Inwestowanie na rynkach wschodzących

Artykuły gościnne

We wrześniu inwestorzy stają się ostrożniejsi, po mocnym początku kwartału

Rynki wschodzące prezentują różne sposoby reagowania na pandemię COVID-19 i znajdują się na różnych etapach odbicia. Nasz zespół ds. akcji spółek z rynków wschodzących przygląda się trendom, wiadomościom i danym kształtującym sytuację na rynkach wschodzących w trzecim kwartale i dzieli się najświeższymi prognozami.

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański

Trzy tematy, o których obecnie myślimy    

  1. Brazylia to jeden z krajów najbardziej poturbowanych przez pandemię koronawirusa COVID-19, plasujący się zaraz za Stanami Zjednoczonymi i Indiami pod względem liczby potwierdzonych przypadków zakażenia. Liczba nowych przypadków notowanych w Brazylii zaczyna jednak spadać. Sądzimy, że to decyzja rządu o powstrzymaniu się przed ogólnokrajowym lockdownem już na początku pandemii paradoksalnie zmniejszyła prawdopodobieństwo drugiej fali. Duże wydatki rządowe i luzowanie polityki pieniężnej pomogły do pewnego stopnia ustabilizować gospodarkę. Brazylia wciąż jednak wdraża kluczowe reformy, pomimo politycznego zamieszania. Jeżeli chodzi o możliwości inwestycyjne, niezmiennie preferujemy sektor finansowy, a w szczególności spółki o dużej ekspozycji na rynki kapitałowe. Co ciekawe, sama brazylijska giełda papierów wartościowych jest mocno skoncentrowana na odpowiedzialnej polityce, a zasady ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego nie tylko są wdrażane przez samą giełdę, ale są także promowane na szerokim brazylijskim rynku akcji. Kolejnym ekscytującym tematem inwestycyjnym jest handel w sieci, z kilkoma dużymi graczami walczącymi ze sobą o rynek internetowy. Podobnie jak w innych krajach, w Brazylii kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 również przyspieszył rozwój internetowego handlu detalicznego. Pomimo utrzymującej się niepewności, nasze prognozy dla akcji brazylijskich spółek są generalnie optymistyczne.
  2. Pandemia COVID-19 uwydatniła znaczenie ochrony zdrowia w Chinach, umacniając trwające już trendy strukturalne, które mogą wywołać nową falę innowacji w tym kraju. Rozwój nowych leków i urządzeń medycznych stymulowany jest przez cały szereg czynników, takich jak wzrost popytu na opiekę zdrowotną, starzenie się populacji, coraz większa liczba przypadków chorób będących następstwem stylu życia oraz wzrost dochodów, połączonych z rządowymi działaniami na rzecz wzmocnienia systemu ochrony zdrowia. Co więcej, coraz więcej wykształconych na zagranicznych uczelniach chińskich naukowców i przedsiębiorców wraca do kraju, tworząc dużą pulę talentów na rynku krajowym. Dostrzegamy większy długoterminowy potencjał innowacyjnych producentów leków mających duże portfele już stosowanych lub oczekujących na wprowadzenie na rynek produktów, w odróżnieniu od spółek produkujących leki generyczne, które prawdopodobnie odczują presję na spadek cen w wyniku rządowych reform. Niektóre chińskie przedsiębiorstwa biotechnologiczne wykazują się zdolnością do bardzo szybkiego wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek. Obiecujące są także spółki z branży outsourcingu farmaceutycznego. Widzimy również przykłady innowacji wśród producentów urządzeń medycznych — wiodących krajowych dostawców, którzy już teraz mają przewagę nad zagranicznymi konkurentami wynikającą z niższych kosztów, a których wzrost może być dodatkowo stymulowany przez rządową politykę wspierającą rynek krajowy. Uważamy, że te spółki stanowią nową kategorię innowacyjnych przedsiębiorstw, które mogą być źródłem transformacji sektora ochrony zdrowia w nadchodzących latach. Dzięki rozwojowi rynków kapitałowych, sprzyjającej polityce i zmotywowanym talentom może ukształtować się prężnie działający ekosystem.
  3. Zaangażowanie w działalność spółek to wciąż niezwykle ważny element inwestowania na rynkach wschodzących. Działanie na rzecz podnoszenia standardów korporacyjnych
    i głębszego zrozumienia odpowiedzialności spółek wobec wszystkich zaangażowanych podmiotów pozwala nam skuteczniej chronić kapitał naszych klientów. Podejście spółek
    z rynków wschodzących uległo zmianie w ostatnich latach: przedsiębiorstwa, które wcześniej prezentowały wąskie i lekceważące nastawienie do zwrotów, dziś coraz chętniej działają na korzyść udziałowców. W takich krajach, jak Korea Południowa, Republika Południowej Afryki czy Brazylia, spółki kładą coraz większy nacisk na czynniki związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG, od ang. „Environmental, Social and Governance”). W Korei Południowej byliśmy świadkami publicznych przeprosin składanych przez wiodące przedsiębiorstwa w związku z błędami w nadzorze oraz zmian w zarządzaniu bilansami pozwalających dzielić się kapitałem z akcjonariuszami. Sprawozdawczość związana z ESG jest dziś obowiązkowa w niektórych krajach i przewidujemy, że takie wymogi pojawią się w przyszłości na kolejnych rynkach. Dyskurs na temat ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego zmienia się w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19, a coraz więcej uwagi poświęca się społecznemu oddziaływaniu realizowanej polityki. Rządy wielu krajów wspierają zatrudnienie, a spółki coraz bardziej rozumieją ryzyko, jakie zwalnianie pracowników oznacza dla ich reputacji. Kwestie związane z ESG nabierają coraz większego znaczenia, a przedsiębiorcy uważają odpowiednie działania w tych obszarach za niezbędny warunek zrównoważonych wyników biznesowych. W naszej ocenie, poprawa standardów ESG na rynkach wschodzących to kolejny czynnik korzystnie wpływający na sekularne perspektywy rysujące się przed tą klasą aktywów w warunkach wychodzenia świata z kryzysu.

