Inwestowanie na rynkach wschodzących

Turcja utrzymuje obrany kierunek pomimo chwilowej zawieruchy

Turcja utrzymuje obrany kierunek pomimo chwilowej zawieruchy