Inwestowanie na rynkach wschodzących

Zacieranie granic pomiędzy akcjami z rynków wschodzących, nowych rynków wschodzących i rynków rozwiniętych

Zacieranie granic pomiędzy akcjami z rynków wschodzących, nowych rynków wschodzących i rynków rozwiniętych

Jesteśmy niezmiennie przekonani, że granice pomiędzy rynkami wschodzącymi, nowymi rynkami wschodzącymi i rynkami rozwiniętymi nadal będą się zacierać, oferując w nadchodzących latach atrakcyjne możliwości wszystkim inwestorom, niezależnie od formalnej klasyfikacji ich portfeli.

Mój zespół: Dennis Lim

Mój zespół: Dennis Lim

Jak duże są rynki wschodzące?

Jak duże są rynki wschodzące?

Dzięki uwzględnieniu wpływu często niższych cen towarów i usług w gospodarkach o niskich dochodach na efektywne dochody konsumentów oraz wyeliminowaniu wpływu krótkoterminowych wahań kursów walut pod wpływem przepływów kapitałowych, parytet siły nabywczej zapewnia bardziej trafny obraz sytuacji niż rynkowe kursy wymiany w poszczególnych gospodarkach.

Ćwierćwiecze inwestowania na rynkach wschodzących

Ćwierćwiecze inwestowania na rynkach wschodzących

Myślę, że otwarcie się na kapitał zagraniczny oraz trend prywatyzacyjny stanowiły klucz do wzrostu i rozwoju rynków wschodzących na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci, a jednym ze źródeł moich największych obaw jest możliwość odwrócenia obu tych tendencji w niektórych krajach.

Kwestie społeczne – ocena spółek przez pryzmat ESG

Kwestie społeczne – ocena spółek przez pryzmat ESG

Uważamy, że przedsiębiorstwa, które już dziś są na względnie wysokim poziomie ładu korporacyjnego, co może mieć także wpływ na zarządzanie w obszarze ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej, mogą być lepiej przygotowane na przyszłość, a zatem mogą oferować lepsze możliwości dla inwestorów.

Zaspokajanie potrzeb konsumentów z rynków wschodzących

Zaspokajanie potrzeb konsumentów z rynków wschodzących

Blog i profile Marka Mobiusa na kanałach społecznościowych – Odpowiedzi na pytania czytelników

Blog i profile Marka Mobiusa na kanałach społecznościowych – Odpowiedzi na pytania czytelników

Nowe rynki wschodzące na coraz pewniejszym gruncie

Nowe rynki wschodzące na coraz pewniejszym gruncie

Liczne nowe rynki wschodzące nadal nie zostały odkryte przez globalną społeczność inwestorską, a jednocześnie oferują, według nas, duże pokłady możliwości w obrębie całego uniwersum rynków wschodzących.

Odwilż na chińskim rynku pierwszych ofert publicznych (IPO)

Odwilż na chińskim rynku pierwszych ofert publicznych (IPO)

Zjednoczone Emiraty Arabskie: tygiel rynków wschodzących

Zjednoczone Emiraty Arabskie: tygiel rynków wschodzących

Prognozy dla rynków wschodzących na 2014 r.: kształtowanie kolejnej dekady

Prognozy dla rynków wschodzących na 2014 r.: kształtowanie kolejnej dekady

Zaakceptowanie zmienności

Zaakceptowanie zmienności