Perspektywy

Rynek liczył na powrót do normalności w ostatnim kwartale 2020 r., jednak rosnąca liczba przypadków zakażeń COVID-19 w Europie i niektórych krajach w innych częściach świata jednoznacznie pokazuje, że wirus nie ustąpi. W związku z tym, władze prawdopodobnie wciąż będą realizować reaktywną politykę. Pocieszający może być fakt, że te kraje nie odnotowały przy tym proporcjonalnego skoku liczby zgonów, co odzwierciedla poprawę skuteczności leczenia i zwiększenie skali testów pozwalających izolować osoby przechodzące zakażenie bezobjawowo. Pomimo jednego z najbardziej restrykcyjnych i rozległych lockdownów na świecie, Indie nie zdołały zapobiec kolejnej fali zakażeń koronawirusem COVID-19 i wyprzedziły Brazylię dotychczas będącą na drugim miejscu na świecie pod względem liczby przypadków, ustępując tylko Stanom Zjednoczonym. Niemniej jednak, w obliczu spadku dziennych wskaźników przypadków śmiertelnych znacznie poniżej szczytowego poziomu, indyjska gospodarka jest ponownie otwierana, pomimo coraz większej liczby zakażeń.

Przewidujemy, że obecne warunki polityczne, ekonomiczne i rynkowe na rynkach wschodzących utrzymają się do momentu, w którym szczepionka stanie się powszechnie dostępna lub w społeczeństwie wytworzy się odporność populacyjna, a efekty i konsekwencje tych warunków będą różne w poszczególnych krajach. W takich okolicznościach, ożywienie będzie prawdopodobnie znacznie płytsze (tj. bardziej długotrwałe) i bardziej zmienne (w związku z polityką naprzemiennego zamrażania i odmrażania gospodarki) w porównaniu z nagłymi spadkami we wcześniejszych miesiącach bieżącego roku. Rządy już wydały potężne ilości pieniędzy, jednak wciąż wiele przedsiębiorstw kończy działalność, w warunkach restrukturyzacji gospodarek pod wpływem lockdownów i innych elementów polityki władz.

Stosunki amerykańsko-chińskie konsekwentnie się pogarszają, a polityczne przepychanki przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych mogą wywoływać jeszcze większe zawirowania i być przyczyną niekorzystnych zmian polityki. Można spodziewać się dalszych rynkowych wahań, szczególnie, jeżeli wynik wyborów będzie kwestionowany. Niezależnie od wyniku wyborów, każdy z kandydatów startujących w wyborach w Stanach Zjednoczonych będzie, według nas, nadal wywierał presję na Chiny. Przewidujemy ponadto, że trwający konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami w obszarach handlu i technologii będzie wciąż źródłem presji na łańcuchy dostaw, prowadząc do większej koncentracji na rynkach lokalnych i sprowadzania produkcji z powrotem do kraju.

