Inwestowanie na rynkach wschodzących

Artykuły gościnne

„Efekt aureoli” wywołany przez awans Arabii Saudyjskiej do kategorii rynków wschodzących

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski, francuski, niemiecki

Salah Shamma, kierownik zespołu ds. inwestycji na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (MENA) w grupie Franklin Templeton Emerging Markets Equity, uważa, że włączenie Arabii Saudyjskiej do indeksu MSCI Emerging Market Index to ważny kamień milowy dla regionu MENA. Shamma objaśnia „efekt aureoli”, jaki wywołuje ta decyzja odzwierciedlająca kroki podjęte przez inne ważne organizacje publikujące indeksy oraz tłumaczy, dlaczego coraz trudniej będzie światowym inwestorom ignorować region.

Ogłoszona w tym tygodniu decyzja o włączeniu Arabii Saudyjskiej do indeksu MSCI Emerging Markets (EM) Index1 to kolejny ogromny triumf saudyjskich rynków kapitałowych i ważny kamień milowy dla całego regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA). Ten krok MSCI, następujący po podobnych zmianach wprowadzonych już wcześniej w tym roku przez FTSE Russell i S&P Dow Jones, wywoła tzw. „efekt aureoli”, który będzie odczuwalny na parkietach w całym regionie, a rynki MENA staną się obszarem inwestycyjnym, którego globalni inwestorzy nie będą mogli dłużej ignorować.

Nowy status Arabii Saudyjskiej jako rynku wschodzącego pod wieloma względami należy traktować jako kolejny ważny krok w ewolucji tamtejszego rynku akcji. Spodziewamy się dalszej ekspansji gospodarczej i wzrostu inwestycji zagranicznych, które będą sprzyjać ambicjom związanym z jeszcze większym pogłębianiem i zwiększaniem dynamiki rynku akcji.

Awans Arabii Saudyjskiej do kategorii rynków wschodzących jest efektem szeregu modyfikacji tamtejszego rynku kapitałowego i doskonalenia infrastruktury giełdowej. Poza tym duże wrażenie robi na nas tempo realizacji reform w Królestwie. Podobnie jak na innych niewielkich rynkach wschodzących, tu także zachodzi cały szereg ważnych zmian społecznych i gospodarczych.

Saudyjska gospodarka jest oparta na niezmiennie solidnych fundamentach, a liczne zmiany, jakie odnotowaliśmy od początku 2019 r., dają nam powody, by przypuszczać, że Arabia Saudyjska jest na etapie odbicia gospodarczego. Przykładowo, udane międzynarodowe emisje obligacji koncernu Saudi Aramco i saudyjskiego rządu potwierdzają zdolność Arabii Saudyjskiej do przyciągania kapitału, a tym samym także inwestorów zagranicznych. Wznowiono rządowe projekty realizowane na rynku krajowym, a wskaźniki konsumpcji, takie jak liczba punktów sprzedaży elektronicznej czy całkowita liczba transakcji realizowanych przy użyciu kart kredytowych, także rosną. Wszystkie te czynniki uspokajają inwestorów i sprzyjają dobrym wynikom rynków w ujęciu ogólnym.

Wejście do indeksu MSCI EM Index to, naszym zdaniem, kolejna zmiana przekładająca się na większą płynność rynku saudyjskiego. Dlatego nadal interesujemy się sektorami oferującymi ekspozycję na ekscytujące ożywienie gospodarcze w Królestwie takimi jak bankowość czy dobra konsumpcyjne wyższego rzędu.

