Inwestowanie na rynkach wschodzących

Artykuły gościnne

Możliwości wśród małych spółek z rynków wschodzących

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski, hiszpański

Vikas Chiranewal i Krzysztof Musialik z zespołu Franklin Templeton Emerging Markets Equity omawiają rynkowe wyzwania, z jakimi zmagają się akcje małych spółek z rynków wschodzących w obliczu zmieniających się z dnia na dzień warunków pandemii koronawirusa i analizują atrakcyjne możliwości związane z potencjalnym wzrostem, jakie dostrzegają na horyzoncie.

Cały czas monitorujemy rynkowe konsekwencje pandemii koronawirusa, która zaczęła się w chińskim Wuhan, a później rozlała się na inne części świata. Choć wzrost liczby nowych przypadków w Chinach kontynentalnych zwolnił, rządy sąsiednich krajów azjatyckich zamknęły granice i wygasiły duże części własnych gospodarek w ramach bezprecedensowych działań mających opanować rozwój pandemii. Jednocześnie liczba zakażonych w krajach zachodnich nadal rośnie.

Jedno jest pewne: zważywszy na powagę zagrożenia dla zdrowia ze strony koronawirusa COVID-19 rządy większości, jeśli nie wszystkich państw, stawiają zdrowie publiczne na pierwszym miejscu kosztem krótkoterminowych ekonomicznych konsekwencji wstrzymywania aktywności gospodarczej. Jeszcze kilka tygodni temu oczywiście nie braliśmy tego pod uwagę.

Pandemia bezlitośnie przypomina nam, jak szybko sytuacja może się zmienić. Uważamy, że małe spółki z rynków wschodzących to żyzny grunt dla aktywnych zarządzających, takich jak my, skoncentrowanych na zarządzaniu ryzykiem i czynnikach stymulujących długofalowy wzrost.

Wyzwania rynkowe, jakim stawiają czoła spółki o małej kapitalizacji

Akcje spółek o małej kapitalizacji z rynków wschodzących notowały pewne trudności w pierwszym kwartale 2020 r. Jak wynika z wcześniejszych doświadczeń Chin i Korei Południowej, ograniczenia w działalności gospodarczej w innych krajach lub regionach prawdopodobnie będą obowiązywały co najmniej przez miesiąc.

Jeżeli jednak chodzi o Azję i możliwości inwestycyjne dostępne na tamtejszych rynkach, mamy do czynienia z sytuacją, którą można opisać następująco: kto pierwszy zaczyna, ten pierwszy kończy. Chińska gospodarka zaczyna odrabiać straty; przedsiębiorstwa nareszcie wracają do 80%-90% swoich normalnych poziomów wykorzystania mocy produkcyjnych w takich branżach jak technologie informatyczne, konsumpcja, handel w sieci czy produkcja.

Korea Południowa szybko poradziła sobie z drugą falą zakażeń wirusem i opanowała zagrożenie, dzięki czemu przedsiębiorstwa produkcyjne dość szybko wznowiły działalność. Sądzimy, że jest to po części wynikiem odbicia w Chinach, które są jednym z najważniejszych importerów dla największych koreańskich spółek. Z kolei Indie nieco spóźniły się z reakcją i obecnie wciąż są w fazie gospodarczej hibernacji.

Niektórzy inwestorzy zareagowali odruchowo, wycofując się z rynku akcji w celu uniknięcia ryzyka. Zgodnie z oczekiwaniami najbardziej dotkliwe konsekwencje odczuły akcje spółek z sektora dóbr wyższego rzędu takich jak sieci kin czy restauracje.

To wprawdzie trudny czas dla inwestorów, ale my wciąż intensywnie koncentrujemy się na akcjach małych spółek z rynków wschodzących, które, w naszej ocenie, są bardziej elastyczne, lepiej przygotowane i dobrze zarządzane, co pozwoli im wytrzymać tę burzę. Na poziomie poszczególnych spółek skupiamy się na przedsiębiorstwach, które są w stanie przetrwać w nowych okolicznościach ekonomicznych, natomiast unikamy tych, w przypadku których negatywne konsekwencje dla działalności mogą okazać się trwałe.

Bieżący kryzys odbije się w pewnym stopniu na sytuacji większości, jeśli nie wszystkich spółek. Pozostaje pytanie o to, czy dana spółka wyjdzie na prostą, czy też jej położenie trwale się pogorszy. Uważamy, że w tym okresie niezwykle ważne jest zarządzanie ryzykiem. Przed kryzysem unikaliśmy spółek o dużym zadłużeniu lub przedsiębiorstw z krajów, które, według nas, mierzą się z większymi wyzwaniami takich jak, na przykład, Turcja, Argentyna, Pakistan, Republika Południowej Afryki czy Nigeria.

