zadłużenia skarbowego Turcji na poziomie BBB- przy stabilnej perspektywie.[9] Unia Europejska i Turcja wyraziły swe zaangażowanie w przyspieszenie procesu zmierzającego do wejścia Turcji do UE.

Komentarze, opinie i analizy Marka Mobiusa są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do zainwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Informacja natury prawnej

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych. Ponieważ wspomniane ramy prawne, polityczne, biznesowe i społeczne są zwykle jeszcze słabiej rozwinięte na nowych rynkach wschodzących, a występują także rozmaite inne czynniki, takie jak podwyższony potencjał skrajnych wahań kursów, braku płynności, barier ograniczających transakcje oraz mechanizmów kontroli giełd, ryzyka związane z rynkami wschodzącymi są nasilone w przypadku nowych rynków wschodzących. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach.

[1] Źródło: MFW „World Economic Update” (uaktualnione globalne prognozy ekonomiczne), styczeń 2016 r. Realizacja jakichkolwiek prognoz lub szacunków nie jest w żaden sposób gwarantowana.

[2] Źródła: Economist Intelligence Unit; Consensus Economics. Dane na dzień 30 września 2015 r.

[3] Wskaźnik ceny do zysków (C/Z) to wskaźnik wyceny akcji obliczany jako iloraz ceny rynkowej na akcję i rocznych zysków na akcję. Wskaźnik ceny do wartości księgowej (C/WK) obliczany jest poprzez podzielenie aktualnej ceny akcji przez wartość księgową (lub wartość netto) spółki przypadającą na jedną akcję.

[4] Indeks MSCI Emerging Markets Index odzwierciedla wyniki akcji dużych i średnich przedsiębiorstw z 23 krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Indeks MSCI World Index odzwierciedla wyniki akcji dużych i średnich przedsiębiorstw z 23 krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.

[5] Źródło: MSCI. Indeks MCSI Latin America Index odzwierciedla wyniki akcji dużych i średnich przedsiębiorstw z pięciu krajów zaliczanych do rynków wschodzących z regionu Ameryki Łacińskiej. Indeks MSCI Emerging Markets EMEA Index odzwierciedla wyniki akcji dużych i średnich przedsiębiorstw z 10 krajów zaliczanych do rynków wschodzących z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.Indeks MSCI EM Asia Index odzwierciedla wyniki akcji dużych i średnich przedsiębiorstw z ośmiu krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.

[6] Źródło: Moody’s Investors Service, 2 marca 2016 r.

[7] Źródło: Standard & Poor’s, 17 lutego 2016 r.

[8] Źródło: Moody’s Investors Service, 24 lutego 2016 r.

[9] Źródło: Fitch Ratings, 26 lutego 2016 r.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, które muszą być wypełnione, są oznaczone