Sektory technologii informatycznych i usług komunikacyjnych wykazały się wyjątkową odpornością, a trend ten powinien, według nas, utrzymać się także w obecnych warunkach. Sądzimy, że rynki wschodzące utrzymają wiodącą pozycję i będą nadal notować wzrost w różnych obszarach, takich jak produkcja półprzewodników, gry wideo i wdrażanie technologii mobilnej piątej generacji (5G).

Najważniejsze trendy i wydarzenia na rynkach wschodzących

Akcje spółek z rynków wschodzących notowały wzrosty w tym zmiennym kwartale i radziły sobie lepiej niż papiery przedsiębiorstw z rynków rozwiniętych. Poprawa koniunktury gospodarczej po lockdownie, niezmiennie „gołębia” polityka pieniężna oraz postępy prac nad szczepionkami na koronawirusa początkowo napędzały odbicie, które jednak osłabło pod wpływem nowych wybuchów epidemii COVID-19 oraz narastającego napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Waluty krajów zaliczanych do rynków wschodzących generalnie umacniały się w stosunku do dolara amerykańskiego. Indeks MSCI Emerging Markets Index poszedł w górę o 9,7% na przestrzeni kwartału, podczas gdy indeks MSCI World Index zanotował zwrot sięgający 8,0% (w obydwu przypadkach w USD).1

Najważniejsze zmiany na rynkach wschodzących w trzecim kwartale 2020 r.

Akcje spółek z azjatyckich rynków wschodzących radziły sobie lepiej na tle rynków wschodzących ogółem, notując solidny wzrost na przestrzeni kwartału. Rynki na Tajwanie, w Indiach, Korei Południowej i Chinach szły w górę na fali dużego zainteresowania inwestorów największymi przedsiębiorstwami technologicznymi. W Indiach, nadspodziewanie dobre wyniki spółek również złagodziły wpływ wciąż rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19 na rynek. Odbicie gospodarcze w Chinach stawało się coraz szersze, choć zaostrzenie amerykańskich restrykcji dotyczących chińskich przedsiębiorstw technologicznych skłaniało do zachowania ostrożności. Akcje spółek z Tajlandii, Indonezji i Filipin notowały spadki kursów, na przekór regionalnemu trendowi wzrostowemu. Dymisje w rządzie i protesty antyrządowe w Tajlandii nasilały niepewność sytuacji politycznej. Indonezja ponownie wprowadziła ograniczenia poruszania się w stolicy kraju, by powstrzymać wzrost liczby zakażeń koronawirusem COVID-19.

Akcje spółek z Ameryki Łacińskiej zanotowały ogólne spadki kursów na przestrzeni kwartału, pomimo dobrych wyników w lipcu, po części w związku z osłabieniem krajowych walut. Zawirowania polityczne oraz rozczarowujące dane o produkcie krajowym brutto (PKB) za drugi kwartał odbiły się na nastrojach na rynku brazylijskim. Ponadto rząd przedstawił pierwszą fazę reformy administracyjnej i rozszerzył comiesięczne wsparcie dla poszkodowanych przez lockdown, natomiast bank centralny obniżył swoją bazową stopę procentową do rekordowo niskiego poziomu 2,0%. Z kolei Meksyk zakończył kwartał z dodatnimi stopami zwrotu, w dużej mierze dzięki mocniejszemu kursowi peso. Meksykański bank centralny obniżył ponadto swoją bazową stopę procentową o 0,75%, sprowadzając koszty zaciągania długu do najniższego poziomu od czterech lat. Stopniowe wznawianie działalności gospodarczej i poprawa oczekiwań w biznesie przełożyły się na poprawę nastrojów w stosunku do akcji spółek peruwiańskich.

Jeżeli chodzi o region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, rynki europejskie radziły sobie słabiej niż rynki bliskowschodnie i afrykańskie, w związku z zaostrzeniem restrykcji o charakterze kwarantanny w niektórych gospodarkach w Europie pod wpływem ponownego wzrostu liczby przypadków COVID-19. Niższe ceny ropy, niepokojąca sytuacja geopolityczna oraz deprecjacja rubla zniwelowały korzystny wpływ postępów prac nad szczepionką na COVID-19 i nadspodziewanie dobrych danych o PKB za drugi kwartał, spychając kursy akcji rosyjskich spółek w dół. Jeżeli chodzi o inne części świata, rząd Republiki Południowej Afryki konsekwentnie łagodził restrykcje związane z koronawirusem COVID-19, znosząc ograniczenia podróżowania po kraju oraz zapowiadając plany odmrożenia podróży zagranicznych w październiku. Bank centralny obciął podstawową stopę procentową o 0,25 punktu bazowego do rekordowo niskiego poziomu 3,5% w lipcu, a podczas wrześniowego posiedzenia pozostawił stopę na dotychczasowym poziomie.