Atrakcyjny potencjał wzrostowy

Nasza podstawowa filozofia pozostaje niezmienna. Poszukujemy wysokiej jakości spółek zdolnych do generowania zrównoważonych zysków. Jako aktywni zarządzający dostrzegamy wśród małych przedsiębiorstw z rynków wschodzących znaczące możliwości, jakich inwestorzy nie znajdą w segmencie akcji dużych spółek. Małe spółki z rynków wschodzących oferują, według nas, taką ekspozycję, jaka od początku przyciągała inwestorów na te rynki, czyli ekspozycję na popyt krajowy, korzystne czynniki demograficzne, lokalne inicjatywy reformatorskie oraz innowacyjne niszowe produkty.

Sam rozmiar spektrum inwestycyjnego spółek o małej kapitalizacji z rynków wschodzących jest warty uwagi. Zauważyliśmy, że liczba krajowych inwestorów detalicznych o krótkim horyzoncie inwestycyjnym, którzy posiadają akcje takich spółek jest nieproporcjonalna do liczby zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, przez co akcje małych spółek z rynków wschodzących częściej są przedmiotem transakcji i generalnie są płynnymi aktywami.

Zważywszy na obecne warunki koncentrujemy się na wyszukiwaniu spółek, których akcje są wyceniane ze zniżką w stosunku do ich rzeczywistej wartości. Z naszego punktu widzenia idealną inwestycją w segmencie małych spółek są akcje przedsiębiorstwa o niezagrożonej konkurencyjnej pozycji. Czasy takie, jak te, uwidaczniają znaczenie identyfikowania trendów długoterminowych; szukamy spółek o niskim lewarowaniu finansowym i zadłużeniu, które są w stanie przetrwać wstrząsy, jakich obecnie doświadczamy.

Ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny (ESG) wpływają na decyzje inwestorów

Świat gwałtownie się zmienia, co jest jednym z wielu powodów, dla których włączamy analizy ESG (czyli analizy kwestii związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym) do naszego procesu inwestycyjnego. Koronawirus to przykład ryzyka ESG związanego, między innymi, z zaburzeniem łańcuchów dostaw i koniecznością zapewnienia gotowości na wypadek nagłych sytuacji, ale my przyglądamy się także innym długofalowym czynnikom takim jak zmiany klimatyczne.

Coraz więcej inwestorów zaczyna zdawać sobie sprawę z prawdopodobieństwa długoterminowych implikacji zmian klimatycznych, szczególnie dla społeczności biznesowej. Szczególnie interesują nas spółki oferujące wyroby i usługi zaspokajające zmieniające się potrzeby konsumentów o rozwiniętej świadomości ekologicznej takie jak, na przykład, przedsiębiorstwa oferujące panele słoneczne i inne materiały do budowy systemów zasilania zieloną energią.

Preferujemy spółki zaspokajające potrzeby konsumentów z rynków wschodzących, którzy obecnie dysponują większymi niż w przeszłości dochodami rozporządzalnymi. Przykładowo, produkty do monitorowania aktywności fizycznej stają się coraz bardziej popularne wśród konsumentów świadomie dbających o swój stan zdrowia, szczególnie w obecnym okresie. Niektóre urządzenia mierzą nawet jakość snu i pracę serca.

Najważniejszymi atutami małych spółek z rynków wschodzących zawsze były ekspozycja na rynki krajowe, potencjał wzrostowy oraz ekspozycja sektorowa nie zawsze tak łatwo dostępna za pośrednictwem dużych przedsiębiorstw. Uważamy, że niektóre tematy inwestycyjne, takie jak wzrost jakości produktów i usług, technologie, słaba penetracja rynku handlu w sieci oraz ochrona zdrowia, mogą jeszcze bardziej zyskać na znaczeniu wraz ze wzrostem liczebności klasy średniej na rynkach wschodzących.

Wciąż nie znamy terminu zniesienia wprowadzonych restrykcji w niektórych krajach, zatem zamierzamy uważnie wypatrywać śladów wszelkich trwałych zmian w zachowaniach konsumentów, gdy sytuacja w obszarze dystansu społecznego ulegnie normalizacji.

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton bezpośrednio na Twój adres e-mail i subskrybuj blog pt. „Inwestowanie na rynkach wschodzących”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze: @FTI_emerging oraz na portalu LinkedIn.

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments (FTI). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton Investments, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

 

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych. Ponieważ wspomniane ramy prawne, polityczne, biznesowe i społeczne są zwykle jeszcze słabiej rozwinięte na nowych rynkach wschodzących, a występują także rozmaite inne czynniki, takie jak podwyższony potencjał skrajnych wahań kursów, braku płynności, barier ograniczających transakcje oraz mechanizmów kontroli giełd, ryzyka związane z rynkami wschodzącymi są nasilone w przypadku nowych rynków wschodzących. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Znaczący wpływ na sektor technologii mogą mieć takie czynniki jak wychodzenie technologii z użytku, krótki cykl żywotności produktów, spadki cen i zysków, konkurencja ze strony nowych graczy rynkowych oraz ogólne warunki ekonomiczne. Inwestycje w mniejsze i młodsze spółki mogą być szczególnie wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych, a perspektywy dalszego rozwoju takich spółek są mniej pewne niż w przypadku dużych, uznanych przedsiębiorstw, przez co kursy akcji tych spółek mogą wykazywać się zmiennością.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, które muszą być wypełnione, są oznaczone