Inwestowanie na rynkach wschodzących

Brazylia na arenie olimpijskiej

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski

Jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską w ujęciu ogólnym, przemiany polityczne w kierunku bardziej prorynkowych rządów oraz przyspieszenie realizacji reform to kluczowe zmiany, na jakie liczymy jako inwestorzy w tym regionie. Brazylia jest w tym miesiącu gospodarzem tegorocznych letnich igrzysk olimpijskich, a te kwestie są oczywiście na pierwszym planie. Sportowe wydarzenie zbiegło się w czasie z ogromnymi wyzwaniami stojącymi przed Brazylią i z pewnością pojawią się krytycy komentujący zarówno organizację igrzysk przez Brazylię, jak i gospodarkę tego kraju. Jako inwestorzy często działający na przekór dominującym trendom rynkowym, skłaniamy się ku koncentracji na możliwościach długoterminowych, jakie dostrzegamy w warunkach dominującego pesymizmu, a także na zachodzących korzystnych zmianach. Poprosiłem mojego kolegę Gustavo Stenzela, wiceprezesa wykonawczego i dyrektora zarządzającego ds. Brazylii rezydującego w Rio de Janeiro, by przedstawił aktualną sytuację w Brazylii z punktu widzenia jego zespołu.Stenzel_Gustavo

Gustavo Stenzel, CFA
Wiceprezes wykonawczy, dyrektor zarządzający ds. Brazylii 
Dyrektor ds. strategii inwestowania w Ameryce Łacińskiej
Templeton Emerging Markets Group

Uważamy, że Brazylia stanowi dobry przykład wpływu zmian politycznych na przyspieszenie zwrotu w gospodarce i na rynku akcji. Brazylia ma obecnie rząd przejściowy na czas poprzedzający decyzję Senatu w sprawie odsunięcia od władzy dotychczasowej prezydent Dilmy Rousseff (co prawdopodobnie nastąpi jeszcze w tym miesiącu), a zmiana polityczna przywraca wiarę w reformy obejmujące nie tylko rząd, ale także obowiązujące w Brazylii ramy regulacyjne, które pozwoliłyby przyciągnąć więcej inwestycji prywatnych. Obserwujemy wiele ciekawych prywatyzacji, udzielanych koncesji i nowych prorynkowych reform, które w istocie otwierają ten kraj. Pod wpływem optymistycznych oczekiwań na zmiany, kurs brazylijskiego reala wzrósł do najwyższego w tym roku poziomu, a akcje brazylijskich spółek poszły w górę o ponad 30% od początku roku.[1]

Niewątpliwie jest pewne ryzyko, że polityczne wyzwania w Brazylii potrwają dłużej, ale ostatnie miesiące pokazują, że w brazylijskim Kongresie oraz wśród ogółu Brazylijczyków jest potężne poparcie dla nowego planu działania, który przewiduje modernizację nie tylko państwa, ale także gospodarki.

Patrząc na ponure dane o produkcie krajowym brutto (PKB) za lata 2015-2016, można powiedzieć, że Brazylia jest pogrążona w głębokiej recesji. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego przewidują skurczenie się PKB o -3,3% w 2016 r. oraz powrót do dodatniego wzrostu PKB w 2017 r.[2] Przypuszczamy, że gospodarka wkrótce odbije się od dna, a ostatnie wskaźniki wyprzedzające koniunkturę pozwalają nam dostrzec światełko w tunelu. Czerwiec był czwartym z rzędu miesiącem wzrostu produkcji przemysłowej, a nastroje wśród konsumentów wzrosły w tym miesiącu do najwyższego poziomu od roku. Mamy nadzieję, że dobra atmosfera organizowanych w tym miesiącu igrzysk olimpijskich będzie wciąż wywierać pozytywny wpływ na ogólne nastroje.

Przyglądając się sytuacji na szczeblu rządowym, dostrzegamy w Brazylii dość poważne zaburzenia równowagi budżetowej. Nowy rząd rozpoczął swe urzędowanie od ograniczenia wydatków związanych ze skonsolidowanym zadłużeniem oraz zainicjowania reform rynku pracy, systemu emerytalnego i innych obszarów mających na celu modernizację kraju.   Mówi się także o dalszym zmniejszaniu państwowej kontroli nad sektorem naftowym oraz innymi branżami i sektorami. Powołanie bardzo doświadczonych ludzi na kluczowe stanowiska znacząco zwiększa wiarygodność tymczasowego rządu Brazylii; chodzi tu nie tylko o kompetentnych specjalistów ds. gospodarki, ale także o prezesów spółek skarbu państwa. Efektem tych działań jest ogromny optymizm, a ponieważ brazylijski rynek akcji startuje z bardzo niskiego poziomu bazowego po mniej więcej pięciu trudnych latach, każda poprawa kondycji gospodarki może mieć potężny wpływ na brazylijskie spółki oraz środowisko biznesowe w ujęciu ogólnym.

Wiosną tego roku Mark i inni członkowie naszego zespołu odwiedzili mnie w Brazylii i dzielili się swymi spostrzeżeniami na temat potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Oto odnośniki do kilku starszych artykułów na blogu, które warto, według nas, przeczytać ponownie.

Wyzwania i możliwości przed brazylijskimi spółkami

Mark Mobius przedstawia swe spostrzeżenia na temat kilku spośród licznych spółek, które wraz z innymi członkami swego zespołu odwiedził ostatnio w Brazylii, a także na temat stojących przed nimi wyzwań oraz sposobów, w jaki te przedsiębiorstwa próbują sobie z nimi radzić. Naszym zadaniem jest wybieranie spółek, które, według nas, są w stanie przetrwać i dobrze prosperować, gdy sytuacja w Brazylii ulegnie poprawie, a tego właśnie spodziewamy się w przyszłości. Przeczytaj więcej

Czy Brazylia odbiła się już od dna?

Niełatwo jest uwierzyć, że sytuacja na tak mocno poturbowanym rynku, jak Brazylia może się odwrócić. My jednak zauważyliśmy, że skrajny pesymizm zwykle zapowiada rychłe odbicie się rynku od dna i właśnie taki moment uważamy za najlepszy na inwestowanie. Przeczytaj więcej

Komentarze, opinie i analizy zaprezentowane w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Informacja natury prawnej

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w zagraniczne papiery wartościowe wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych. Ponieważ wspomniane ramy prawne, polityczne, biznesowe i społeczne są zwykle jeszcze słabiej rozwinięte na nowych rynkach wschodzących, a występują także rozmaite inne czynniki, takie jak podwyższony potencjał skrajnych wahań kursów, braku płynności, barier ograniczających transakcje oraz mechanizmów kontroli giełd, ryzyka związane z rynkami wschodzącymi są nasilone w przypadku nowych rynków wschodzących. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach.

[1] Źródło: Bloomberg LP, dane na dzień 4 sierpnia 2016 r. Według indeksu Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych.

[2] Źródło: MFW, „World Economic Outlook Update”, lipiec 2016 r.  Realizacja jakichkolwiek prognoz lub szacunków nie jest w żaden sposób gwarantowana.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, które muszą być wypełnione, są oznaczone