Prognozy regionalne

Faites glisser la souris sur la carte pour voir les commentaires sur les pays indiqués et notre opinion
Zielony = pozytyw, Czerwony = negatyw, Niebieski = neutralny
Wykres przedstawia poglądy zespołu Franklin Templeton Emerging Markets Equity na temat poszczególnych regionów, które są aktualizowane co kwartał. Wszystkie przedstawione poglądy odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia i opinie zespołu Franklin Templeton Emerging Markets Equity. Dane nie odzwierciedlają żadnego rzeczywistego rachunku ani portfela.

Prognozy regionalne Okres trzech miesięcy kończący się 30 września 2020 r.
ISO Code Rynek Neutralne Tezy inwestycyjne
CN Chiny 0.5 Warunki ekonomiczne prawdopodobnie wciąż będą słabe i zmienne, nawet gdy rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 się ustabilizuje, ponieważ problem ma wciąż charakter globalny. Reakcja władz może jednak złagodzić niekorzystne konsekwencje. Wygląda na to, że Chiny jako pierwsze odrobią straty, o ile wystąpią nowe fale zakażeń. Ogólnie rzecz biorąc, sądzimy, że Chiny najprawdopodobniej wyjdą silniejsze z obecnego kryzysu.
IN Indie 0.5 Długoterminowe fundamenty makroekonomiczne, takie jak słaba penetracja rynku, formalizacja gospodarki i stabilny rząd, są wciąż niezmienne. Niemniej jednak korzystny wpływ strukturalnie ograniczonej inflacji i możliwej poprawy zysków spółek jest niwelowany przez spadek dynamiki wzrostu gospodarczego i niższe prognozy zysków.
ID Indonezja 0 12-miesięczne perspektywy są wciąż niepewne. Rząd śpieszy się z odmrażaniem gospodarki, pomimo rosnącej liczby zakażeń koronawirusem COVID-19 i przypadków śmiertelnych. Działania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w Indonezji należały do najmniej skutecznych wśród wszystkich państw należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), a rządowy program stymulacyjny także był mało dynamiczny i nieskuteczny.
KR Korea Południowa 0.5 Wskaźniki makroekonomiczne pogarszały się pod wpływem pandemii COVID-19, ale spodziewamy się normalizacji sytuacji, gdy pandemia wygaśnie. Niemniej jednak obawy związane z regulacjami rządowymi narastają, a napięcia geopolityczne w stosunkach z Koreą Północną są coraz większe i wymagają uważnego obserwowania.
TH Tajlandia 0 Choć krótkoterminowe perspektywy rysujące się przed rynkiem krajowym wydają się lepsze na tle innych państw należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w związku z odmrażaniem gospodarki, ogólne prognozy są pesymistyczne; powody uzasadniające ten pesymizm to: i) słabe perspektywy rysujące się przed handlem światowym; ii) spadek liczby przybywających do kraju turystów; iii) brak prywatnych inwestycji, które pobudziłyby konsumpcję krajową; iv) niepewna sytuacja polityczna.
TW Tajwan 0.5 Prognozy krótkoterminowe wciąż są pesymistyczne, w związku ze spadkiem dynamiki gospodarki światowej w następstwie pandemii COVID-19. Pomimo częściowego porozumienia handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, spodziewamy się dalszego ciągu konfliktu handlowego pomiędzy tymi dwoma krajami. Co więcej, restrykcje nałożone na Huawei zaburzają łańcuchy dostaw, w które zaangażowanych jest wiele tajwańskich spółek technologicznych. Średnioterminowe i długoterminowe perspektywy wciąż dają jednak powody do optymizmu, zważywszy na wdrożenie technologii 5G i przyspieszenie procesu przenoszenia produkcji z Chin.
PL Polska 0.5 Polityka obejmująca wzrost protekcjonizmu, regulacji i podatków budzi obawy. Jeżeli chodzi o dane gospodarcze, spadek PKB w 2020 r. ma być jednym z najłagodniejszych w Unii Europejskiej.
CZ Czechy 0.5 Czechy to jeden z najbardziej stabilnych krajów w Europie Wschodniej i w kategorii rynków wschodzących, który jednak ma płytki rynek kapitałowy i ograniczone możliwości inwestycyjne. Czeska gospodarka jest zintegrowana z napędzaną eksportem gospodarką niemiecką, dlatego ożywienie jest zależne także od kondycji tego drugiego rynku, który obecnie zmaga się z wyzwaniami.
HU Węgry 0.5 Jako otwarta gospodarka z dużym udziałem eksportu, węgierska gospodarka jest zintegrowana z napędzaną eksportem gospodarką niemiecką, dlatego ożywienie jest zależne także od kondycji tego drugiego rynku, który obecnie zmaga się z wyzwaniami.
