Inwestowanie na rynkach wschodzących

We wrześniu inwestorzy stają się ostrożniejsi, po mocnym początku kwartału
Artykuły gościnne

We wrześniu inwestorzy stają się ostrożniejsi, po mocnym początku kwartału

Rynki wschodzące prezentują różne sposoby reagowania na pandemię COVID-19 i znajdują się na różnych etapach odbicia. Nasz zespół ds. akcji spółek z rynków wschodzących przygląda się trendom, wiadomościom i danym kształtującym sytuację na rynkach wschodzących w trzecim kwartale i dzieli się najświeższymi prognozami.