Inwestowanie na rynkach wschodzących

Nasz punkt widzenia na nasilające się napięcia handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami
Perspektywy

Nasz punkt widzenia na nasilające się napięcia handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami

„Ostatni rozejm pomiędzy skonfliktowanymi Stanami Zjednoczonymi i Chinami był wyjątkowo krótki, a coraz większa wrogość pomiędzy stronami konfliktu sugeruje, że wojna handlowa może trwać także po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych przypadających na 2020 r., a inwestorzy powinni być przygotowani na wzmożoną zmienność rynkową” — Sukumar Rajah i Jason Zhu, Franklin Templeton Emerging Markets Equity