W następstwie włączenia Arabii Saudyjskiej do indeksu MSCI EM Index spodziewamy się prawdopodobnego napływu większych ilości kapitału zagranicznego. W tym roku na rynek już trafił kapitał zagranicznych inwestorów instytucjonalnych o wartości przekraczającej 8,6 mld USD, obejmujący, między innymi, pasywny napływ kapitału funduszy ETF o wartości przekraczającej 2,5 mld USD. Generalnie spodziewamy się napływu na rynek początkowo 6,5 mld USD wraz z dodaniem rynku do indeksu MSCI z dniem 28 maja oraz 40 mld USD ogółem (w związku z udziałem Arabii Saudyjskiej w indeksie MSCI EM Index sięgającym 2,7%).2

Jeżeli, jak sugerują niektóre media, Saudi Aramco przeprowadzi pierwszą ofertę publiczną w 2021 r., reprezentacja Królestwa w indeksie MSCI EM Index może się niemal podwoić. Zaangażowanie inwestorów zagranicznych na saudyjskim rynku akcji jest obecnie na rekordowo wysokim poziomie 3,2% (nie licząc pakietów strategicznych), co może budzić optymizm, ale wciąż oznacza niewielki udział tych inwestorów w porównaniu z innymi rynkami wschodzącymi.

Sądzimy, że „efekt aureoli” wywołany przez włączenie Arabii Saudyjskiej do indeksu MSCI EM Index będzie odczuwalny na wszystkich rynkach papierów wartościowych w całym regionie MENA, wzbudzając zainteresowanie międzynarodowych inwestorów. Mówiąc wprost, uważamy, że światowym inwestorom coraz trudniej będzie ignorować region MENA. Udział regionu MENA w indeksie MSCI EM Index wynosił dotychczas zaledwie 1,8% dzięki Zjednoczonym Emiratom Arabskim (ZEA), Katarowi i Egiptowi.

Po włączeniu Arabii Saudyjskiej do indeksu ten wskaźnik może znacznie wzrosnąć do ok. 4,5%, wraz z drugą fazą włączania tego rynku do kategorii rynków wschodzących zaplanowaną na sierpień. Co więcej, jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym miesiącu do grona rynków wschodzących według klasyfikacji MSCI dołączy także Kuwejt. Same oczekiwania związane z taką zmianą już wywołały wzrosty kursów akcji spółek z Kuwejtu. Przypuszczamy, że awans mógłby zaowocować pasywnym napływem kapitału o wartości przekraczającej 2 mld USD (oraz całkowitym napływem kapitału nawet do 10 mld USD łącznie) na rynek kuwejcki.

Uważamy, że ważne dla płynności rynków wydarzenia, takie jak awans w klasyfikacji MSCI, FTS Russell czy S&P Dow Jones, znacząco zwiększają atrakcyjność akcji spółek z regionu MENA. Dzięki udziałowi w takich indeksach, jak MSCI EM Index, porównywalnemu z Brazylią, Republiką Południowej Afryki czy Indiami, region MENA zyskuje realną obecność na światowej arenie inwestycyjnej. Sądzimy, że związany z tym „efekt aureoli” będzie odczuwalny wśród inwestorów na całym świecie.

 

Komentarze, opinie i analizy zaprezentowane w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę dużą zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu publikacji niniejszego materiału i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych. Ponieważ wspomniane ramy prawne, polityczne, biznesowe i społeczne są zwykle jeszcze słabiej rozwinięte na nowych rynkach wschodzących, a występują także rozmaite inne czynniki, takie jak podwyższony potencjał skrajnych wahań kursów, braku płynności, barier ograniczających transakcje oraz mechanizmów kontroli giełd, ryzyka związane z rynkami wschodzącymi są nasilone w przypadku nowych rynków wschodzących. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach.

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton bezpośrednio na Twój adres e-mail i subskrybuj blog pt. „Inwestowanie na rynkach wschodzących”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze: @FTI_emerging oraz na portalu LinkedIn.

____________________

  1. Indeks MSCI Emerging Markets Index odzwierciedla wyniki akcji dużych i średnich przedsiębiorstw z 24 krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Udział regionu MENA w indeksie opiera się obecnie na ekspozycji na Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. MSCI nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z przedstawionymi danymi MSCI. Dalsze rozpowszechnianie lub wykorzystywanie jest zabronione. Niniejszy raport nie został zatwierdzony ani opracowany przez MSCI. Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.
  2. Realizacja jakichkolwiek prognoz, założeń lub szacunków nie jest w żaden sposób gwarantowana.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, które muszą być wypełnione, są oznaczone