Inwestowanie na rynkach wschodzących

Prognozy na rok 2018 dotyczące rynków wschodzących
Artykuły gościnne

Prognozy na rok 2018 dotyczące rynków wschodzących

Z dużą ekscytacją obserwujemy nowe rynki wschodzące na całym świecie — nie tylko w Afryce, ale także w Azji i Ameryce Łacińskiej. Te rynki oferują możliwości, które będą przynosić owoce w dalszej przyszłości, zatem są idealne dla długoterminowych inwestorów o horyzoncie inwestycyjnym dłuższym niż pięć lat”. Chetan Sehgal i Carlos Hardenberg, Templeton Emerging Markets Group, 26 grudnia 2017 r.

Chiny torują drogę do większego zaangażowania inwestorów zagranicznych
Perspektive

Chiny torują drogę do większego zaangażowania inwestorów zagranicznych

„Wygląda na to, że chińscy przywódcy wciąż dążą do realizacji kluczowych reform i to nie tylko w obszarze finansów. Cieszą nas działania mające na celu liberalizację wszystkich obszarów gospodarki i rynku”. 7 grudnia 2017 r.