Inwestowanie na rynkach wschodzących

Perspektive

Podsumowanie czwartego kwartału 2017 r. na rynkach wschodzących: rynki wschodzące kończą rok mocnym uderzeniem

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski

Spektrum inwestycyjne zespołu Templeton Emerging Markets Group jest bardzo rozległe i obejmuje dziesiątki tysięcy spółek na rynkach na niemal każdym kontynencie. Choć jesteśmy inwestorami skupiającymi się na analizach indywidualnych, patrzymy także na szerszy obraz sytuacji. Stephen Dover przedstawia punkt widzenia zespołu na wydarzenia na rynkach wschodzących w czwartym kwartale 2017 r., łącznie z kilkoma ważnymi wydarzeniami, przełomowymi momentami i danymi pozwalającymi spojrzeć na sytuację z odpowiedniej perspektywy.

 

Stephen Dover, CFA

CIO, Templeton Emerging Markets Group

Trzy tematy, o których obecnie myślimy  

1.Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed) podniosła w grudniu kluczową stopę procentową o 25 punktów bazowych; była to trzecia podwyżka stóp w 2017 r. Powszechne oczekiwania zakładają, że w 2018 r. Fed zdecyduje się na trzy podwyżki stóp procentowych. Pomimo narastających obaw wpływ tych podwyżek stóp na rynki wschodzące był jak dotąd ograniczony po części dlatego, że normalizacji polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych spodziewano się już wcześniej, a także dzięki solidnemu wzrostowi i mocnym fundamentom najważniejszych rynków wschodzących.

͏2. W grudniu na pierwszy plan wysunęła się polityka, a uwaga inwestorów koncentrowała się na wyborach w Republice Południowej Afryki, Indiach i Chile. U progu 2018 r. polityka nadal wymaga uwagi, a w trzech krajach zaliczających się do dużych rynków wschodzących, tj. w Brazylii, Meksyku i Rosji, odbędą się wybory prezydenckie. Reelekcja prezydenta Władimira Putina na jego czwartą kadencję nie budzi większych wątpliwości, natomiast w Brazylii i Meksyku mogą nastąpić zmiany. W Meksyku lewicowy populista Andres Manuel Lopez Obrador jest typowany na zwycięzcę przez większość sondaży, zatem spodziewamy się wzmożonej zmienności na rynku i cały czas uważnie obserwujemy sytuację. W Brazylii przewidujemy korzystny obrót wydarzeń oraz dalsze wdrażanie kluczowych reform przez nowego prezydenta.

3. Rynki wschodzące odnotowały w 2017 r. rekordowy napływ kapitału o wartości ok. 80 mld USD, w porównaniu z napływem minimalnej ilości kapitału w 2016 r. i odpływem w latach 2013-2015. Wprawdzie 2017 r. był trzecim (po 2010 r. i 2009 r.) rokiem wśród najlepszych lat pod względem napływów kapitału w ujęciu bezwzględnym w stosunku do kapitalizacji rynkowej od ponad 20 lat, odbicie przepływów kapitałowych było względnie łagodniejsze. Można spodziewać się pewnej zmienności, szczególnie, że przepływy inwestycyjne często odzwierciedlają zmienne podejście do subiektywnego ryzyka — napływ inwestycji towarzyszy apetytom na ryzyko wśród inwestorów, a odpływ inwestycji towarzyszy awersji do ryzyka. Najwięksi globalni inwestorzy mają proporcjonalnie mniejszą ekspozycję na tę klasę aktywów w stosunku do udziału rynków wschodzących w globalnym PKB (produkcie krajowym brutto) i kapitalizacji rynku światowego, co może sprzyjać dalszemu napływowi inwestycji.

