Inwestowanie na rynkach wschodzących

Ujemne stopy procentowe: wszystko ma swoje konsekwencje

Ujemne stopy procentowe: wszystko ma swoje konsekwencje

Coraz niższe stopy procentowe, na jakie decyduje się kilka banków centralnych z myślą o pobudzeniu wzrostu gospodarczego, nie przynoszą zauważalnych efektów w tym obszarze.