Inwestowanie na rynkach wschodzących

Recepta na innowacje
Perspektywy

Recepta na innowacje

„Innowacje” wprawdzie zwykle kojarzą się z technologią, ale mogą przybierać bardzo różne formy w wielu różnych branżach. Krzysztof Musialik z zespołu Franklin Templeton Emerging Markets Equity dostrzega innowacje w sektorze ochrony zdrowia i przemyśle farmaceutycznym na rynkach wschodzących, które stymulują zmiany także na rynkach rozwiniętych.