Perspektywy

Rynki wschodzące notowały dobre wyniki w 2017 r. i powinny, według nas, utrzymać trend wzrostowy także w 2018 r. w sprzyjających warunkach dynamicznego wzrostu gospodarczego, napływu większych ilości aktywów, solidnych rezerw walutowych, dobrego stanu rachunków obrotów bieżących i stabilnych walut lokalnych. Wyceny na rynkach wschodzących nadal uważamy za atrakcyjne — instrumenty z tych rynków dostępne są po zaniżonych cenach w porównaniu z ich odpowiednikami z rynków rozwiniętych. Zyski wielu spółek z rynków wschodzących stopniowo się poprawiają pod względem rentowności, marż i zwrotu z kapitału własnego.

Sądzimy, że Azja nadal jest najbardziej ekscytującym regionem rynków wschodzących. Szeroki wybór możliwości oferują różne rynki azjatyckie — od Chin, Korei Południowej czy Tajwanu po takie kraje jak Indie czy Indonezja. Spółki azjatyckie zaczynają także dominować w branżach, w których dotychczas prym wiodły przedsiębiorstwa europejskie. Dotyczy to, w szczególności, sektorów związanych z motoryzacją i technologiami samochodowymi.

Dostrzegamy także możliwości w Ameryce Łacińskiej. Brazylia wyszła z dłuższej recesji i zmaga się z kilkoma wyzwaniami, takimi jak wysokie bezrobocie czy afery korupcyjne, ale potencjał tego rynku generalnie budzi nasz optymizm, biorąc pod uwagę odczuwalny od niedawna nacisk na reformy.

Jako inwestorzy selekcjonujący akcje na podstawie analizy fundamentalnej z podobną ekscytacją przyglądamy się wybranym możliwościom w innych częściach świata, w tym na takich rynkach jak Rosja, która straciła przychylność inwestorów. Dostrzegamy spółki, które, według nas, są bardzo dobrze zarządzane, rosną w szybkim tempie i zapewniają ekspozycję na kluczowe dla inwestorów tematy takie jak wzrost gospodarczy, zmiany demograficzne czy trendy na lokalnych rynkach konsumenckich.

 Najważniejsze trendy i wydarzenia na rynkach wschodzących

W czwartym kwartale 2017 r. światowe rynki akcji notowały wzrosty. Inwestorzy koncentrowali się głównie na utrzymujących się sygnałach dodatniego wzrostu gospodarczego w kilku regionach oraz postępach na drodze do wdrożenia reformy podatkowej w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie byliśmy świadkami krótkiej korekty w sektorze technologii informatycznych związanej z realizacją zysków i rotacją w kierunku innych obszarów, takich jak finanse.

Rynki wschodzące wciąż radziły sobie lepiej niż rynki rozwinięte dzięki wyższym zyskom oraz lepszym perspektywom wzrostu gospodarczego, napływowi dużych ilości kapitału i wyższym cenom surowców. Indeks MSCI EM Index zanotował wzrost o 7,5%, w porównaniu z sięgającym 5,6% zwrotem z indeksu MSCI World Index (w obydwu przypadkach w USD).[1] Podobny trend obserwowaliśmy przez większą część roku, kiedy akcje spółek z rynków wschodzących notowały lepsze wyniki niż papiery przedsiębiorstw z rynków rozwiniętych. 2017 r. przyniósł najlepsze roczne wyniki rynków wschodzących od 2009 r. — rynki te wypracowały zwrot rzędu 37,8%, znacznie wyższy w porównaniu z sięgającym 23,1% zwrotem wygenerowanym przez rynki rozwinięte.[2]

Najważniejsze kwartalne zmiany na rynkach wschodzących

Wśród najprężniejszych rynków wschodzących znalazły się rynki azjatyckie, a Indie, Korea Południowa i Singapur wypracowały w czwartym kwartale dwucyfrowe zwroty. Zwycięstwo partii rządzącej w wyborach w dwóch kluczowych stanach oraz oczekiwania prowzrostowego budżetu w roku budżetowym kończącym się w marcu 2019 r. miały korzystny wpływ na nastroje rynkowe w Indiach. Wzrosty kursów akcji w Korei Południowej były stymulowane przez słabnące napięcia geopolityczne, solidny wzrost gospodarczy oraz mocną aprecjację wona. Z kolei Tajwan był jednym z najsłabszych rynków, którego wyniki osłabiła powszechna realizacja zysków w sektorze technologii informatycznych oraz rotacja w kierunku sektorów materiałów i finansów. Niestabilna sytuacja polityczna nadal miała niekorzystny wpływ na sytuację na rynku w Pakistanie, gdzie ceny akcji szły w dół.

