Inwestowanie na rynkach wschodzących

Mój zespół: Dennis Lim

Mój zespół: Dennis Lim

Reforma rynku kapitałowego w Chinach nabiera tempa

Reforma rynku kapitałowego w Chinach nabiera tempa

Sądzimy, że kompleksowy plan zreformowania chińskiego rynku kapitałowego to właściwy krok rządu, ale rynek nie ma jeszcze pewności, czy władze są gotowe na tymczasowe bolesne skutki faktycznego wdrożenia reform.

Rumunia: właściwy kurs

Rumunia: właściwy kurs

Odwilż na chińskim rynku pierwszych ofert publicznych (IPO)

Odwilż na chińskim rynku pierwszych ofert publicznych (IPO)

Inwestycje zgodne z prawem szariatu

Inwestycje zgodne z prawem szariatu

Susza na rynku ofert IPO w Chinach: co dalej?

Susza na rynku ofert IPO w Chinach: co dalej?