RU Rosja 1 W warunkach stabilnych cen ropy naftowej i kursu rubla, przedsiębiorstwa powinny korzystać na korektach danych o zyskach w górę i rosnących dochodach z dywidendy. Sytuacja polityczna powinna być nadal stabilna, zważywszy, że kolejne wybory prezydenckie są zaplanowane na 2024 r. Ryzyko makroekonomiczne wciąż jest jednak wysokie w związku ze zmiennością cen surowców, konfliktem handlowym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz prawdopodobieństwem dodatkowych sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Generalnie podtrzymujemy optymistyczne prognozy; rekordowo niskie stopy procentowe w Rosji powinny przekładać się na wzrost lokalnych inwestycji na rynku akcji. Niepokój wokół pandemii koronawirusa COVID-19 wciąż jednak odbija się na nastrojach rynkowych.
PE Peru 0.5 Zmienna sytuacja polityczna ogranicza dynamikę ożywienia peruwiańskiej gospodarki, odwracając uwagę od wydatków rządowych i inwestycji w infrastrukturę. Wskaźnik nastrojów w biznesie wzrósł jednak z 35,0 w lipcu do 38,0 w sierpniu — przedsiębiorstwa nadal pozytywnie reagowały na łagodzenie obostrzeń w ostatnich miesiącach. Wskaźnik ten wciąż jest jednak znacznie poniżej progu 50 punktów wyznaczającego granicę pomiędzy pesymizmem i optymizmem wśród przedsiębiorstw.
W sierpniu spółki wykazały zyski w ujęciu ogólnym, a opinie na temat poszczególnych sektorów, prognozy przyszłego popytu na ich produkty oraz ich kondycja finansowa uległy poprawie. Produkcja miedzi w Peru ponownie wzrosła w lipcu do ok. 100% znormalizowanych poziomów, w porównaniu z ok. 60% w maju i ok. 90% w czerwcu.
BR Brazylia 0.5 Pandemia COVID-19 prawdopodobnie odciśnie trwałe piętno na brazylijskiej gospodarce. Dynamika i siła odbicia będzie zależeć od powrotu rządu na ścieżkę ambitnych reform ekonomicznych, które powinny położyć fundamenty pod większy wzrost gospodarczy w dłuższej perspektywie i stworzyć lepsze warunki dla przedsiębiorców. Rekordowo niskie stopy procentowe powinny nadal stymulować napływ krajowego kapitału na rynek akcji.
MX Meksyk 0.5 Meksyk ma otwartą gospodarkę (ponad jedna trzecia PKB) o silnej ekspozycji na Stany Zjednoczone (ponad 70% meksykańskiego eksportu trafia na rynek amerykański). Czas trwania ograniczeń wymiany handlowej w związku z restrykcjami mającymi stłumić epidemię koronawirusa COVID-19 będzie miał decydujący wpływ na skalę spowolnienia. Dodatkowo Meksyk
ma bardzo rozbudowaną szarą strefę, która odczuje niekorzystne konsekwencje ograniczenia działalności usługowej w razie kwarantanny.
QA Katar 0.5 Przygotowania do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2022 r. oraz zwiększanie produkcji ciekłego gazu ziemnego dają nadzieje na wzrost i wyższe zyski w perspektywie najbliższych 3-4 lat. Duże rezerwy budżetowe oraz niski próg ceny ropy niezbędny do wykonania założeń budżetu zapewniają Katarowi solidną stabilność w czasach dekoniunktury.
KW Kuwejt 0.5 Kuwejt ma dobrą kondycję budżetową, ale opóźnienia w realizacji reform i nowe prawo dotyczące zadłużenia mogą mieć niekorzystny wpływ na stan finansów publicznych. PKB generowany przez czynniki niezwiązane z ropą naftową jest w pewnym stopniu zabezpieczony, ponieważ większość Kuwejtyczków jest zatrudnianych przez rząd. Włączenie tego rynku do indeksu MSCI EM Index z końcem listopada powinno okazać się korzystne dla spółek o dużej kapitalizacji.
SA Arabia Saudyjska 0 Perspektywy rysujące się przed tym rynkiem są pełne wyzwań i są ściśle związane z odbiciem cen ropy i rozwojem wydarzeń związanych z koronawirusem COVID-19. Spore rezerwy walutowe i aktywa publicznego funduszu inwestycyjnego zapewniają pewien poziom bezpieczeństwa.
AE ZEA 0.5 Wyceny na rynku akcji są niższe niż na innych rynkach w regionie MENA, ale perspektywy makroekonomiczne są słabe.
Co więcej, zaangażowanie zagranicznych inwestorów w rynek akcji już jest duże, co zmniejsza prawdopodobieństwo przeszacowania cen w najbliższej przyszłości.
EG Egipt 0.5 Spodziewamy się niezmiennie dodatniego wzrostu i stopniowego odbicia, natomiast wydatki na dobra konsumpcyjne wyższego rzędu mogą wciąż być pod presją. Notujemy spadek inflacji przy niewielkim ryzyku wzrostów stóp i spodziewamy się utrzymania kursu waluty na względnie stabilnym poziomie. Kluczowym źródłem ryzyka w przyszłości będzie długotrwałe zaburzenie równowagi w turystyce, która jest głównym źródłem zagranicznej waluty.
KE Kenia 0.5 Perspektywy zaczynają się poprawiać wraz z najwyraźniej szybszym ożywieniem aktywności w gospodarce.
NG Nigeria 0 Ryzyko dalszej deprecjacji waluty jest wciąż wysokie, a słabe warunki polityczne i makroekonomiczne tworzą trudne warunki
dla akcji.
ZA Republika Południowej Afryki 0 Prognozy wciąż są pesymistyczne. Ożywienie po pandemii koronawirusa COVID-19 trwa dłużej, ponieważ rynek czeka na jasne założenia dotyczące deficytu budżetowego i zdolności rządu do reagowania na osłabienie wzrostu gospodarczego.