W Ameryce Łacińskiej, pomimo szybszego odbicia gospodarczego niż oczekiwano oraz dalszego luzowania polityki pieniężnej, opóźnienie w realizacji reformy systemy świadczeń społecznych wciąż miało niekorzystny wpływ na nastroje inwestorów w Brazylii. Jednym z rynków, które zanotowały najgorsze wyniki zarówno w regionie, jak i na całym świecie, był rynek meksykański, na którym odbiły się kolejne podwyżki stóp procentowych w grudniu oraz niepewność wokół procesu renegocjacji warunków Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA). Dwucyfrowe grudniowe wzrosty po zwycięstwie Sebastiana Pinery w wyborach prezydenckich połączone z aprecjacją peso i wyższymi cenami surowców napędzały wzrosty na rynku chilijskim.

Rynki środkowoeuropejskie, takie jak Czechy i Węgry, radziły sobie dobrze, po części dzięki generalnie solidnym fundamentom makroekonomicznym. Największy korzystny wpływ na rynek rosyjski miały wyższe ceny ropy oraz nadspodziewanie duże cięcia stóp procentowych w grudniu, natomiast deprecjacja liry ograniczyła stopy zwrotu w USD w Turcji.

Republika Południowej Afryki znalazła się wśród rynków afrykańskich, które wypracowały najlepsze wyniki, po części dzięki nadziejom na zmianę polityki po zwycięstwie probiznesowego kandydata Cyrila Ramaphosy w wyborach na przewodniczącego rządzącego Afrykańskiego Kongresu Narodowego, jak również dzięki solidnej aprecjacji randa. Z kolei rynek egipski zanotował spadek, pomimo poprawy fundamentów makroekonomicznych.

Nowe rynki wschodzące jako grupa zanotowały słabszy wynik w porównaniu z rynkami wschodzącymi w okresie trzech miesięcy. Szczególnie dobrze radziły sobie Wietnam i Kazachstan, a dodatnie zwroty wypracowały także Argentyna i Kenia. Rynek wietnamski znalazł się wśród rynków notujących najlepsze wyniki na świecie, po części dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu inwestorów zagranicznych i solidnym fundamentom makroekonomicznym, takim jak dynamiczny wzrost gospodarczy. Z kolei akcje spółek z Kuwejtu i Sri Lanki traciły na wartości.

 

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym tekście odzwierciedlają wyłącznie poglądy autora/autorów, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

 

Informacja natury prawnej

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych. Ponieważ wspomniane ramy prawne, polityczne, biznesowe i społeczne są zwykle jeszcze słabiej rozwinięte na nowych rynkach wschodzących, a występują także rozmaite inne czynniki, takie jak podwyższony potencjał skrajnych wahań kursów, braku płynności, barier ograniczających transakcje oraz mechanizmów kontroli giełd, ryzyka związane z rynkami wschodzącymi są nasilone w przypadku nowych rynków wschodzących. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach.

[1] Na podstawie wyników indeksu MSCI Emerging Markets Index na tle indeksu MSCI World Index w USD. Indeks MSCI Emerging Markets Index odzwierciedla wyniki akcji dużych i średnich przedsiębiorstw z 24 krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Indeks MSCI World Index odzwierciedla wyniki akcji dużych i średnich przedsiębiorstw z 23 rynków rozwiniętych. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych.

[2] Ibid.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, które muszą być wypełnione, są oznaczone