INFORMACJA NATURY PRAWNEJ   

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Spółki i analizy przypadków przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie ilustracyjny, a przedstawione inwestycje mogą, lecz nie muszą być aktualnie częścią jakiegokolwiek portfela zarządzanego przez Franklin Templeton Investments. Opinie są przedstawione wyłącznie w celu zilustrowania sposobu, w jaki analizowane są papiery wartościowe. Przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji ani indywidualnych porad inwestycyjnych dotyczących jakichkolwiek papierów wartościowych, strategii lub produktów inwestycyjnych ani nie odzwierciedlają planów ani zamiarów dotyczących jakiegokolwiek portfela zarządzanego przez Franklin Templeton. Przedstawiony opis nie stanowi kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących branży, danego rodzaju papieru wartościowych czy inwestycji i nie powinien być traktowany jako rekomendacja inwestycyjna. Celem przedstawionych informacji jest prezentacja procesu selekcji i analiz aktywów. Przedstawione fakty zaczerpnięto ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jednak nie zostały poddane niezależnej weryfikacji pod kątem kompletności czy dokładności. Opinie te nie powinny być zatem traktowane w kategoriach doradztwa inwestycyjnego lub oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton Investments, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

JAKIE JEST RYZYKO?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany walut, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej; inwestowanie na rynkach wschodzących wiąże się z podwyższonym ryzykiem związanym z tymi samymi czynnikami. W zależności od tymczasowej koncentracji strategii na wybranych krajach, regionach, branżach, sektorach czy typach inwestycji, strategia może być narażona na wyższe ryzyko niekorzystnych wydarzeń w obszarze koncentracji strategii w porównaniu ze strategią utrzymującą ekspozycję na szersze spektrum krajów, regionów, branż, sektorów czy typów inwestycji.

______________________________________________

1. Źródło: MSCI. Indeks MSCI Emerging Markets Index odzwierciedla wyniki akcji dużych i średnich przedsiębiorstw z 24 krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Indeks MSCI World Index odzwierciedla wyniki akcji dużych i średnich przedsiębiorstw z 23 rynków rozwiniętych. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. MSCI nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z przedstawionymi danymi MSCI. Dalsze rozpowszechnianie lub wykorzystywanie jest zabronione. Niniejszy raport nie został zatwierdzony ani opracowany przez MSCI. Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie franklintempletondatasources.com.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, które muszą być wypełnione, są oznaczone